Adresy URL i porty wymagane dla usługi OneDrive

Ten artykuł zawiera listę wszystkich punktów końcowych używanych przez wersję usługi OneDrive dla użytkowników indywidualnych. Jeśli Twoja organizacja ogranicza połączenia komputerów w sieci z Internetem, ten artykuł zawiera listę w pełni kwalifikowanych nazw domen (FQDN) i portów, które należy dodać do listy dozwolonych połączeń wychodzących, aby zapewnić możliwość używania na tych komputerach wersji usługi OneDrive dla użytkowników indywidualnych.

Ważne: Funkcja filtrowania ruchu internetowego wymaga zaawansowanej wiedzy z zakresu sieci i nie jest przeznaczona dla wszystkich klientów.

Aby uzyskać listę punktów końcowych używanych przez usługę OneDrive dla Firm w usłudze Office 365, zobacz Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365.

Obsługiwane hosty i porty usługi OneDrive

Aby można było korzystać z usługi OneDrive, następujące punkty końcowe muszą być dostępne dla komputerów klienckich.

Wiersz

Host docelowy

Port docelowy

1

onedrive.com

*.onedrive.com

onedrive.live.com

login.live.com

spoprod-a.akamaihd.net

*.mesh.com

p.sfx.ms

*.microsoft.com

fabric.io

*.crashlytics.com

vortex.data.microsoft.com

https://posarprodcssservice.accesscontrol.windows.net

redemptionservices.accesscontrol.windows.net

token.cp.microsoft.com/

tokensit.cp.microsoft-tst.com/

*.office.com

*.officeapps.live.com

*.aria.microsoft.com

*.mobileengagement.windows.net

*.branch.io

*.adjust.com

*.servicebus.windows.net

vas.samsungapps.com

odc.officeapps.live.com

login.windows.net

login.microsoftonline.com

TCP 80, TCP 443

2

*.files.1drv.com

*.onedrive.live.com

*.*.onedrive.live.com

storage.live.com

*.storage.live.com

*.*.storage.live.com

*.groups.office.live.com

*.groups.photos.live.com

*.groups.skydrive.live.com

favorites.live.com

oauth.live.com

photos.live.com

skydrive.live.com

api.live.net

apis.live.net

docs.live.net

*.docs.live.net

policies.live.net

*.policies.live.net

settings.live.net

*.settings.live.net

skyapi.live.net

snapi.live.net

*.livefilestore.com

*.*.livefilestore.com

storage.msn.com

*.storage.msn.com

*.*.storage.msn.com

UDP 53, TCP 80, TCP 443

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×