Akceptowanie prześledzonych zmian w programie Word 2016 dla systemu Windows

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przed udostępnieniem dokumentu usuń adiustację, akceptując lub odrzucając prześledzone zmiany i usuwając komentarze.

Ważne :  Jedynym sposobem na usunięcie prześledzonych zmian jest ich zaakceptowanie lub odrzucenie, a jedynym sposobem na to, aby dokument nie zawierał komentarzy, jest ich usunięcie. Wybranie widoku Bez adiustacji spowoduje tylko tymczasowe ukrycie zmian i komentarzy. Nie zostaną one usunięte i zostaną ponownie wyświetlone, gdy następnym razem inna osoba otworzy dany dokument.

Zaakceptowanie lub odrzucenie zmian

Zmiany możesz akceptować i odrzucać pojedynczo lub wszystkie jednocześnie.

  1. Kliknij na początku dokumentu, a następnie na karcie Recenzja kliknij przycisk Następne, aby przejść do pierwszej prześledzonej zmiany.

    Wyróżniona opcja Następne na karcie Recenzja.

  2. Kliknij przycisk Zaakceptuj lub Odrzuć, aby zachować lub usunąć zmianę. Program Word przejdzie do następnej prześledzonej zmiany.

    Opcje Zaakceptuj i Odrzuć wyróżnione na karcie Recenzja.

    Powtarzaj krok 2 do momentu zakończenia przeglądania wszystkich zmian w dokumencie.

    Porada : Aby zaakceptować jednocześnie wszystkie zmiany, kliknij strzałkę pod przyciskiem Zaakceptuj, a następnie kliknij polecenie Zaakceptuj wszystkie zmiany.

Usuwanie komentarzy

Aby dokument nie zawierał komentarzy, usuń je pojedynczo lub wszystkie naraz.

Kliknij komentarz, a następnie na karcie Recenzja kliknij przycisk Usuń.

Wyróżniona opcja Usuń na karcie Recenzja.

Porada : Aby usunąć wszystkie komentarze jednocześnie, kliknij dowolny komentarz, a następnie na karcie Recenzja kliknij strzałkę poniżej pozycji Usuń i kliknij polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×