Akcja makra UruchomZapisanąOperacjęImportowania/Eksportowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra uruchomzapisanąoperacjęimportowania/eksportowania pulpitu bazy danych programu Access umożliwia uruchamianie zapisanej operacji importowania i eksportowania Specyfikacja utworzonego przy użyciu Kreatora importu lub Kreator eksportu.

Uwaga : Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Ustawienie

Akcja makra uruchomzapisanąoperacjęimportowania/eksportowania ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Nazwa zapisanej operacji importowania eksportu

Wybierz nazwę zapisanej operacji importowania lub eksportowania Specyfikacja z listy rozwijanej.

Spostrzeżenia

 • Ta akcja makra działa tak samo jak wykonywania poniższej procedury w programie Access:

  1. Na karcie Dane zewnętrzne kliknij Zapisane operacje importowania lub Zapisane operacje eksportowania.

  2. W oknie dialogowym Zarządzanie zadaniami danych na karcie Zapisane operacje importowania lub Zapisane operacje eksportowania (w zależności od dokonanego w poprzednim kroku), kliknij specyfikacji, który chcesz uruchomić.

  3. Kliknij przycisk Uruchom.

 • Przed uruchomieniem akcji uruchomzapisanąoperacjęimportowania/eksportowania , upewnij się, że istnieją pliki źródłowa i docelowa, źródło danych jest gotowy do importowania i że operacji nie zastąpi przypadkowo wszystkie dane w pliku docelowym.

 • Usunięcie zapisanej operacji importowania lub specyfikacji eksportu, wybrane jako argumentu Zapisane nazwa importowanie eksportowanie po utworzeniu makra, pojawi się następujący komunikat o błędzie podczas uruchamiania makra:

  Specyfikacja o określonym indeksie nie istnieje. Określ inny indeks. Nazwa specyfikacji.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×