Akcja makra PrzyBłędzie (OnError)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra PrzyBłędzie w programie Access umożliwia określenie, co należy robić, gdy wystąpi błąd w makrze.

Uwaga : Akcja makra PrzyBłędzie nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra PrzyBłędzie występują następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Artykuł

Określanie zachowania ogólne, która powinna zostać wykonana, gdy wystąpi błąd. Kliknij strzałkę listy rozwijanej, a następnie kliknij jedną z następujących ustawień:

Ustawienie

Opis

Dalej

Access rekordów szczegółów błędów w obiekcie BłądMakra , ale nie uniemożliwia makro. Makro z akcją następnego będzie nadal występował.

Nazwa makra

Program Access zatrzymuje bieżącego makra i uruchamia makro o nazwie w argumencie Nazwa makra .

Fail (niepowodzenie)

Program Access zatrzymuje bieżącego makra i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Nazwa makra

Jeśli argument Przejdź do jest ustawiona na Nazwę makra, wpisz nazwę Podmakro może być używany do obsługi błędów. Wpisana nazwa musi odpowiadać nazwy Podmakro w bieżącym makra; Nie można wprowadzić nazwy obiektu innego makra. W poniższym przykładzie makra sub ErrorHandler znajduje się w tym samym obiekcie makra jako akcja makra PrzyBłędzie .

Ten argument musi pozostać puste, jeśli ustawiono argument Przejdź donastępnego lub zakończyć się niepowodzeniem.

Uwaga : W oknie projektu makro zostało zmienione w programie Access 2010. Jeśli korzystasz z programu Access 2007, nazwę makra, może być używany do obsługi błędów musi odpowiadać nazwę w kolumnie Nazwa makra bieżącego makra.

Spostrzeżenia

  • Akcja makra PrzyBłędzie zazwyczaj znajduje się na początku makra, ale możesz także umieścić ją w dalszej części makra. Reguły ustalone przez akcję zostaną wprowadzone przy każdym uruchomieniu akcji.

  • Jeśli argument Przejdź do kończy się niepowodzeniem, Access zachowuje się ten sam sposób, który będzie dokonano żadnej akcji PrzyBłędzie w makrze. Oznacza to, że jeśli okaże się komunikat o błędzie, program Access zatrzymuje makra i wyświetli komunikat błędu standardowego. Zastosowanie głównie ustawienie Niepowodzenie jest wyłączyć wszelkie obsługi błędów, które nawiązane wcześniej w makrze.

Przykład

Poniższe makro pokazuje, użyj akcji makra PrzyBłędzie . W tym przykładzie akcji PrzyBłędzie Określa, że dostęp uruchamiana niestandardowy błąd obsługi podmakro o nazwie ErrorHandler, gdy wystąpi błąd. W przypadku wystąpienia błędu w dowolnym akcje, które należy wykonać, Access przechodzi do Podmakro ErrorHandler. Podmakro ErrorHandler są wyświetlane w oknie komunikatu, który odwołuje się do obiektu BłądMakra , aby wyświetlić informacje o błędzie.

Nazwa Podmakro

Akcja

Argumenty

PrzyBłędzie

Przejdź do: Nazwa makra

Nazwa makra: ErrorHandler

[Akcja 2]

...

[Akcja n]

ErrorHandler

MessageBox

Komunikat: ="Błąd #" & [BłądMakra].[Numer] & " w akcji " & [BłądMakra].[Nazwa akcji] & "."

Sygnał dźwiękowy: Tak

Typ: Brak

Tytuł: Wystąpił błąd

Poniżej przedstawiono zrzut ekranu projektanta makra programu Access (dostęp do wersji 2010 lub nowszy) z poprzedniego przykładu. W tym przypadku wyrażenie w akcji UstawZmiennąLokalną uaktywnia błąd, ponieważ próby dzielenia przez zero liczby. Program Access przechodzi w dół do podmakro o nazwie ErrorHandler i wyświetla informacje o błędzie w oknie komunikatu.

Wyświetlanie akcji makra PrzyBłędzie powierzchni projektowej makra programu Access.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×