Akcja makra UstawWyświetlaneKategorie (SetDisplayedCategories)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra Ustawwyświetlanekategorie w klasycznej bazy danych programu Access umożliwia określanie kategorie, które są wyświetlane w obszarze Przejdź do kategorii na pasku tytułu w okienku nawigacji. Na przykład jeśli chcesz uniemożliwić użytkownikom Przełączanie okienka nawigacji, tak, aby wyświetlała obiektów posortowane według Data utworzenia, umożliwia ta akcja ukrycie tej opcji na liście rozwijanej paska tytułu.

Ustawienie

Akcja makra Ustawwyświetlanekategorie występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Pokaz

Wybierz pozycję Tak, Aby wyświetlić do kategorii. Wybierz pozycję nie, aby je ukryć.

Kategoria

Wprowadź lub wybierz nazwę kategorii, które chcesz pokazać lub ukryć. Pozostaw puste pole, aby pokazać lub ukryć wszystkie kategorie.

Spostrzeżenia

  • Podpis na pasku tytułu okienka nawigacji wskazuje, które filtr, jaki jest obecnie aktywny. Kliknij dowolne miejsce na pasku w celu wyświetlenia listy rozwijanej. Elementy, które sterują tym, ta akcja makra są wymienione w obszarze Przejdź do kategorii.

  • Ta akcja tylko włącza lub wyłącza wyświetlanie określonej kategorii lub kategorii; Przełączanie Wyświetl okienko nawigacji nie jest sprawdzana. Na przykład jeśli są wyświetlane obiekty posortowanych według Daty utworzenia i wyłącz opcję Data utworzenia za pomocą akcji makra Ustawwyświetlanekategorie , Access nie przełącza okienka nawigacji do innej kategorii.

  • Aby uruchomić akcję makra Ustawwyświetlanekategorie w VBA module, użyj metody Ustawwyświetlanekategorie obiektu DoCmd .

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×