Aby zmodyfikować widok programu SharePoint za pomocą filtrowania

Aby zmodyfikować widok programu SharePoint za pomocą filtrowania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Filtrowanie, co pozwala zmniejszyć liczbę elementów wyświetlanych w widoku do tylko dane, które chcesz wyświetlić. Filtr zaznacza elementów spełniających określone kryteria, takich jak lokalizacja, typ elementu lub zakresie ceny. Przy użyciu filtrów i indeksy pomogą także wrócić do danych lub uniemożliwić, przekracza Próg widoku listy. Filtr zwracają dane samodzielnie lub można pogrupowane lub posortowane lepiej formatowania.

Indeksy działają z filtrów w celu zwiększenia jego wydajności. Jeśli liczba elementów na liście lub w bibliotece przekracza Próg widoku listy, ale są nadal w obszarze 20 000 elementów, zazwyczaj można dodać Indeksy istniejących kolumn. Następnie możesz zastosować filtry do pobierania danych wyświetlanych w obszarze widoku listy próg 5000 elementów.

Filtry zmniejszenia ilości danych zwróconych przez wybieranie elementów na podstawie operacji (takich jak większa lub mniejsza niż) i pasujących danych. Podczas tworzenia widoku filtrowanego pierwszej kolumny indeksowane w wyrażeniu filtru powinny ograniczyć zbioru danych i najwyższej kwoty. Na przykład Filtrowanie pola stanu lub daty można często zmniejszyć zbioru danych znacznie. Jeśli masz 15 000 elementów chcesz mieć pierwszego indeksu, zwracana wartość mniejszą niż 5000 elementów. Jeśli zestaw danych nie zawiera ponad 5000 elementów, nadal jest zalecane.

SharePoint zaznacza pierwszą kolumnę indeksowane w kwerendzie, a następnie używa pozostałych kolumn, zaznacz dane. Inne kolumny wybrane filtru widoku mogą lub nie mogą być indeksowane. Widok nie używa te indeksy, nawet jeśli wynik widoku filtrowanego zwraca mniejszy niż próg widoku listy.

Na przykład masz zapytanie: rozmiar = duży ORAZ kolor = czerwony. Na liście rozmiar nie jest indeksowany, natomiast kolor tak. Dopóki na liście jest mniej niż 5000 elementów „czerwony”, wyniki zapytania są wyświetlane na dużej liście. Jednak jeśli masz zapytanie rozmiar = duży LUB kolor = czerwony, baza danych, mimo znalezienia wszystkich elementów „czerwony”, musi przeskanować całą listę, aby znaleźć wszystkie elementy „duży”. Jeśli zapytanie zwraca więcej niż 5000 elementów, jest ono ograniczane.

Jeśli w wyrażeniu filtru są używane co najmniej dwie kolumny, indeksy decydujące powinny korzystać z operatora ORAZ. Na przykład jeśli chcesz z dużej listy zwierząt zwrócić wynik Psy. Masz kolumnę nieindeksowaną o nazwie Gatunek, w której znajduje się wartość Pies. Jeśli po prostu wyślesz zapytanie Gatunek = Pies, zapytanie zostanie ograniczone. Jednak jeśli masz kolumnę indeksowaną o nazwie Klasa, zapytanie przyjmuje postać Klasa = Ssaki ORAZ Gatunek = Pies. Możesz również wyszukać koty i psy za pomocą zapytania Klasa = Ssaki ORAZ (Gatunek = Pies LUB Gatunek = Kot). Drugie zapytanie zaznacza wszystkie ssaki, a następnie filtruje psy i koty.

Uwaga: Elementy przeniesione do Kosza nadal będą liczone podczas określania, czy wyrażenie filtru przekracza próg widoku listy. Po wyczyszczeniu Kosza nie będą one dłużej liczone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opróżnianie kosza lub przywracanie plików.

Kolumny, które będą używane do filtrowania nie indeksy, warto rozpocząć od utworzenia indeksy. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie indeksu w kolumnie programu SharePoint.

Po zakończeniu indeksowania kolumny można dodać podczas Tworzenie lub Modyfikowanie widoku, a następnie użyć do filtrowania widoku. Przed utworzeniem widoku, można dodać więcej kolumn do listy, aby zwiększyć elastyczność sortowania, grupowania i filtrowania. Do sortowania i filtrowania, możesz wybrać kolumny, które są w zestawie danych, ale nie jest wyświetlane.

Tworzenie widoku

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której chcesz utworzyć widok.

 2. W zależności od używanej wersji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W SharePoint 2016, 2013, 2010 lub SharePoint Online klasyczny środowisko, kliknij kartę Lista lub Biblioteka, a następnie kliknij pozycję Utwórz widok.

   Przycisk Utwórz widok biblioteki programu SharePoint na wstążce.
  • SharePoint Online lub połączony grupy SharePoint kliknij strzałkę w dół na przycisku Opcje wyświetlania, a następnie kliknij Zarządzaj widokami lub Edytowanie bieżącego widoku.

   Wyświetlanie menu wyboru z zaznaczoną pozycją Zarządzaj widokami
   Edytuj bieżący widok
 3. Przewiń w dół do sekcji Widoki, a następnie kliknij pozycję Utwórz widok.

 4. Na stronie Typ widoku kliknij widok, którego chcesz użyć. Jeśli nie masz pewności, wybierz pozycję Widok standardowy.

  Wyświetlanie typów strony
 5. Wpisz nazwę widoku.

  Ustaw nazwę i opcjonalnie nazwy pliku dla widoku
 6. Edytuj adres internetowy dla widoku lub zaakceptuj domyślne. Można wrócić i zmienić później.

 7. W sekcji Filtrowanie kliknij pozycję Pokaż elementy tylko wtedy, gdy następujące stwierdzenie jest prawdą, a następnie wybierz sposób filtrowania elementów na podstawie jednej z kolumn indeksowanych.

  Aby na przykład utworzyć widok tylko tych elementów, które zostały zmienione dzisiaj, wybierz kolumnę Zmodyfikowano (Indeksowany), wybierz warunek jest równe, a następnie wpisz ciąg [Dzisiaj].

  W usłudze SharePoint Online wybierz pola indeksowane

  Uwaga: Jeśli nie widzisz kolumny z tekstem (indeksowany) po nazwie, nie ma kolumn indeksowanych dla tej listy lub biblioteki. Musisz najpierw pierwszego Tworzenie indeksu prostego lub złożonego.

 8. Aby ograniczyć liczbę elementów wyświetlanych na każdej stronie, przewiń w dół do pozycji Limit elementów i ustaw wartość Liczba wyświetlanych elementów. Podczas tworzenia widoku domyślna liczba wyświetlanych elementów to 30.

  Ustawianie liczby elementów, które mają być wyświetlane na stronie Ustawienia widoku
 9. Podczas ustawiania limitu elementów na stronie można wybrać jedną z dwóch opcji:

  • Wyświetl elementy w porcjach o określonym rozmiarze, która powoduje wyświetlanie danych strona po stronie, co jest przydatne podczas przeglądania elementów w sposób nieinterakcyjny.

   Jeśli liczba elementów jest większa niż ustawiony limit, dane są wyświetlane na stronach.

   Styl Grupuj według

  • Ogranicz całkowitą liczbę zwracanych elementów do podanej wartości powoduje utworzenie górnego limitu, który niekoniecznie musi zapewnić zwrócenie wszystkich wyników danej operacji filtrowania. Może to być przydatne podczas testowania widoku, tworzenia prototypu lub gdy chcesz pobrać tylko najwyższe wartości w widoku.

 10. W obszarze Styl możesz wybrać Okienko podglądu, aby wyświetlić wszystkie informacje z pozycji na liście w formacie okienko pionowe. Okienko podglądu jest jednym ze Stylów widoku, można wybrać w obszarze Styl podczas edytowania lub tworzenia widoku.

  Opcje stylów na stronie Ustawienia widoku

  Zatrzymując wskaźnik myszy na tytule elementu w regionie przewijania w lewej części strony, można szybciej poruszać się wśród danych i korzystać z widoku wszystkich wartości kolumn bieżącego elementu wyświetlanych pionowo w prawej części strony. Początkowo jest wyświetlanych mniej danych, co przyspiesza wyświetlanie widoku. Ten styl jest również bardzo przydatny, gdy listy są szerokie lub mają wiele kolumn i wyświetlenie danych wymaga przewijania w poziomie.

  Styl Grupuj według

 11. Kliknij przycisk OK.

Istnieją dodatkowe kroki, które można wykonywać za pomocą widoku, ale wystarcza do wyświetlania danych, który został przekroczony Próg widoku listy , jeśli jest zablokowany. Można również sortować, lub grupowanie według sumy zestawu, rozwiń foldery, a także Optymalizuj widok wyświetlanie za pomocą urządzenia przenośnego.

Aby zmodyfikować widok

 1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której chcesz utworzyć widok.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W SharePoint 2016, 2013, 2010 lub SharePoint Online klasyczny środowisko, kliknij kartę Lista lub Biblioteka, wybierz widok, w obszarze Widok bieżący, a następnie kliknij Modyfikuj widok.

   Karta biblioteki z wyróżnioną pozycją Modyfikuj widok
  • W SharePoint Online kliknij strzałkę w dół na przycisku Opcje wyświetlania, a następnie kliknij przycisk Edytuj bieżący widok.

   Wyświetlanie menu wyboru z zaznaczoną pozycją Zarządzaj widokami
 3. Przewiń w dół do sekcji Widoki, a następnie kliknij widok.

 4. Można zmienić ustawienia opisane kroki od 5 do 9 w powyższej procedurze Utwórz widok .

 5. Kliknij przycisk OK.

Aby przejrzeć przefiltrowana wiele elementów należy zastosować indeksowanie pierwszej kolumny w filtrze. Inne kolumny wybrane filtru widoku mogą lub nie mogą być indeksowane, ale widok nie korzysta z tych indeksy. Pierwsza kolumna filtr powinna zwrócić elementów mniej niż próg widoku listy.

Jeśli pierwsza kolumna filtr zwraca więcej elementów niż próg widoku listy, możesz zastosować filtr z dwóch lub więcej kolumn. Podczas definiowania widoku filtrowanego korzystającego z dwóch lub więcej kolumn, Ogranicz całkowitą liczbę zwracanych elementów za pomocą operatora AND. Ale nawet w tym przypadku należy określić jako pierwszą kolumnę w filtrze kolumn, prawdopodobnie zwracające mniejsze ilości danych. Za pomocą lub filtr prawie zawsze zwiększenie liczby elementów zwróconych i nie będzie obowiązywać w następujących okolicznościach.

Aby uzyskać więcej informacji w widokach zobacz Tworzenie, zmienianie lub usuwanie widoku listy lub biblioteki.

Ważne:  Mimo że można zindeksować pojedynczą kolumnę odnośnika w celu zwiększenia wydajności, użycie zindeksowanej kolumny odnośnika, aby zapobiec przekroczeniu progu widoku listy nie przyniesie rezultatu. Użyj innego typu kolumny jako indeksu podstawowego i pomocniczego.

Ważne: W przypadku filtrowania listy za pomocą pola indeksowane, sprawdź Kosz usuniętych elementów z listy lub biblioteki. Elementy w odtwarzanie przedziałów wartości liczbowe w zestawieniu próg widoku listy, a nie są usuwane z wewnętrznej bazy danych, dopóki nie zostaną one usunięte z Kosza. Jeśli liczba odfiltrowane elementy na liście i w Koszu jest większa niż limit liczby wyświetlanych elementów listy, następnie może zostać wyświetlony niepełny zestaw wyników, lub zablokowane. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opróżnianie Kosza lub przywracanie plików.

Istnieją dwa klucza, wyrazy, które służą do filtrowania na podstawie bieżącego dnia [Dzisiaj], lub bieżącego użytkownika [Ja]. Są to dynamiczne, zmieniających się z użytkownika lub datę.

Korzystanie z [Ja] może być przydatne, gdy chcesz, aby wyświetlać te dokumenty w dużej biblioteki. [Ja] działa na podstawie osób kolumn takich jak utworzone przez lub zmodyfikowany przez. Na przykład aby wyświetlić wszystkie dokumenty, które zostały utworzone, ustaw filtr z utworzony według kolumny równe [Ja]. W przypadku edytora i chce wyświetlić ostatniej pliki, które były otwarte, ustaw filtr zmodyfikowany przez kolumny jest równe [Ja]. Aby wyświetlić, utworzyć dwa filtry połączonymi lub.

Filtry przy użyciu [Ja]
Filtr rejestruje dokumenty, które zostały utworzone przez lub zmodyfikowane przez użytkownika

Słowo kluczowe [Dzisiaj] działa na podstawie kolumn. Funkcje matematyczne umożliwia uzyskiwanie zakresy, które zmieniają się z bieżącą datą. Na przykład, aby wyświetlić wszystkie dokumenty, które zostały zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni, tworzenia filtru na kolumny daty, która jest większa niż lub równe [Dzisiaj] - 30. Umożliwia opuszczenie bieżącego dnia, odfiltrować drugiej kolumny Data jest mniejsza niż [Dzisiaj] i połączyć je z i.

Filtrowanie przy użyciu [Dzisiaj]
Filtr, który zawiera pliki, które zostały zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni

Możesz też szybko przefiltrować dane bezpośrednio z listy lub biblioteki, bez dodawania obciążenie związane z innego widoku. Nie ma możliwości ustawienia operatorów, takich jak większe niż lub równe. Na liście filtrów jest pobierana z danych w kolumnie. Na przykład z kolumną dla działów można filtrować na HR lub pracownika działu informatycznego.

 1. Z listy lub biblioteki umieść wskaźnik na nagłówek kolumny, według której chcesz filtrować, a następnie kliknij strzałkę w dół.

 2. W dolnej części pola listy rozwijanej, kliknij, aby z wartości, których chcesz filtrować. Pole wyboru zostanie wyświetlona z wybranym ustawieniem nie były one początkowo wyświetlane.

  Kliknij nagłówek kolumny, a następnie wybierz wartość, która ma zostać fillter przez.
  SharePoint 2010, 2013 lub 2016
  Kliknij nagłówek w kolumnie, aby szybko przefiltrować
  SharePoint Online lub połączenie grupy witryn programu SharePoint
 3. Gdy wprowadzisz zmiany i chcesz wrócić do pokazać wszystkie wartości, kliknij strzałkę w dół, a następnie kliknij przycisk Wyczyść filtry [od Nazwa kolumny], a następnie kliknij Zamknij.

Poniżej przedstawiono sugestie dotyczące typowych widoków, które sprawdzają się podczas pracy z kolumnami indeksowanymi:

Kryterium filtrowania:

Indeksowanie:

Na przykład:

Ostatnio zmienione elementy

Kolumna Zmodyfikowano

Aby wyświetlić tylko te elementy, które zostały zmienione w ostatnim tygodniu, zastosuj filtr Zmodyfikowano jest większe niż[Dzisiaj]-7.

Nowe elementy

Kolumna Utworzono

Aby utworzyć widok tylko tych elementów, które zostały dodane w ostatnim tygodniu, zastosuj filtr Utworzono jest większe niż [Dzisiaj]-7.

Moje elementy

Kolumna Utworzone przez

Aby utworzyć widok tylko elementów dodanych przez siebie, zastosuj filtr Utworzone przez jest równe [Ja].

Elementy, dla których termin wykonania upływa dzisiaj

Kolumna Data ukończenia (utworzona przez Ciebie na liście lub w bibliotece)

Aby utworzyć widok tylko tych elementów, dla których data ukończenia przypada dzisiaj, zastosuj filtr Data ukończenia jest równe [Dzisiaj].

Aktualizacje tablic dyskusyjnych

Kolumna Ostatnia aktualizacja

Aby utworzyć widok tylko tych dyskusji, które zostały zaktualizowane w ubiegłym miesiącu, zastosuj filtr Ostatnia aktualizacja jest większe niż [Dzisiaj]-30.

Pliki archiwum w bibliotece dokumentów

Data modyfikacji

Aby utworzyć widok dokumentów, które nie były zmieniane od roku 2016 (które mają zostać następnie zarchiwizowane), zastosuj filtr Data modyfikacji jest mniejsze niż 31 grudnia 2016.

Znalezienie podzbioru danych finansowych

Region, Rok (jako dwa indeksy proste)

Aby utworzyć widok danych finansowych dla regionu Koc w 2015, zastosuj filtr Region jest równa "N" i roku jest równe 2015, ponieważ kolumny Region może mieć wartości mniejszej niż kolumna rok.

Uwaga: Nawet wtedy, gdy tworzysz widoku filtrowanego opartego na indeksach kolumn, jeśli został przekroczony próg widoku listy, niektóre dodatkowe czynności nadal może być zablokowana, ponieważ wymagają dostęp do całej listy lub biblioteki. Te operacje są następujące: Dodawanie lub usuwanie indeksu utworzenie sortowania w definicji widoku; Wyświetlanie sumy kolumny; i dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie pól obliczeniowych. W takim przypadku spróbuj uruchomić operację podczas Dzienny przedział czasu, gdy są podniesione ograniczenia.

Obsługiwane typy kolumn

 • Pojedynczy wiersz tekstu

 • Wybór (pojedyncza wartość)

 • Liczba

 • Waluta

 • Data i godzina

 • Osoba lub grupa (pojedyncza wartość)

 • Zarządzane metadane

 • Tak/Nie

 • Odnośnik

Nieobsługiwane typy kolumn

 • Wiele wierszy tekstu

 • Wybór (wiele wartości)

 • Obliczeniowe

 • Hiperlink lub obraz

 • Kolumny niestandardowe

 • Osoba lub grupa (wiele wartości)

 • Dane zewnętrzne

Przesyłanie opinii

Utworzone 30 kwietnia 2017

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Jeśli nie została pomocne, powiadom nas zapoznanie się z błędne lub Brak. Dołącz posiadanych wersji SharePoint, systemu operacyjnego i przeglądarki, którego używasz. Użyjemy swoją opinię do dokładnie fakty, informacje dodawania i aktualizowania w tym artykule.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×