Akcja makra MaximizeWindow

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli Access jest skonfigurowany do używania nakładające się okna zamiast dokumentów na kartach, możesz powiększyć aktywnego okna Maximize okna programu Access za pomocą akcji makra MaximizeWindow . Ta akcja umożliwia Zobacz możliwie największą część obiektu w aktywnym oknie, jak to możliwe.

Uwaga : Ta akcja nie można zastosować do okien kodu w Edytorze Visual Basic. Aby uzyskać informacje o oknach kodu zobacz temat właściwość stanu .

Uwaga : Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na MaximizeWindow Akcja makra Maksymalizuj.

Uwaga : Akcja makra MaximizeWindow nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra MaximizeWindow nie ma żadnych argumentów.

Spostrzeżenia

Ta akcja działa tak samo jak klikając przycisk Maksymalizuj w prawym górnym rogu okna lub kliknięcie polecenia Maksymalizuj w menu sterowania okna.

Akcja makra Przywróć umożliwia przywracanie poprzedniego rozmiaru zmaksymalizowanego okna.

Porady

  • Konieczne może być Akcja makra WybierzObiekt (SelectObject) , jeśli okno, które chcesz zmaksymalizować nie jest aktywne okno.

  • Po zmaksymalizowaniu okna programu Access wszystkich innych okien są również zmaksymalizowany podczas otwierania lub przełączania się do nich. Jednak formularzy podręcznych nie dotyczy. Jeśli chcesz formularza, aby zachować jego rozmiar, gdy jest zmaksymalizowany innych okien, należy ustawić właściwość jego podręcznego na wartość Tak.

Aby uruchomić akcję makro MaximizeWindow w module Visual Basic for Applications, użyj metody Maksymalizuj obiektu DoCmd .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×