Akcja makra UstawOstrzeżenia (SetWarnings)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra UstawOstrzeżenia (SetWarnings) umożliwia przekazywanie wiadomości systemowe lub wyłączanie pulpitu bazy danych programu Access.

Uwaga : Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Ustawienie

Akcja makra UstawOstrzeżenia ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Ostrzeżenia na

Określa, czy mają być wyświetlane komunikaty systemowe. Kliknij pozycję Tak (Aby włączyć komunikaty systemowe) lub nie (Aby wyłączyć komunikaty systemowe) w polu Ostrzeżenia w sekcji Argumenty akcji w oknie projektu makra. Wartość domyślna to Brak.

Spostrzeżenia

Ta akcja umożliwia uniemożliwianie zatrzymywania makromodalność ostrzeżeń i okien komunikatów. Jednak zawsze są wyświetlane komunikaty o błędach. Ponadto Access są wyświetlane wszystkie okna dialogowe, które wymagają wprowadzania tylko kliknięcia przycisku (na przykład OK, Anuluj, Tak lub nie ) — na przykład dowolne okno dialogowe należy wprowadzić tekst lub wybrać jedną z kilku opcji.

Wykonywanie tej akcji z argumentem Ostrzeżenia włączone ustawiona na nie działa tak samo jak zawsze, gdy jest wyświetlane ostrzeżenie lub okno komunikatu, naciskając klawisz ENTER. Zazwyczaj wybrać przycisk OK lub Tak w odpowiedzi na ostrzeżenie lub komunikat.

Po zakończeniu działania makra programu Access automatycznie włącza wyświetlanie komunikatów systemu ponownie.

Często za pomocą akcji makra Echo ukrywa wyniki działania makra, dopóki zostanie zakończone, które będą używane w tej akcji. Akcja makra UstawOstrzeżenia (SetWarnings) umożliwia ukrycie ostrzeżeń i także pola wiadomości.

Mimo że akcja makra UstawOstrzeżenia (SetWarnings) może uprościć makr, należy pamiętać o wyłączeniu wiadomości systemowe. W niektórych sytuacjach nie chcesz kontynuować makr, jeśli jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy. Jeśli nie masz pewność wyniki wszystkie akcje makr, należy unikać, za pomocą tej akcji.

Aby uruchomić akcję UstawOstrzeżenia w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody UstawOstrzeżenia obiektu DoCmd .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×