Akcja makra UruchomKod (RunCode)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra UruchomKod w klasycznej bazy danych programu Access umożliwia połączenie Visual Basic do procedury funkcja Applications (VBA).

Ustawienie

Akcja makra UruchomKod ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Nazwa funkcji

Nazwa funkcji języka VBA, która ma połączenie. Argumenty funkcji należy ująć w nawiasy. Wprowadź nazwę funkcji w polu Nazwy funkcji w oknie projektu makra. Jest to argument wymagany.

Uwaga : W klasycznej bazy danych programu Access (mdb lub accdb) kliknij przycisk Konstruuj, aby wybrać funkcję dla tego argumentu za pomocą Konstruktora wyrażeń. Kliknij odpowiednią funkcję na liście w Konstruktorze wyrażeń.

Spostrzeżenia

Procedury funkcji zdefiniowanych przez użytkownika są przechowywane w modułach Microsoft Office Access 2007.

Należy dołączyć nawiasy, nawet jeśli procedura funkcja nie ma żadnych argumentów, tak jak w poniższym przykładzie:

TestFunction()

W odróżnieniu od nazw funkcja zdefiniowana przez użytkownika na potrzeby właściwość zdarzenia ustawienia nazwę funkcji w argumencie Nazwy funkcji nie rozpoczyna się znakiem równości (=).

Program Access ignoruje wartość zwróconą przez funkcję.

Uwaga : Nie można wywołać procedurę funkcji z poziomu makra, jeśli nazwa funkcji jest taka sama, jak nazwa modułu.

Porada

Aby uruchomić podprocedura lub procedura zdarzenia napisanym w języku Visual Basic, należy utworzyć procedurę funkcji, która wywołuje procedurę typu Sub lub procedurę zdarzenia. Następnie za pomocą akcji makra UruchomKod uruchomić procedurę funkcji.

Użycie Akcja makra UruchomKod w wywołaniu funkcji, program Access szuka funkcji o nazwie określonej przez argument Nazwa funkcji w modułach standardowych bazy danych. Jednak kiedy ta akcja ma być uruchamiane w wyniku kliknięcia polecenia menu formularz lub raport lub w odpowiedzi na zdarzenie w formularzu lub raporcie, program Access szuka najpierw funkcji w module klasy formularza lub raportu, a następnie w modułach standardowych. Program Access nie szuka moduły klas, które są wyświetlane w obszarze moduły okienka nawigacji funkcji określonej przez argument Nazwa funkcji .

Ta akcja nie jest dostępna w VBA module. Zamiast tego wykonaj odpowiednią procedurę funkcji bezpośrednio w języku VBA.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×