Agregowanie danych z kolumny (Power Query)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Uwaga :  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Dodatek Power Query można zagregować kolumny tabeli połączonej. Można na przykład zagregować sumę szczegóły zamówienia dla każdego zamówienia. Za pomocą Edytora zapytań.

Edytor zapytań dodatku Power Query

Agregowanie kolumny

 1. W Edytorze zapytańwybierz ikonę rozwijania ( Ikona rozwinięcia kolumny ) w nagłówku kolumny zawierające pokrewne łącza do tabeli.

  Wprowadzenie

 2. W menu rozwijanym kolumny łącza Tabela:

  1. Kliknij pozycję Agreguj.

  2. Przesuń kursor na element funkcji agregującej, taki jak Agregacje z UnitPrice.

  3. W menu rozwijanym funkcji agregującej wybierz jedną lub więcej funkcji agregujących. Może to być na przykład Suma i Średnia.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Agregacja 1

Tabela zawiera teraz nową kolumnę agregacji. Nazwa nowej kolumny ma format <NazwaFunkcjiAgregującej> z <NazwaKolumny>. Na przykład Suma Szczegóły_zamówienia.Cena_jednostkowa i Średnia z Szczegóły_zamówienia.Cena_jednostkowa.

Agregacja 2

Szybki start

W tym przewodniku Szybki start zagregujesz kolumnę Order_Details z tabeli Orders firmy Northwind.

Uwaga :  W niniejszym przewodniku Szybki start użyto źródła strumieniowego protokołu Open Data (OData) firmy Northwind. Źródło strumieniowe OData to ujednolicona metoda udostępniania danych w sieci Web. Podobnie do strony sieci Web, dostęp do źródła strumieniowego OData uzyskuje się za pomocą adresu URL.

 1. Na karcie wstążki POWER QUERY kliknij pozycję Z innych źródeł > Ze źródła strumieniowego OData.

  Źródła danych dodatku Power Query
 2. W oknie dialogowym Źródło strumieniowe OData wprowadź wartość Adres URL dla źródła strumieniowego OData Northwind.

  http://services.odata.org/northwind/northwind.svc/
 3. Kliknij przycisk OK.

 4. W okienku Nawigator kliknij dwukrotnie tabelę Orders lub kliknij pozycję Orders, a następnie kliknij pozycję Edytuj zapytanie.

 5. W oknie dialogowym Edytor zapytań przewiń w prawo, a następnie kliknij ikonę rozwijania ( Rozwiń ) obok kolumny Order_Details.

 6. W menu rozwijania kolumny:

  1. Kliknij pozycję Agreguj.

  2. Umieść wskaźnik myszy na pozycji Suma UnitPrice i kliknij menu rozwijane funkcji agregującej.

  3. Wybierz polecenia Suma i Średnia. Etykieta Suma UnitPrice zostanie zmieniona na etykietę Agregacje z UnitPrice.

 7. Kliknij przycisk OK.

Dodatek Power Query rozwinie kolumnę Order_Details, zamieniając tę kolumnę na kolumny Suma UnitPrice i Średnia z UnitPrice.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×