Akcja makra OtwórzTabelę (OpenTable)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra OtwórzTabelę (OpenTable) w klasycznej bazy danych programu Access umożliwia otworzyć tabelę w widok arkusza danych, widok projektu lub Podgląd wydruku. Można także wybrać tryb wprowadzania danych w tabeli.

Ustawienie

Akcja OtwórzTabelę ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa tabeli

Nazwa tabeli, aby otworzyć. Pole Nazwa tabeli w sekcji Argumentów akcji okienka Konstruktor makr zawiera wszystkie tabele w bieżącej bazie danych. Jest to argument wymagany.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję OtwórzTabelę (OpenTable) w baza danych bibliotekAccess wyszukuje tabela o tej nazwie najpierw w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Widok

Widok, w którym zostanie otwarta tabela. Kliknij Arkusz danych, Projekt, Podgląd wydruku, tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego w polu Widok. Wartość domyślna to arkusza danych.

Tryb danych

Tryb wprowadzania danych w tabeli. Dotyczy tylko tabel otwartych w widoku arkusza danych. Kliknij pozycję Dodaj (użytkownik może dodawać nowe rekordy, ale nie można edytować istniejące rekordy), edytować (użytkownik może edytować istniejące rekordy i dodawać nowe rekordy) lub Tylko do odczytu (użytkownik może tylko przeglądać rekordy). Wartość domyślna to Edytowanie.

Spostrzeżenia

Ta akcja jest podobna do dwukrotnie tabelę w okienku nawigacji lub klikając prawym przyciskiem myszy tabelę w okienku nawigacji i wybraniu odpowiedniego widoku.

Porada

Tabelę można przeciągnąć z okienka nawigacji do makra wiersz akcji. Powoduje to automatyczne utworzenie akcji OtwórzTabelę otwierającej tabelę w widoku arkusza danych.

Aby uruchomić akcję OtwórzTabelę (OpenTable) w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody OpenTable obiektu DoCmd .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×