10 głównych powodów do programu Access z programem Excel

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W przypadku korzystania z rodziny Office, należy użyć programu Excel lub należy używać programu Access do zarządzania tabelaryczny danych? Pomocnik, za pomocą programu Access lub zarządzanie danymi w programie Excel, omówiono zalety każdego produktu i przynoszą do tabeli. Ale Dlaczego warto wybrać jedną lub innego? Jeśli dane są przechowywane w programie Access i nawiązać z programu Excel, korzyści obu. Poniżej przedstawiono dziesięć powodów, dlaczego razem przy użyciu programów Excel i Access sprawia, że wiele właściwe rozwiązanie.

Nawet jeśli program Excel nie jest bazy danych, szeroko służy do przechowywania danych i jest często używany do rozwiązywania problemów prostej bazy danych. Program Excel jest jednak prosty plik bazy danych, nie relacyjnej bazy danych. Jeśli proste tabele są obsługiwane w wielu tabelach powiązanych danych, dostęp jest pierwszą opcję dla pracowników przetwarzających informacje szybko utworzyć aplikacji bazy danych. Dostęp został zawsze Wielkiej "danych główna Konsola" do zbierania i konsolidowania danych różnych w przedsiębiorstwie, jaka część znajduje się w skoroszytach programu Excel. Po umieszczeniu danych w programie Access możesz można dodać więcej tabel i połączyć je, tworzenie zapytań (czyli widoków danych), struktury danych i zdefiniować typy danych w celu zapewnienia integralności, udostępnianie i aktualizowanie danych między wielu użytkowników i tworzenie zaawansowanych raportów i formularzy.

W przeciwieństwie do układu prostego arkusza kalkulacyjnego programu Excel, Access są zorganizowane inaczej z kilku powiązanych obiektów, które może wydawać się żmudny na początku. Ale nie masz ekspertem programu Access. Program Access obsługuje dla wszystkich rodzajów użytkowników i możesz przełączyć ją tylko jeśli chodzi o trzeba przejść.

Ponownie występującą dostęp do warstwy naraz.

Warstwy programu Access

1. używając Access na trzy sposoby: jako rzadkie użytkownika, użytkownicy zaawansowani lub deweloper.

2. tabel, kwerend, formularzy i raportów tworzenie na siebie i uzupełnić serce aplikacji bazy danych.

3. rzadkie użytkownicy mają kreatorów, producenci właściwości interfejsu użytkownika Office Fluent i funkcji programu Excel pozwalają szybko uzyskać wykonywać zadania.

4. Użytkownicy zaawansowani mają makr, okienko właściwości, wyrażeń i narzędzi projektowania bazy danych aplikacji delve szczegółowego i wykonać inne czynności.

5. deweloperów można pracować z modułach i opracowanie kodu VBA tworzyć rozwiązania bazodanowe niestandardowych i wdrażanie aplikacji.

Kopiowanie danych programu Excel do programu Access

Dobrym sposobem na wprowadzenie jest kopiowanie danych z programu Excel do programu Access. Można utworzyć tabeli programu Access i wyświetlić go w widoku arkusza danych, który przypomina arkusza programu Excel. Możliwości typowych zadań tworzenia tabeli, takich jak definiujące typ danych nazwę pola lub nowe pole, do prawej w widoku arkusza danych. Wpisz na przykład, jeśli zostanie wprowadzona data w pustym polu dostępu do zestawów danych daty/godziny dla tego pola. Jeśli wpiszesz tekst, takie jak nazwa, program Access zastosuje typ danych tekst do pola. Jeśli chcesz przenieść pole, kliknij i przeciągnij go.

Podczas kopiowania danych z programu Excel i wkleić go w programie Access, nie nawet trzeba najpierw utwórz tabelę, lub Otwórz tabelę w widoku arkusza danych. Program Access automatycznie poprosi możesz Jeśli dane mają nagłówki, powoduje, że dobrych wyników u przy użyciu typu poprawne dane i tworzy tabeli programu Access. Nie może być prostsze.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Otwieranie pustego arkusza danych.

Łączenie danych programu Excel z programem Access

Jednym najprostszy sposób w celu uzyskania korzyści wynikających z programu Excel i Access jest łącze arkusza programu Excel do tabeli programu Access. Podczas planowania zachowanie danych w programie Excel, ale również regularnie korzystać z niektórych wiele funkcji programu Access, takie jak raportowania i wykonywanie zapytań za za pomocą łącza w wiadomości programu Access. Łączenie danych z programu Access, a nie z programu Excel.

Program Access obsługuje dwa istotnie różne sposoby tworzenia tabel bazy danych. Użytkownicy mogą tworzyć nowe tabele natywnych do przechowywania danych w bazie danych programu Access lub mogli tworzyć łącza do istniejących danych w bazie danych. Dane w tabelach połączonych są wyświetlane i działają na różne sposoby, podobnie jak tabele w formacie macierzystym. Kreatora Menedżer tabel połączonych ułatwia śledzenie, lokalizowanie i aktualizowanie arkusz programu Excel lub innego źródła danych po przeniesieniu i podziały łącze.

Podczas tworzenia łącza do arkusza programu Excel lub nazwany zakres, program Access utworzy nową tabelę, która jest połączony z danymi programu Excel. Jeśli chcesz dodać, edytować lub usunąć dane, możesz wprowadź odpowiednie zmiany w programie Excel i Odśwież (lub ponowić kwerendę) danych w tabeli programu Access. Jednak nie można edytować zawartości tabeli w programie Access. Z danymi połączona z programem Excel możesz utworzyć raporty, kwerendy i formularze tylko do odczytu w programie Access.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Importowanie lub łączenie danych zawartych w skoroszycie programu Excel.

Importowanie danych z programu Excel do programu Access

Jeśli zdecydujesz się na wycinanie przewód danych, można przenieść dane do programu Excel, importując te dane do programu Access. Należy zauważyć, że program word Importowanie ma dwa różne znaczenie między programami Excel i Access. W programie Excel podczas importowania (lub połączyć), należy stały dostęp do danych, którą można odświeżać. W programie Access podczas importowania, możesz zabrać ze sobą danych do programu Access raz, ale bez połączenia danych trwały. Podczas importowania danych program Access przechowuje dane w nowej lub istniejącej tabeli bez zmiany danych w programie Excel. W programie Access możesz zaimportować dowolne lub wszystkie arkusze w skoroszycie programu Excel w jednej operacji.

Kreator importu przeprowadzi Cię przez kroki importowania i ułatwiają podejmowanie decyzji o tym, czy zmienić typ danych i dodać nagłówki. Jeśli wystąpią błędy podczas importowania danych, program Access ostrzega i zapisuje błędy w tabeli, dzięki czemu można szybko znaleźć i poprawianie. Na przykład może być alfanumeryczny kod pocztowy byłyby trudne do zauważenia głębokich w dół w kolumnie, którą można traktować została cyfr lub wykryto zduplikowany identyfikator dla pola klucza podstawowego. Można albo wprowadź odpowiednie zmiany w skoroszycie programu Excel i ponownie zaimportować dane lub wprowadź odpowiednie zmiany w nowej tabeli programu Access. Po zakończeniu operacji, można zapisać kroki, które zostały użyte, a nawet tworzyć zadania programu Outlook w celu przypomnienia o kiedy należy wykonać operację importowania na bieżąco.

Po zaimportowaniu danych, jest teraz natywnych do programu Access i można dodać za pomocą arkuszy danych i formularzy, edytowanie i usuwanie danych. Po zaimportowaniu danych, możesz zdecydować, czy chcesz usunąć dane z programu Excel. Zazwyczaj jest dobrym pomysłem jest tylko jedno miejsce, w celu zaktualizowania danych.

Uwaga: Importowanie danych z programu Excel do programu Access nie importuje formuły, tylko wyniki tych formuł.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Łączenie z danymi programu Access z programu Excel

Można także ponownie nawiązać połączenie danych programu Access do programu Excel. W tym celu należy utworzyć połączenie w programie Excel, często przechowywane w pliku połączenia danych pakietu Office (odc) do bazy danych programu Access i pobrać wszystkie dane z tabeli lub kwerendy. Po nawiązaniu połączenia z danymi, można również automatycznie odświeżanie (lub aktualizowanie) skoroszytów programu Excel z oryginalnej bazy danych programu Access przy każdej aktualizacji bazy danych przy użyciu nowych informacji.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Raport dotyczący pracowników utworzony w układzie tabelarycznym

Po umieszczeniu danych w programie Access, możesz korzystać wspaniały tablicy raportu narzędzia do tworzenia i dostosowywania. Chcesz utworzyć raport za pomocą kilku kliknięć? Za pomocą Kreatora raportów. Aby zaprojektować i zmodyfikować układ raportu z danych dynamicznych w czasie rzeczywistym, przenoszenie i zmienianie rozmiaru bloki danych, dodawanie i usuwanie pól i natychmiast zobaczyć zmiany w jego tworzenia? Korzystanie z widoku układu. Chcesz interakcyjnie używać razem z raportem wyszukiwania, filtrowania i sortowania danych dynamicznych? Korzystanie z widoku raportu. Chcesz dodać przyciski poleceń, numery stron, obrazów, hiperłączy i profesjonalnie wyglądających style na własny? Używanie wielu kreatorów formantów i galerii w grupie formanty i Układ na karcie Projektowanie na Wstążce. Za pomocą programu Access, można łatwo tworzyć proste, grupy i podsumowania, etykiet wysyłkowych, raporty graficzne i raporty podrzędne.

Po utworzeniu raportu drogą elektroniczną rozpowszechnianie raportu przy użyciu programu Access. Na przykład można wysłać raport przy użyciu wiadomości e-mail lub zapisać raport w różnych formatach, takich jak migawki programu Access lub pliku PDF, aby dodać go do strony sieci web lub witrynie programu SharePoint.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Przykładowy formularz

Po umieszczeniu danych w programie Access, możesz korzystać z wielu narzędzi tworzenia i dostosowywania formularzy. Chcesz utworzyć formularz za pomocą kilku kliknięć? Za pomocą Kreatora formularzy. Aby zaprojektować i modyfikować układ formularza w czasie rzeczywistym z danych dynamicznych, przenoszenie i zmienianie rozmiaru bloki danych, dodawanie i usuwanie pól i natychmiast zobaczyć zmiany w jego tworzenia? Korzystanie z widoku układu. Chcesz dodać przyciski poleceń, pola list, pola kombi, grupy opcji, obrazy, masek wprowadzania, wykresy, hiperłącza i profesjonalnie wyglądających style na własny? Używanie wielu kreatorów formantów i galerii w grupie formanty i Układ na karcie Projektowanie na Wstążce. Za pomocą programu Access można łatwo tworzyć proste formularze, kartach formularzy, Formularze ciągłe, formularze podręczne, modalnych okien dialogowych i podformularze.

W programie Access możesz łatwo utworzyć formularza dzielonego wyświetlane są zsynchronizowane arkusza danych i w widoku Formularz, dzięki czemu można uzyskać najlepsze obu. Po utworzeniu elegancki formularza jest łatwe przewijanie, filtrowanie i nawet wyszukiwać dane źródłowe formularza przy użyciu przycisków nawigacyjnych standardowe oraz pole Wyszukaj w dolnej części formularza.

Formularz dzielony

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Autofiltr

Niezależnie od tego produktu, możesz użyć filtrować dane, aby pracować z podzbiorem danych i sortowanie danych w celu zamówić go w odpowiedni sposób. W programie Access w programie Excel użytkownicy widzą filtrowanie i sortowanie danych w arkuszu danych bez konieczności ponownego uczenia się zupełnie nowy interfejs użytkownika. Ikony, polecenie menu, polecenia, kryteria i oknach dialogowych są bardzo podobne, czy pracujesz z tekstu, liczb, dat lub pustych komórek. Można nawet zapisać filtrów i sortowania w widoku arkusza danych.

Można utworzyć kwerendę w programie Access, a nawet wiedzieć, co oznacza SQL. Cztery kreatorów kwerendy ułatwiają tworzenie prostych kwerend, Znajdź duplikaty, Znajdź niedopasowanych rekordów i tworzenia kwerend krzyżowych. Nie masz jeszcze utworzyć kwerendę; po prostu filtrować i sortować dane, które ma jego wyglądem i zostanie zapisany z arkusza danych.

Kryteria KrajRegion

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Pierwsza strona Kreatora etykiet

Teraz, gdy rozwinęła rodzinie, listy karty świąt niespodziewanie masz większy, i potrzebne do śledzenia znacznie więcej urodzin i rocznic. Nie problem. Można użyć tabeli programu Access lub kwerendy jako źródła danych korespondencji seryjnej i tworzenie korespondencji seryjnej przy użyciu Kreatora korespondencji seryjnej programu Word listów, kart, wiadomości e-mail i kopert. Jeśli potrzebujesz, tworzenie etykiet wysyłkowych, tworzenie i drukowanie etykiet z raportu, które można tworzyć za pomocą Kreatora etykiet w programie Access. Możesz nawet automatycznie dodać kod kreskowy odpowiadający każdego adresu odbiorcy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Programy Access i Excel zapewniają poleceń, aby połączyć się z danymi na listach programu SharePoint. Program Excel udostępnia połączenie tylko do odczytu (jednokierunkowe) z połączonych list programu SharePoint; Dlatego program Access pozwala na odczytywanie i zapisywanie danych (dwukierunkowe) połączonych list programu SharePoint. Dostęp i SharePoint polega współpraca list dobrze ze sobą. Typy danych programu Access i programu SharePoint — takie jak tekstu sformatowanego tylko Dołącz (do obsługi śledzenia historii poprawek w polu typu Nota), załączników, Autonumerowanie, wyszukiwania i pól wielowartościowych — ułatwiają wygładzonymi integracji i mało, jeśli jakieś niespójności danych.

Po łączenia danych listy programu SharePoint do bazy danych programu Access, można nawet tworzyć listy programu SharePoint danych w trybie offline w lokalnej bazy danych programu Access, Praca z danymi lokalnie i ponowne do witryny programu SharePoint, aby przekazać wszelkie zmiany. Nakładania danych wszelkie zmiany wprowadzone przez innych użytkowników będzie obsługiwany przez kreatora rozwiązywania konfliktów. Formularze i raporty utworzone w programie Access są oparte na tych samych danych, ale połączone z listami programu SharePoint.

Program Excel zapewnia następujące punkty integracji z programem SharePoint Server.

Punkty integracji programu Excel oparte na danych

1. Jednorazowe importowanie danych arkusza programu Excel do listy programu SharePoint lub eksportowanie danych arkusza programu Excel do listy programu SharePoint w celu utworzenia trwałego, jednokierunkowego połączenia danych.

2. Odświeżanie danych arkusza programu Excel z listy programu SharePoint za pomocą trwałego, jednokierunkowego połączenia danych.

3. publikowanie skoroszytów programu Excel w Usługi programu Excel i wyświetlanie i Praca z danymi przy użyciu składnika Web Part programu Excel Web Access na stronie składników Web Part.

4. importowanie (łączenie) danych w skoroszycie programu Excel z serwerów OLAP, baz danych programu SQL Server i Access i plików płaskich.

Program Access udostępnia następujące punkty integracji z programem SharePoint Server.

1. Wykonywanie jednorazowego importu lub eksportu danych między widokami programu Access a listą programu SharePoint.

2. łączenie danych między tabelami programu Access i listy programu SharePoint, tworząc stałe połączenie dwukierunkowe. (Lista zaktualizowane dane są w widoczne w tabeli programu Access; zaktualizowane dane tabeli programu Access są widoczne na liście).

3. Przełączanie danych listy do trybu offline, aktualizowanie ich w programie Access, przełączanie ich z powrotem do trybu online, synchronizowanie aktualizacji i rozwiązywanie konfliktów.

4. Wyświetlanie i edytowanie danych listy w widokach arkusza danych, formularza i raportu programu Access.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Możesz utworzyć dość zaawansowane pulpitu aplikacje baz danych bez zapisywania kiedykolwiek jednego wiersza kodu VBA. Każdy obiekt programu Access ma rozbudowany zestaw właściwości i zdarzenia łatwo dostępne z arkusza właściwości ułatwiające dostosowywanie używanego rozwiązania. Każdy obiekt zawiera szczegółowe projektanci, które wskazują funkcje dostępne dla Ciebie. Szablony dodatkowej bazy danych są dostępne w witrynie Office Online. Szablony pól i tabel ułatwiają tworzenie i dostosowywanie szybkie nowych tabel. Możesz projektować nowej bazy danych od podstaw za pomocą narzędzi projektowania wbudowanych bazy danych.

Makra programu Access za pomocą deklaracyjnych środowisko, które nie wymaga zapisywania kod VBA, więc nie musisz być Deweloper. Makr wykonanie zadania, takie jak otwieranie formularza, kwerendy, wyszukiwanie rekordów i wyświetlania komunikatu. Makra można osadzić w każdym przypadku raportu, formularza lub formantu. Większość makra ma argumentów, a wyrażenie warunkowe można dodać do nich jest to, co chcesz uzyskać. Można zdefiniować zmienne i wykonywać sprawdzanie błędów, ponownie bez pisania kodu VBA.

Projektowanie prototypu i uruchom go przez pracownika działu informatycznego. Tworzenie rozwiązań dla zespołu, gdy potrzebne JNW oraz to zrobić na shoestring z personelu b kości. Śledzić sprzedanych na przyjęcie firmy biletów, śledzenie ważności produkcyjnych materiałów lub drukowanie znaczników akceptacji dla części. Śledzenie zadań, problemów i elementy dostarczane w projektach zespołu. Tworzenie bazy danych planowanej sprzedaży monitorowanie potencjalnych sprzedaży w niewielkiej grupie pracownicy sprzedaży.

Więcej informacji

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×