Akceptowanie lub odrzucanie żądania zakontraktowania

Akceptowanie lub odrzucanie żądania zakontraktowania

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Gdy menedżer projektu prześle żądanie zakontraktowania, menedżer zasobów musi je przejrzeć w usłudze Project Online lub programie Project Server 2016, a następnie ustalić odpowiedni sposób postępowania.

W Centrum zasobów zaznacz zasoby, którymi zarządzasz, a następnie kliknij pozycję Zasoby > Żądania zasobów, aby przejrzeć zawartość przesłaną przez menedżerów projektu.

Wybierz pozycję Żądania zasobów na karcie Zasoby

Odszukaj żądania oznaczone jako Proponowane, a następnie:

  • Zaakceptuj żądanie bez modyfikowania go, jeśli wygląda prawidłowo.    Zaznacz pole wyboru dla żądania, a następnie kliknij pozycję Zakontraktowania > Zaakceptuj. Żądanie zostanie oznaczone jako Zatwierdzone, a menedżer projektu otrzyma zgodę na przydzielanie do zadań zasobów odpowiednich dla żądania.

    Wybieranie przycisku Zaakceptuj na karcie Zakontraktowania

  • Wprowadź zmiany, a następnie zaakceptuj żądanie.    Możesz zmienić dowolne szczegóły żądania, w tym także zastąpić żądany zasób innym zasobem. Jeśli menedżer projektu zażądał zasobu ogólnego, takiego jak inżynier oprogramowania, możesz zastąpić go konkretnym zasobem, na przykład osobą pełniącą tę funkcję, która jest dostępna i może wykonać wymaganą pracę.

    Wybierz pozycję Edytuj zakontraktowanie na karcie Zakontraktowania

    Na stronie Żądania zasobów możesz zmienić wartości Nazwa zasobu, Jednostki zatwierdzone, Rozpoczęcie zatwierdzone lub Zakończenie zatwierdzone. Po wprowadzeniu zmian kliknij pozycję Zakontraktowania > Zaakceptuj. Spowoduje to wysłanie zmian do menedżera projektu, który może przyjąć Twoje sugestie lub ponownie przesłać żądanie z dodatkowymi zmianami.

  • Odrzuć żądanie.    Jeśli żądanie nie może zostać zaakceptowane, a zaproponowanie menedżerowi projektu wprowadzenia zmian nie wchodzi w grę, możesz je po prostu odrzucić. Zaznacz pole wyboru dla żądania, a następnie kliknij pozycję Zakontraktowania > Odrzuć. Menedżer projektu zobaczy, że żądanie ma stan Odrzucone, i może wprowadzić zmiany oraz ponownie przesłać żądanie. Jeśli musisz odrzucić żądanie, rozważ dodanie komentarzy lub omówienie swojego uzasadnienia z menedżerem projektu w celu właściwego rozwiązania kwestii zapotrzebowania na zasoby.

Czego mam szukać?

Jeśli nie masz pewności, czy zakontraktowanie jest możliwe, możesz skorzystać z widoku planowania wydajności, aby dowiedzieć się więcej o dostępności, pracy, przydziałach i zakontraktowaniach.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×