Akcja makra RunMenuCommand

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą akcji makra RunMenuCommand w bazach danych dla komputerów stacjonarnych dostęp do uruchomienia polecenia wbudowanych Access.

Uwaga : Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na RunMenuCommandmakra UruchomPolecenie . Argument dla tej akcji makra danych pozostaje bez zmian.

Ustawienie

Akcja RunMenuCommand ma następujący argument akcji.

Argument akcji

Opis

Polecenie

Nazwa polecenia, które chcesz uruchomić. Pole Polecenie zawiera dostępne wbudowane polecenia programu Access wyświetlone w kolejności alfabetycznej. Jest to argument wymagany.

Uwagi

Za pomocą akcji RunMenuCommand uruchomienia polecenia programu Access z niestandardowy pasek menu, globalny pasek menu, niestandardowe menu skrótów lub globalne menu skrótów.

Za pomocą akcji RunMenuCommand w makrze zawierającym wyrażenia warunkowe do uruchomienia polecenia w określonych warunkach.

Po przekonwertowaniu bazy danych programu Access z wcześniejszej wersji programu Access niektóre polecenia może nie być już dostępne. Polecenie została zmieniona, przeniesione do innego menu lub może nie być już dostępne w programie Access. Akcje DoMenuItem dla takich poleceń nie można przekonwertować na RunMenuCommand akcje. Po otwarciu makra program Access wyświetli akcję RunMenuCommandargumentu dla tych poleceń . Należy edytować makro i wprowadź poprawnego argumentu lub usuwanie akcji RunMenuCommand .

Aby uruchomić akcję RunMenuCommand w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody UruchomPolecenie obiektu aplikacji . (Jest to równoważne metody RunCommand obiektu DoCmd .)

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×