Akcja makra OtwórzStronęDostępuDoDanych (OpenDataAccessPage)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra OtwórzStronęDostępuDoDanych (OpenDataAccessPage) służy do otwierania strona dostępu do danych w widok strony lub widok projektu.

Uwaga : Program Access 2007 jest ostatniej wersji obsługującej dane otwierający uzyskiwania dostępu do stron.

Uwaga : Ta akcja nie jest dozwolony, jeśli baza danych nie jest zaufana.

Ustawienie

Akcja makra OtwórzStronęDostępuDoDanych ma następujące argumenty.

Argument akcji

Opis

Nazwa strony dostępu do danych

Nazwa strony, aby otworzyć. Pole Nazwa strony dostępu do danych w sekcji Argumentów akcji okienka Konstruktor makr zawiera wszystkie strony w bieżącej bazie danych. Jest to argument wymagany.

Po uruchomieniu makra zawierającego akcję makra OtwórzStronęDostępuDoDanych (OpenDataAccessPage) w baza danych bibliotekMicrosoft Office Access 2007 szuka najpierw strony o podanej nazwie w bazie danych bibliotek, a następnie w bieżącej bazie danych.

Widok

Widok, w którym zostanie otwarta strona dostępu do danych. Kliknij przycisk Przeglądaj lub Projekt w polu Widok. Wartość domyślna to Przeglądanie.

Spostrzeżenia

Ta akcja jest podobna do dwukrotne kliknięcie strona dostępu do danych w okienku nawigacji lub klikając prawym przyciskiem myszy stronę dostępu do danych w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu.

Aby uruchomić akcję makra OtwórzStronęDostępuDoDanych (OpenDataAccessPage) w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody OtwórzWidok obiektu DoCmd .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×