Akcja makra PokażPasekNarzędzi (ShowToolbar)

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra PokażPasekNarzędzi pulpitu bazy danych programu Access umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie grupy poleceń na karcie Dodatki.

Uwaga: Akcja PokażPasekNarzędzi nie wpływa na menu skrótów.

Uwaga: Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Ustawienie

Akcja makra PokażPasekNarzędzi ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa paska narzędzi

Nazwa grupy poleceń na karcie Dodatki chcesz wyświetlić lub ukryć. Pole Nazwa paska narzędzi w sekcji Argumenty akcji okna projektu makra zawiera wszystkie dostępne grupy, do których może dotyczyć ta akcja. Jest to argument wymagany.

Po uruchomieniu makro zawierające akcję makra PokażPasekNarzędzi w baza danych bibliotek, program Access szuka najpierw grupy o tej nazwie w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Pokaz

Określa, czy na wyświetlanie lub ukrywanie grupy i w których widokach ma być wyświetlana lub ukrywana. Wartość domyślna to Tak (pokazywanie grupie zawsze).

Możesz wybrać Tak , aby wyświetlić grupę przez cały czas, Kiedy trzeba wyświetlić grupę tylko wtedy, gdy odpowiedni formularz lub raport jest aktywny, lub nie Aby ukryć grupę w każdej chwili.

Spostrzeżenia

Ta akcja w makrze zawierającym wyrażenia warunkowe umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie grupy w zależności od określonych warunków.

Jeśli chcesz wyświetlić określonej grupy na jednej formularza lub raportu, można ustawić właściwość OnActivate formularza lub raportu nazwę makra zawierającego akcję makra PokażPasekNarzędzi , aby wyświetlić grupę. Następnie ustaw właściwość OnDeactivate formularza lub raportu nazwę makra zawierającego akcję makra PokażPasekNarzędzi , aby ukryć grupę.

Wbudowane paski narzędzi nie są dostępne wyświetlić lub ukryć za pomocą tej akcji, jeśli właściwość AllowBuiltInToolbars jest ustawiona na wartość False (0) w module Visual Basic for Applications (VBA), czy ustawiono opcję Zezwalaj na wbudowane paski narzędziFAŁSZ w języku VBA przy użyciu metody SetOption .

Aby uruchomić akcję PokażPasekNarzędzi w VBA module, użyj metody PokażPasekNarzędzi obiektu DoCmd .

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×