Akcja makra UsuńObiekt (DeleteObject)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą akcji UsuńObiekt w bazach danych dla komputerów stacjonarnych dostęp do usunięcia obiektu bazy danych.

Uwaga : Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Uwaga : Akcja makra UsuńObiekt nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja UsuńObiekt ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Typ obiektu

Typ obiektu do usunięcia. Kliknij pozycję tabeli, kwerendy, formularza, raportu, makra, modułu, Strona dostępu do danych, Widok serwera, Diagram, Procedura składowana lub Funkcja w polu Typ obiektu w sekcji Argumentów akcji w okienku Konstruktor makr. Aby usunąć obiekt zaznaczony w okienku nawigacji, ten argument pusty.

Nazwa obiektu

Nazwa obiektu do usunięcia. Pole Nazwa obiektu zawiera wszystkie obiekty w bazie danych typu wybranego przez argument Typ obiektu . Jeśli w polu Typ obiektu jest puste, pozostaw to pole puste również.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję UsuńObiekt w baza danych bibliotek, Access najpierw wyszuka obiekt o podanej nazwie w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Ostrzeżenie : Jeśli pola Typ obiektu i Nazwa obiektu jest puste, program Access usunie obiekt zaznaczony w okienku nawigacji bez wyświetlania komunikatu ostrzegawczego po napotkaniu akcję UsuńObiekt .

Spostrzeżenia

Za pomocą akcji UsuńObiekt można usuwać obiekty tymczasowe, które zostały utworzone podczas wykonywania makra. Za pomocą akcji OtwórzKwerendę (OpenQuery) można na przykład uruchomić zapytanie tworzące tabele, który powoduje utworzenie tabeli tymczasowej. Po zakończeniu korzystania z tabeli tymczasowej służy akcję UsuńObiekt go usunąć.

Ta akcja działa tak samo jak zaznaczenie obiektu w okienku nawigacji i naciśnięcie klawisza DEL lub prawym przyciskiem myszy obiekt w okienku nawigacji i klikając polecenie Usuń.

Aby uruchomić akcję UsuńObiekt w module Visual Basic for Applications, można użyć metody DeleteObject obiektu DoCmd .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×