Akceptowanie, odrzucanie zaproszeń do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych i odpowiadanie na nie

Gdy ktoś wyśle Ci wiadomość błyskawiczną, w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się alert zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych. W lewej części okna alertu znajdują się dane nadawcy oraz treść wiadomości. Prawa część zawiera przyciski, których kliknięcie pozwala odpowiedzieć na zaproszenie. Z poziomu okna alertu można na przykład zaakceptować zaproszenie, odrzucić je, odpowiedzieć nawiązaniem połączenia audio oraz ustawić sobie stan Nie przeszkadzać.

Co chcesz zrobić?

Akceptowanie zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Odpowiadanie połączeniem głosowym na zaproszenie do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Odrzucanie zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Ustawianie stanu Nie przeszkadzać z poziomu zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Akceptowanie zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

Gdy ktoś wyśle Ci zaproszenie do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, w prawym dolnym rogu ekranu komputera pojawi się na chwilę alert. Jeśli przeoczysz alertu, możesz zaakceptować zaproszenie później, klikając migającą ikonę zadania dotyczącego wiadomości na pasku zadań systemu Windows.

  1. Aby zaakceptować zaproszenie do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, kliknij dowolne miejsce w lewym okienku okna alertu zaproszenia.

  2. W oknie Konwersacja w obszarze wprowadzania wiadomości wpisz treść odpowiedzi i naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Odpowiadanie połączeniem głosowym na zaproszenie do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

  • Gdy otrzymasz alert zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, możesz kliknąć przycisk Połącz z kontaktem widoczny w oknie zaproszenia i wybrać opcję połączenia.

Początek strony

Odrzucanie zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

  • Gdy otrzymasz alert zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych, kliknięcie przycisku Zamknij widocznego w oknie alertu spowoduje dyskretne odrzucenie zaproszenia i zamknięcie okna alertu.

Początek strony

Ustawianie stanu Nie przeszkadzać z poziomu zaproszenia do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych

  • W alercie o zaproszeniu do konwersacji za pomocą wiadomości błyskawicznych kliknij przycisk Ustaw stan na Nie przeszkadzać. Tekst umieszczony w okienku wyskakującym Ustaw stan na Nie przeszkadzać określa, kiedy wygaśnie stan Nie przeszkadzać.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×