Akcja makra PokażWszystkieRekordy (ShowAllRecords)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby usunąć wszelkie stosowane filtr z active tabela, kwerendy zestaw wyników lub formularz za pomocą Akcja makra PokażWszystkieRekordy (ShowAllRecords) w klasycznej bazy danych programu Access i wyświetlić wszystkie rekordy w tabeli lub zestawie wyników albo wszystkie rekordy w tabeli lub kwerendzie formularza.

Ustawienie

Akcja makra PokażWszystkieRekordy (ShowAllRecords) nie ma żadnych argumentów.

Spostrzeżenia

Za pomocą tej akcji makra aby upewnić się, że dla tabeli, zestawu wyników kwerendy lub formularza są wyświetlane wszystkie rekordy (również rekordy zmienione lub nowe). Ta akcja powoduje ponowne wysłanie zapytania rekordów dla formularza lub podformularz.

Za pomocą tej akcji do usuwania filtrów zastosowanych za pomocą akcji makra ZastosujFiltr (ApplyFilter) , polecenia Filtruj na karcie Narzędzia główne lub Nazwa filtru lub Warunek Where argument akcji makra OtwórzFormularz (OpenForm) .

Ta akcja działa tak samo jak kliknij przycisk Przełącz filtr, na karcie Narzędzia główne lub klikając prawym przyciskiem myszy filtrowanego pola i klikając pozycję Wyczyść filtr z w widoku formularza, widok układu lub widok arkusza danych.

Aby uruchomić akcję PokażWszystkieRekordy (ShowAllRecords) w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody PokażWszystkieRekordy (ShowAllRecords) obiektu DoCmd .

Przykład

Stosowanie filtru przy użyciu makra

Poniższe makro zawiera zestaw akcji, z których każdy będzie filtrowania rekordów formularza Lista telefonów klientów. Dzięki niemu stosowania akcje makra ZastosujFiltr (ApplyFilter), PokażWszystkieRekordy (ShowAllRecords)i PrzejdźDoFormantu (GoToControl) . Pokazuje także stosowania warunkami w celu określenia, który przycisk przełącznika w grupie opcji został wybrany w formularzu. Każdy wiersz akcji jest skojarzony z przyciskiem przełączania wybierające zestaw rekordów, zaczynając od A, B, C i tak dalej lub wszystkich rekordów. To makro powinno zostać dołączone do zdarzenia AfterUpdate opcji FiltrNazwyFirmy.

Warunek

Akcja

Argumenty: ustawienie

Komentarz

[Nazwa filtry firmy] = 1

ZastosujFiltr

Warunek WHERE: [NazwaFirmy] Like "[AAÁÂAÄ] *"

Filtr dla nazw firm, które zaczynają się od litery A, À, Á, Â, Ã lub Ä.

[Nazwa filtry firmy] = 2

ZastosujFiltr

Warunek WHERE: [NazwaFirmy], takich jak "B *"

Filtr dla nazw firm, które zaczynają się od litery B.

[Nazwa filtry firmy] = 3

ZastosujFiltr

Warunek WHERE: [NazwaFirmy] Like "[CĆ] *"

Filtr dla nazw firm, które zaczynają się od litery C lub Ç.

... Wiersze akcji dla liter od D do Y mają taki sam format jak wiersze dla liter od A do C...

[Nazwa filtry firmy] = 26

ZastosujFiltr

Warunek WHERE: [NazwaFirmy] Like "[ZAOA] *"

Filtr dla nazw firm, które zaczynają się od litery Z, Æ, Ø lub Å.

[Nazwa filtry firmy] = 27

PokażWszystkieRekordy (ShowAllRecords)

Pokaż wszystkie rekordy.

[RecordsetClone].[RecordCount]>0

PrzejdźDoFormantu (GoToControl)

Nazwa kontrolki: NazwaFirmy

Jeśli dla wybranej litery zostaną zwrócone rekordy, przenieś fokus do kontrolki NazwaFirmy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×