Akcja makra UruchomMakro (RunMacro)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą akcji makra UruchomMakro w bazach danych programu Access do uruchomienia makro. Makro może znajdować się w grupa makr.

Za pomocą tej akcji:

  • Aby uruchomić makro z innego makra.

  • Aby uruchomić makro na podstawie określonych warunków.

  • Aby dołączyć makro do niestandardowego polecenia Wstążki lub menu.

Ustawienie

Akcja makra UruchomMakro ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa makra

Nazwa makra do uruchomienia. Pole Nazwa makra w sekcji Argumentów akcji okna projektowania makr zawiera wszystkie makra (i grupy makr) w bieżącej bazie danych. W przypadku makro w grupie makr, jest on wyświetlany pod nazwą grupy makr, na liście jako nazwa_grupy_makr. makra. Jest to argument wymagany.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję makra UruchomMakro w baza danych bibliotekAccess wyszukuje makra o podanej nazwie w bazie danych bibliotek, a nie szuka go w bieżącej bazie danych.

Liczba powtórzeń

Maksymalna liczba uruchomień makra. Jeśli ten argument pozostawić pusty (i argument Wyrażenie powtarzające jest również pusty), makro uruchomi się raz.

Wyrażenie Powtórz

wyrażenie którego wynikiem jest PRAWDA (– 1) lub FAŁSZ (0). Makro przestaje, działać, jeśli wyrażenie ma wartość FAŁSZ. Wyrażenie jest sprawdzane przy każdym uruchomieniu makra.

Spostrzeżenia

Jeśli zostanie wprowadzona nazwa grupy makr argument Nazwa makra , program Access uruchamia pierwsze makro w grupie makr.

Ta akcja jest podobna do kliknięcia pozycji Uruchom makro na karcie Narzędzia bazy danych, wybieranie makra i kliknięcie przycisku OK. To polecenie jednak uruchamia makro tylko raz, podczas gdy akcji makra UruchomMakro pozwala uruchomić makro dowolną liczbę razy.

Porady

Argumenty liczba powtórzeń i Wyrażenie powtarzające pozwala określić, ile razy uruchamia makro:

  • Jeśli oba argumenty pozostaną puste, makro uruchomi się raz.

  • Jeśli wprowadź liczbę Powtórzeń , ale Wyrażenie powtarzające jest puste, makro uruchamia określoną liczbę razy.

  • Jeśli Liczba powtórzeń jest puste, ale wprowadzanie wyrażenia dla Repeat wyrażenie, makro zostanie uruchomione do momentu wyrażenie ma wartość FAŁSZ.

  • Po wprowadzeniu wartości oba argumenty uruchamia makro liczba powtórzeń powtórzeń lub Powtórz wyrażenie oblicza wartość FAŁSZ, cokolwiek nastąpi najpierw.

Jeśli po uruchomieniu makra zawierającego akcję makra UruchomMakro osiągnie ona akcji makra UruchomMakro , program Access uruchamia wywołane makro. Po zakończeniu wywoływane makro, program Access powraca do oryginalnego makra i uruchamia następną akcję.

Uwaga: 

  • Makra można zadzwonić do tej samej grupy makr lub w innej grupie makro.

  • Makra można zagnieżdżać. Oznacza to, że można uruchomić makro A, które z kolei wywołuje makro B i tak dalej. W każdym przypadku po zakończeniu wywoływane makro, Access przywraca makro, które nazywane go i uruchamia następną akcję w to makro.

Aby uruchomić akcję UruchomMakro w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody RunMacro obiektu DoCmd .

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×