Administratorzy: uaktualnianie użytkowników do najnowszą wersję pakietu Office przy użyciu usługi Office 365 dla firm

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pomoc dla administratorów usługi Office 365

Są odpowiedzialne za uaktualniania użytkownicy w Twojej organizacji do najnowszej wersji pakietu Office?

Jeśli tak, jesteś we właściwym miejscu! Ten artykuł jest dla Ciebie.

Jeśli nie, zobacz jak uaktualnić do wersji Office 2016? uzyskać informacji na temat uaktualniania osobistych starszej wersji pakietu Office.

Przygotowanie do uaktualnienia

Jako administrator usługi Office 365 można określić, która wersja pakietu Office osób w organizacji może zainstalować. Zdecydowanie zalecamy pomaganie użytkownikom w organizacji działa starszych wersji pakietu Office, takich jak uaktualnienie pakietu Office 2007, Office 2010 lub pakiet Office 2013 do najnowszej wersji, aby korzystać z jego zabezpieczeń i ulepszenia dotyczące wydajności. Sprawdź, Dlaczego należy uaktualnić do wersji Office 2016.

Pakiet Office 2007 osiągnie zakończenia obsługi

Pakiet Office 2007 osiągnie zakończenia obsługi na 10 października 2017 i każda osoba w organizacji przy użyciu programu Outlook 2007 nie można nawiązać połączenia z poczty e-mail usługi Office 365, rozpoczynając 31 paź 2017. Aby upewnić się, że użytkownicy mogą nadal uzyskiwać dostęp do poczty e-mail, musisz zainstalować zaktualizowanej wersji pakietu Office lub dostępu do poczty e-mail przy użyciu przeglądarki sieci web tylko po zalogowaniu się do nazwy outlook.office365.com.

Ponadto od 28 lutego 2017 użytkownicy w Twojej organizacji nie jest już pobrać i zainstalować pakiet Office 2013 się ze strony oprogramowania usługi Office 365. Zobacz pakietu Office 2013 nie jest już dostępna do instalacji z subskrypcji usługi Office 365.

Porada : Sprawdź wsparciem daty zakończenia dla wszystkich oprogramowania pakietu Office na Zasady cyklu świadczenia Microsoft.

Kroki uaktualnienia

Poniższe kroki przeprowadzi Cię przez proces uaktualnienie do najnowszej klienta stacjonarnego pakietu Office. Zalecamy zapoznanie się z niniejszymi te kroki przed rozpoczęciem procesu uaktualniania.

Uwaga : Informatycy odpowiedzialny za planowania i testowania wdrożeń dużą skalę w przedsiębiorstwie również powinna być widoczna, Planowanie uaktualnienia pakietu Office 2007 do usługi Office 365 ProPlus.

Zapoznaj się z pozostaw komentarz , aby poinformować nas o tym, jeśli te kroki pomógł.

Krok 1 — Sprawdź wymagania systemowe

Sprawdzanie wymagań systemowych dla pakietu Office, aby upewnić się, że urządzenia są zgodne z pakietem Office 2016. Na przykład pakiet Office 2016 nie można zainstalować na komputerach z systemem Windows XP lub Windows Vista.

Porada : Jeśli jest bieżąca instalacja pakietu Office na komputerze lub komputerze przenośnym starszymi wersjami systemu Windows chcesz informacji na temat uaktualniania systemu operacyjnego, zobacz wymagania systemowe systemu Windows 10.

Sprawdzanie zgodności aplikacji

W celu zapewnienia pomyślnego uaktualnienia, zalecamy identyfikowanie aplikacji pakietu Office — w tym skrypty, makra języka VBA, dodatki innych firm i złożonych dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych — i oceny ich zgodności z najnowszą wersją pakietu Office.

Na przykład jeśli korzystasz z dodatkami innych firm z bieżącą instalacją pakietu Office, skontaktuj się produkcji, aby upewnić się, że są one zgodne z najnowszą wersją pakietu Office.

Krok 2 — Sprawdzanie planu istniejącej subskrypcji

Niektóre plany usługi Office 365 nie zawierają pełnego klasycznej wersji pakietu Office i czynności, aby uaktualnić są różne, jeśli plan nie zawiera pakietu Office.

Nie masz pewności jaki plan subskrypcji posiadasz? Zobacz jakie usługi Office 365 dla firm subskrypcji masz?

Subskrypcje, które zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office

  Office 365 Business
  Office 365 Business Premium
  Office 365 ProPlus

Office 365 Education E5

  Office 365 ProPlus
  Office 365 Enterprise E3
  Office 365 Enterprise E4
  Office 365 Enterprise E5

  Office 365 Nonprofit Business Premium
  Office 365 Nonprofit E3
  Office 365 Nonprofit E5

  Office 365 dla instytucji rządowych E3
  Office 365 dla instytucji rządowych E4

Wycofane subskrypcji:
Usługi office 365 Small Business Premium
usługi Office 365 midsize Business

Subskrypcje, które nie zawierają w pełni zainstalowane aplikacje pakietu Office

Office 365 Business Essentials

Office 365 Enterprise E1

Office 365 Education

  Office 365 Nonprofit Business Essentials
  Office 365 Nonprofit E1

  Office 365 dla instytucji rządowych E1

Usługa Exchange Online Plan 1
Usługa Exchange Online (Plan 2)

Project Online Essentials

Wycofane subskrypcji:
Usługi office 365 Small Business

Jeśli istniejący plan zawiera pakiet Office, przejdź do kroku 3 — Odinstalowywanie pakietu Office.

Jeśli istniejący plan nie zawiera pakietu Office, następnie wybierz z poniższych opcji:

Opcje uaktualnienia dla planów, które nie zawierają pakietu Office

Opcja 1 — subskrypcje Przełącz usługi Office 365   

Przełączanie do subskrypcji, która zawiera pakiet Office. Zobacz Przełączanie do innego planu Office 365 dla firm.

Opcja 2 — poszczególnych, jednorazowego Zakupy Kup pakiet Office 2016 lub Kup pakiet Office za pośrednictwem licencji zbiorczej   

Krok 3 — Odinstalowywanie pakietu Office

Przed rozpoczęciem instalacji pakietu Office 2016, zaleca się, że po odinstalowaniu wszystkich starszych wersji pakietu Office. Jeśli zmienisz zdanie na temat uaktualniania do wersji Office 2016, jednak pamiętać w sytuacji, gdy miejsce, w którym nie będzie można ponownie zainstalować pakiet Office, po odinstalowaniu.

Zaleca się, czy masz innych firm dodatki, skontaktuj się z producentem, aby sprawdzić, czy jest aktualizacja współpracujące z najnowszą wersją pakietu Office.

Znane problemy dotyczące próby ponownie zainstalować starszych wersji pakietu Office po Odinstaluj

Pakiet Office w ramach licencji zbiorczej    Jeśli już masz dostęp do plików źródłowych wersji Licencja zbiorcza pakietu Office, nie można ponownie go zainstalować.

Wstępnie zainstalowany pakiet Office na komputerze    Jeśli nie masz już dysku lub klucz produktu (Jeśli pakiet Office został dostarczony z jednym) nie można zainstalować go ponownie.

Subskrypcje nieobsługiwany usługi Office 365    Jeśli otrzymano kopii pakietu Office za pośrednictwem wycofane subskrypcji usługi Office 365, takich jak Office 365 Small Business Premium lub Office 365 midsize Business, nie można zainstalować starszej wersji pakietu Office, jeśli nie ma klucza produktu dostarczonego z subskrypcji.

Jeśli chcesz zainstalować starszych wersji pakietu Office side-by-side z najnowszą wersją, zostanie wyświetlona lista wersji miejsce, w którym jest to obsługiwane w Instalowanie i używanie różnych wersji pakietu Office na tym samym komputerze. Instalacja obok siebie może być odpowiednim wyborem dla Ciebie, jeśli na przykład zainstalowano dodatki innych firm korzystasz ze starszej wersji pakietu Office i nie masz jeszcze się, że są one zgodne z najnowszą wersją.

Wybierz wersję pakietu Office, którą chcesz odinstalować

Krok 4 — przypisać użytkownikom licencje pakietu Office

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, przypisywanie licencji do użytkowników w organizacji, które chcesz zainstalować pakiet Office, zobacz Przypisywanie licencji do użytkowników w usłudze Office 365 dla firm.

Krok 5 - Instalowanie pakietu Office

Po upewnieniu się, że użytkowników, których chcesz uaktualnić wszystkie licencje, ostatnim krokiem jest ich instalacji pakietu Office, zobacz Pobieranie i instalowanie lub ponowne instalowanie usługi Office 365 lub pakietu Office 2016 na komputerze PC lub Mac.

Porada : Jeśli nie chcesz, aby użytkownicy się instalowania pakietu Office, zobacz Zarządzanie oprogramowanie użytkownika w usłudze Office 365. Narzędzie wdrażania pakietu Office umożliwia pobieranie oprogramowania pakietu Office do sieci lokalnej, a następnie wdrożyć pakiet Office przy użyciu metody wdrażania oprogramowania, zwykle używanych.

Zostaw komentarz

Firma Microsoft wartość swoją opinię. Napisz nam, jeśli został znaleziony w tym artykule pomocne pozostawiając nam poniżej komentarza. Jeśli go nie Przekaż nam więcej informacji o próbujesz wykonaj i użyjemy te informacje ułatwiające zbadaniu problemu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×