Akcja makra RestoreWindow

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra RestoreWindow w klasycznej bazy danych programu Access umożliwia przywrócenie poprzedniego rozmiaru zmaksymalizowanego lub zminimalizowanego okna.

Uwaga : Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na RestoreWindow Akcja makra Przywróć.

Uwaga : Ta akcja makra nie można zastosować do okien kodu w Edytorze Visual Basic. Aby uzyskać informacje o oknach kodu zobacz temat właściwość stanu .

Ustawienie

Akcja makra RestoreWindow nie ma żadnych argumentów.

Spostrzeżenia

Ta akcja makra działa na zaznaczonego obiektu. Jeśli obiekt został zminimalizowany, można go najpierw zaznaczyć za pomocą akcji makra WybierzObiekt (SelectObject) i przywrócić go do poprzedniego rozmiaru za pomocą akcji makra RestoreWindow .

Za pomocą akcji makra MoveAndSizeWindow do przeniesienia lub rozmiaru okna, które zostały przywrócone.

Akcja makra RestoreWindow działa tak samo jak kliknięcie przycisku Przywróć w prawym górnym rogu okna lub kliknięcie polecenia Przywróć w menu Sterowanie okna.

Aby uruchomić akcję RestoreWindow w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody Przywracanie obiektu DoCmd .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×