Akcja makra DisplayHourglassPointer

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Akcja makra DisplayHourglassPointer można używać w klasycznej bazy danych programu Access, aby zmienić wskaźnik myszy na obrazie Klepsydra (lub wybrano inną ikonę) jest uruchomiona makro. Ta akcja makra umożliwia wizualne sygnalizowanie wykonywania makra. Jest to szczególnie przydatne, gdy akcja makra lub samo makro trwa długo.

Ważne : Zaczyna się w programie Access 2010, zmieniono na DisplayHourglassPointer Akcja makra Klepsydra .

Uwaga : Akcja makra DisplayHourglassPointer nie jest dostępna w aplikacjach sieci web programu Access.

Ustawienie

Akcja makra DisplayHourglassPointer ma następujący argument.

Argument akcji

Opis

Klepsydra włączona

Wybierz pozycję Tak (wyświetlanie ikony) lub nie (wyświetlanie normalny wskaźnik myszy) w polu Klepsydra włączona. Wartość domyślna to Tak.

Spostrzeżenia

Ta akcja jest często używane, Jeśli wyłączysz echo za pomocą akcji Echo . Gdy echo jest wyłączone, Access zawiesza aktualizowanie ekranu do momentu ukończenia makra.

Po zakończeniu wykonywania makra programu Access automatycznie resetuje argument Klepsydra nanie.

Uwaga : 

  • W systemie Microsoft Windows jest ikonę, którą można ustawić zajęty w oknie dialogowym Właściwości: mysz w Panelu sterowania systemu Windows.

  • Jeśli chcesz, możesz wybrać inną ikonę.

Aby uruchomić akcję makro DisplayHourglassPointer w module Visual Basic for Applications (VBA), użyj metody Klepsydra obiektu DoCmd .

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×