Akcja makra QuitAccess

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za pomocą akcji makra QuitAccess aby zakończyć Access. Akcja makra QuitAccess można również określić jedną z kilku opcji zapisywania obiekty bazy danych przed zamknięciem programu Access.

Uwaga : Ta akcja makra nie będą dozwolone, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Uwaga : Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na QuitAccess akcji makra Zakończ.

Ustawienie

Akcja QuitAccess ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Opcje

Określa, co się stanie z niezapisane obiekty podczas zamykania programu Access. Kliknij opcję Monituj (Aby wyświetlić oknach dialogowych z pytaniami o zapisywanie poszczególnych obiektów), Zapisz wszystko (Aby zapisać wszystkie obiekty bez monitowania za pośrednictwem okien dialogowych), lub Zakończ (Aby zakończyć pracę bez zapisywania żadnego obiektu) w oknie dialogowym Opcje w sekcji Argumentów akcji w okienku Konstruktor makr. Wartość domyślna to Zapisz wszystko.

Spostrzeżenia

Program Access nie wykonuje żadnych akcji występujących w akcji QuitAccessmakro.

Ta akcja służy do zamknięcia programu Access bez wyświetlania monitu w oknie dialogowym Zapisywanie przy użyciu niestandardowego polecenia menu lub przycisku na formularz. Na przykład może być formularz główny, który służy do wyświetlania obiektów w obszarze roboczym użytkownika. Ten formularz może zawierać przycisk Zamknij, który powoduje uruchomienie makra zawierającego akcję QuitAccess z argumentem Opcje ustawionym na Zapisz wszystko.

Jeśli masz odpowiednie niezapisane obiekty i próba Zamknij program Access okna dialogowe, które są wyświetlane są takie same jak wyświetlane podczas korzystania z monitu dla argumentu Opcje akcji QuitAccess .

Akcja Zapisz w makrze służy do zapisania określonego obiektu bez konieczności zamykania programu Access lub obiektu.

Aby uruchomić akcję QuitAccess w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody Zamknij obiektu DoCmd .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×