Akcja makra MinimizeWindow

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli Access jest skonfigurowany do używania nakładające się okna zamiast dokumentów na kartach, można za pomocą akcji makra MinimizeWindow zmniejszenia aktywnego okna do postaci małego paska tytułu u dołu okna programu Access.

Uwaga : Ta akcja makra nie można zastosować do okien kodu w Edytorze Visual Basic. Aby uzyskać informacje o oknach kodu zobacz temat właściwość stanu .

Uwaga : Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na MinimizeWindow Akcja makra Minimalizuj.

Uwaga : Akcja makra MinimizeWindow nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra MinimizeWindow nie ma żadnych argumentów.

Spostrzeżenia

Za pomocą tej akcji można usunąć okno z ekranu, pozostawiając Otwórz ten obiekt. Za pomocą tej akcji do otwarcia obiektu bez wyświetlania jego okna. Aby wyświetlić obiekt, Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject) za pomocą akcji makra MaximizeWindow lub RestoreWindow . Akcja makra RestoreWindow przywraca zminimalizowanego okna do poprzedniego rozmiaru.

Akcja makra MinimizeWindow działa tak samo jak kliknięcie przycisk Minimalizuj w prawym górnym rogu okna lub klikając przycisk Minimalizuj w menu sterowania okna.

Porady

  • Najpierw należy użyć akcji makra WybierzObiekt (SelectObject) , jeśli okno, które chcesz zminimalizować nie jest aktywne okno.

  • Aby ukryć okienko nawigacji, za pomocą akcji makra WybierzObiekt (SelectObject) w okienku nawigacji argument ustawiona na wartość Tak , a następnie za pomocą akcji makra MinimizeWindow . Obiekt wybrany w Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject) może być dowolnego obiektu w bazie danych.

  • Aktywne okno można ukryć, klikając pozycję Zarządzaj tym oknem w menu Widok, a następnie klikając polecenie Ukryj. Zamiast zredukowany do ikony okna staje się niewidoczne. Użyj polecenia Odkryj w tym samym menu, aby ponownie wyświetlić okno. Akcja makra RunMenuCommand umożliwia wykonać dowolne z tych poleceń z poziomu makra.

  • Akcja makra UstawWartość umożliwia również ustawić właściwość Visible formularza, aby ukryć lub pokazać okno formularza.

Aby uruchomić akcję makro MinimizeWindow w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody Minimalizuj obiektu DoCmd .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×