Adres hiperłącza, pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole Adres hiperłącza zawiera adres dla hiperlink skojarzone z zadania, zasobu lub przydziału. Kliknięcie nazwy w polu adres hiperłącza, aby przejść do tego witryna internetowa w intranet lub World Wide Web. Za pomocą pola hiperłącze do przechodzenia do dokumentu na dysku twardym lub w sieci.

Istnieje kilka kategorii pól Adres hiperłącza.

Typ danych    Tekst

Adres hiperłącza (pole zadania)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Adres hiperłącza w arkuszu zadań umożliwia wyświetlanie i przechodzenie do adresów skojarzonych z zadaniami. Po wprowadzeniu w tym polu adresu witryny w polu Wskaźniki pojawi się wskaźnik hiperłącza.

Przykład    Wykonanie wielu zadań w projekcie zlecono zewnętrznym firmom konsultingowym i agencjom usługowym, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pola Adres hiperłącza w widoku Arkusz zadań umożliwia wyświetlanie adresów hiperłączy tych firm, na przykład „http://www.microsoft.com/poland/".

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić pole Adres hiperłącza za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Można również wstawiać hiperłącza do pliku projektu, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Adres hiperłącza (pole zasobu)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Adres hiperłącza w arkuszu zasobów umożliwia wyświetlanie i przechodzenie do adresu hiperłącza skojarzonego z zasobem. Po wprowadzeniu w tym polu żądanego adresu w polu Wskaźniki pojawi się wskaźnik hiperłącza.

Przykład    Kilka zasobów w projekcie stanowią zewnętrzne firmy konsultingowe i agencje usługowe, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pola Adres hiperłącza w widoku Arkusz zasobów umożliwia wyświetlanie adresów hiperłączy tych firm, na przykład „http://www.microsoft.com/poland/".

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić pole Adres hiperłącza za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Można również wstawiać hiperłącza do pliku projektu, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Adres hiperłącza (pole przydziału)

Typ wpisu    Wprowadzany

Zalecane zastosowania    Dodanie pola Adres hiperłącza w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami lub Użycie zasobu umożliwia wyświetlanie lub przechodzenie do adresów skojarzonych z przydziałami. Po wprowadzeniu w tym polu żądanego adresu w polu Wskaźniki pojawi się wskaźnik hiperłącza.

Przykład    Kilka przydzielonych w projekcie zasobów to zewnętrzne firmy konsultingowe i agencje usługowe, które mają własne witryny sieci Web. Dodanie pole Adres hiperłącza w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami umożliwia wyświetlanie adresów hiperłączy tych firm, na przykład „http://www.microsoft.com/poland/".

Uwagi    Aby przeprowadzić edycję hiperłącza, nie należy klikać pól Hiperłącze ani Adres hiperłącza, spowoduje to bowiem uruchomienie przeglądarki sieci Web i wywołanie klikniętego adresu. W takim przypadku należy wyróżnić pole Adres hiperłącza za pomocą klawiszy strzałek, a następnie kliknąć pasek wprowadzania nad widokiem w celu zmodyfikowania hiperłącza.

Można również wstawiać hiperłącza do pliku projektu, wypełniając okno dialogowe Wstawianie hiperłącza.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×