Administracja Microsoft Preview zadań do wykonania w usłudze Office 365

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Co to jest Microsoft zadań do wykonania Preview i jak to działa?

Podgląd zadań do wykonania Microsoft jest aplikację listy prosty i inteligentnych zadań do wykonania, która umożliwia śledzenie i skoncentrowanie się na rzeczy, które należy wykonać. Podgląd zadań do wykonania Microsoft używa interfejsu API zadania programu Outlook bezpiecznie synchronizacji i przechowywać zadania do wykonania, aby umieścić klientów łatwe wiedzy, że dane o jego znajduje się w usłudze Exchange i można zintegrować z zadań programu Outlook zaraz po jego zainstalowaniu. Wbudowana obsługa konta organizacji w dzierżaw z usługą Azure Active Directory aplikacji w wersji Preview do wykonania programu Microsoft obsługuje scenariusze bezpiecznego logowania, takich jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe i przełącznika w Centrum administracyjnym usługi Office 365 dla ma zezwolenie lub brak zezwolenia organizacji dostęp do aplikacji Microsoft Preview zadań do wykonania.

Korzystanie z aplikacji w wersji Preview do wykonania Microsoft za pomocą konta służbowego podlega kilka warunków wraz z warunkami podglądu, licencjonowanie, preferencje organizacji i wymagania wstępne. Poniżej znajdują się informacje na temat tych warunków i co zrobić, należy aplikacje dostarczania użytkownikom obsługuje ze względu na błąd wiąże się z nią.

Podgląd zadań do wykonania Microsoft jest obecnie dostępna dla użytkowników z prawidłową licencji usługi Business Essentials, Business Premium, Enterprise E1, E3 przedsiębiorstwa i E5 przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że ta wersja nie zawiera organizacji edukacyjnych ani dzierżaw na chmury suwerenne/niezależny, takich jak Office 365 DE. Jeśli użytkownikom bez licencji dla dowolnego z tych pakietów Office zalogować się do Microsoft Preview zadań do wykonania, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie wyjaśniający to wymaganie i można wylogować za pomocą aplikacji. Zostanie w przyszłości obsługuje na poziomie użytkownika Licencjonowanie licencji Microsoft To-Do specjalnie.

Microsoft zadań do wykonania Preview jest udostępniana klientów "poza przez domyślne". Oznacza to, Administratorzy musi jawnie Wyraź zgodę na korzystanie z aplikacji w wersji preview, w sekcji "Microsoft Preview zadań do wykonania" na stronie "usługi i dodatki" Ustawienia administracyjne usługi Office 365 za pomocą przełącznika. Aż administratorów dzierżawy przerzucić ten przełącznik dla organizacji, zostanie wyświetlony błąd z informacją, to wymaganie podczas logowania użytkowników, a Wylogowanie nastąpi za pomocą aplikacji.

Podgląd zadań do wykonania programu Microsoft obecnie używa interfejsu API zadania programu Outlook w usłudze Exchange Online bezpiecznie synchronizacji i przechowywanie użytkowników zadania do wykonania. Użytkowników w usłudze Office 365, muszą prawidłowych usługi Exchange Online skrzynek pocztowych dla programu Microsoft To-Do działał poprawnie. Plany obsługiwane są następujące: podstawowe informacje dotyczące programu Exchange, Exchange Online — Kiosk, Exchange Online Plan 1, usługi Exchange Online (Plan 1), programu Exchange (Plan 2), usługi Exchange Online (P1) i Exchange Online POP. Lokalne instalacje, programu Exchange Server nie działa w systemie Microsoft To-Do. 

Jeśli użytkownikom logowanie się do aplikacji w programie Microsoft zadań do wykonania w wersji Preview nie ma licencji dla usługi Exchange Online, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie z wyjaśnieniem, to wymaganie i można wylogować za pomocą aplikacji. Firma Microsoft pracy do obsługi kont bez usługi Exchange Online w przyszłości, ale nie masz osi czasu na to po prostu jeszcze.

Uzyskiwanie pomocy

Jeśli jesteś administratorem w organizacji, możesz ją uzyskać u Office 365 dla firm pomoc techniczna — Pomoc dla administratorów.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×