Akcja makra FindNextRecord

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra FindNextRecord w bazach danych dla komputerów stacjonarnych dostępu służy do Znajdowanie następnego rekord, która spełnia kryterium określony przez poprzedniego makra ZnajdźRekord lub wartości w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie (na karcie Narzędzia główne kliknij polecenie Znajdź ). Akcja FindNextRecord umożliwia ponawianie wyszukiwania rekordów. Na przykład można przenieść kolejno wszystkie rekordy dla określonego odbiorcy.

Uwaga: Akcja makra FindNextRecord zmieniono z ZnajdźNastępny na początku FindNextRecord w programie Access 2010.

Uwaga: Akcja makra FindNextRecord nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja FindNextRecord nie ma żadnych argumentów. Akcja FindNextRecord umożliwia znalezienie następnego rekordu, która spełnia kryteria określone przez akcję ZnajdźRekord lub w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie. Argumenty akcji ZnajdźRekord są udostępniane przy użyciu opcji w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie.

Aby ustawić kryteria wyszukiwania, użyj akcji ZnajdźRekord . Zazwyczaj wprowadź akcję ZnajdźRekord w makro, a następnie za pomocą akcji FindNextRecord można znaleźć kolejnych rekordów spełniających te same kryteria.

Spostrzeżenia

Ta akcja działa tak samo jak w oknie dialogowym Znajdowanie i zamienianie przy użyciu przycisku Znajdź następny.

Uwaga: Mimo że ZnajdźRekord odpowiada znaleźć polecenia na karcie Narzędzia główne dla tabel, kwerend i formularzy, nie odpowiada znaleźć polecenia w menu Edycja w okno kodu. Akcja ZnajdźRekord lub akcję FindNextRecord nie można używać do wyszukiwania tekstu w modułach.

Porada: Jeśli argument Tylko bieżące pole akcji ZnajdźRekord ustawiono Tak, może być konieczne przenieść fokuskontrolka zawierającą dane, które chcesz wyszukać przed użyciem akcji FindNextRecord za pomocą akcji PrzejdźDoFormantu (GoToControl) .

Jeśli zaznaczony tekst jest taki sam, jak wyszukiwany tekst w czasie Akcja makra FindNextRecord odbywa się, wyszukiwanie rozpocznie się zaraz po zaznaczeniu, w tym samym polu co zaznaczenie i w tym samym rekordzie. W przeciwnym razie wyszukiwanie rozpoczyna się od początku bieżącego rekordu. Umożliwia znajdowanie wielu wystąpień tych samych kryteriów wyszukiwania, które mogą być wyświetlane w jeden rekord.

Jednak pamiętać, że jeśli używasz przycisk polecenia do uruchomienia makra zawierającego akcję FindNextRecord pierwsze wystąpienie kryteriów wyszukiwania zostaną znalezione wielokrotnie. Dzieje się tak, ponieważ kliknięcie przycisku polecenia usuwa fokus z pola zawierającego pasującą wartość. Akcja FindNextRecord rozpoczyna wówczas wyszukiwanie od początku rekordu. Aby uniknąć tego problemu, należy uruchomić makro za pomocą metody, która nie zmienia fokusu, na przykład przycisk niestandardowy pasek narzędzi lub kombinacji klawiszy zdefiniowanych w makrze AutoKeys. Alternatywnie ustawienie fokusu na makro w polu zawierającym kryteria wyszukiwania przed wykonaniem akcji FindNextRecord .

Takie samo zachowanie występuje w przypadku użycia przycisku polecenia w celu uruchomienia makra zawierającego akcję ZnajdźRekord z Znajdź pierwszy argumentem ustawionym na wartość nie.

Aby uruchomić akcję FindNextRecord w module Visual Basic for Applications, użyj metody ZnajdźNastępny obiektu DoCmd .

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×