[SDP 5] OneDrive dla firm narzędzie do rozwiązywania problemów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Problem

Ten artykuł zawiera informacje, które ma zastosowanie w przypadku korzystania z usługi OneDrive dla firm klienta synchronizacji (groove.exe).

Uwaga: Aby określić klienta synchronizacji usługi OneDrive, którego używasz, zobacz wersję usługi OneDrive jest używana?


Usługi OneDrive for Business (SPOneDriveForBusiness) Diagnostic wykrywa określone warunki problematyczny i gromadzi informacje do Rozwiązywanie problemów z Microsoft OneDrive dla firm problemów. Ten diagnostic obsługuje OneDrive 2013 dla firm i OneDrive dla firm 2015.

Rozwiązanie

W tym artykule opisano informacje, które mogą być pobierane z komputera, który próbuje nawiązać połączenia z usługą OneDrive dla firm.

Wymagane uprawnienia

Reguły w pakiecie diagnostyczne używają lokalnego konta administratora na komputerze klienckim.

Pojawiają wyników

W poniższej tabeli wymieniono pliki, które były zbierane po uruchomieniu SPOneDriveForBusiness, a jej opisano każdy plik zawiera informacje.

Opis

Nazwa pliku

Zawiera informacje o stanie obok reguły, która jest wykonywana, w tym wszelkie problemy warunki, które zostaną wykryte.

ResultReport.xml

Jest to przekształcenie xlst wyniki w pliku ResultReport.xml do sformatowania. Zawiera on żadnych danych klienta.

Results.xsl

Zawiera informacje debugowania, który jest generowany podczas wykonywania manifestu. Zawiera również chronometraż obok reguły, która zostanie uruchomiony. Mogą zawierać dane klienta. Jednak dokonano każdej próbie aby skrócić.

SPOneDriveForBusiness.0.debugreport.xml

Informacje dodatkowe debugowania wykonywania manifestu. Mogą zawierać dane klienta. Jednak dokonano każdej próbie aby skrócić.

STDOUT.log

Skanowanie zapasów zainstalowane aplikacje pakietu Office.

<nazwa_komputera> _ROIScan.log i

<nazwa_komputera> _ROIScan.xml

OneDrive dla firm śledzenia Cab pliku.

<nazwa_komputera> _SPO_<ustawień regionalnych> _OneDriveTrace.cab

OneDrive dla firm dziennika śledzenia zdarzeń plików (Dzwonienie dzienników).

<nazwa_komputera> _SPO_<ustawień regionalnych> _OneDriveSpwLogs.cab

Zawiera dzienniki zdarzeń aplikacji

<nazwa_komputera> _evtx_<ustawień regionalnych> _EventLogs.cab

OneDrive dla firm WER AppCrash raportu

<nazwa_komputera> _cab_<ustawień regionalnych> _OneDriveWerReport.cab

Znajduje się plik Groove.exe.log

<nazwa_komputera> _log_<ustawień regionalnych> _OneDriveGrooveExeLog.cab

Znajduje się plik Msosync.exe.log

<nazwa_komputera> _log_<ustawień regionalnych> _OneDriveMsosyncExeLog.cab

Zawiera dzienniki MSO

<nazwa_komputera> _log_<ustawień regionalnych> _OneDriveMsoLogs.cab

Zawiera raport AppCrash WER w Eksploratorze Windows

<nazwa_komputera> _cab_<ustawień regionalnych> _ExplorerWerReport.cab

Zawiera raport AppCrash WER MSOSync

<nazwa_komputera> _cab_<ustawień regionalnych> _MSOSyncWerReport.cab

Zawiera informacje dotyczące rozwiązywania problemów z błędem zduplikowanych dokumentu

<nazwa_komputera> _cfg_<ustawień regionalnych> _OneDriveDuplicateDocumentError.txt

Zawiera wersję produktu i pliku dla każdej z nich

Uruchamianie procesu

<nazwa_komputera> _cfg_<ustawień regionalnych> _ProcessListReport.txt

OneDrive dla reguł biznesowych

Wymagania wstępne

Aby zainstalować ten pakiet, musisz mieć zainstalowany na komputerze programu Windows PowerShell 2.0. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do Windows Management Framework (Windows PowerShell 2.0, WinRM 2.0 i 4.0 BITÓW).

Następujące testy są wykonywane przez usługi OneDrive dla firm pakiet Narzędzie do rozwiązywania problemów.

Identyfikator reguły

Tytuł

Opis

7D4149B9-6008-4DBA-B92C-FEF148D0E9F9

Synchronizowanie problemów z usługą SharePoint Online, gdy usługi OneDrive dla firm (dawniej SkyDrive Pro) zablokował rozszerzenia nazw plików

http://support.microsoft.com/kb/2933738

4686124A-193E-443D-8E76-C1BED8A24AAB

Synchronizowanie problemów z usługą SharePoint Online po usługi OneDrive dla firm zablokował plik znaków

http://support.microsoft.com/kb/905231

387DEB3A-BE31-4DA2-BAC3-F0F2496FE527

OneDrive dla firm nie jest zainstalowany na komputerze klienckim

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=39050

62628571-A7EA-49DC-B4CB-0DC5C0F7F189

Nazwy plików nie może mieć więcej niż 128 znaków dla plików, które mają zostać dodane do folderu zsynchronizowanej biblioteki na przekazywanie plików do usługi SharePoint Online

http://support.microsoft.com/kb/2933738

FE1F4C70-4216-4733-8929-82999283DD42

Nazwy folderów nie mogą mieć więcej niż 250 znaków dla folderu, które mają zostać dodane do folderu zsynchronizowanej biblioteki na przekazywanie plików do usługi SharePoint Online

http://support.microsoft.com/kb/2933738

01E1B0C3-2DE2-44DD-8B37-2AF88877E959

Ścieżka niezgodność między pakietu Office i usługi OneDrive do instalowania typów.

9F79AEEC-11AB-4B95-B7FF-991622F619DA

Niezgodność wersji między pakietu Office i usługi OneDrive do instalowania typów.

123FB748-D778-467A-8625-FD95FAA4502D

Błędy synchronizacji usługi OneDrive po skonfigurowaniu zarządzania prawami do informacji (IRM) w bibliotece

DBFE72C4-06D7-4AD1-8BE3-B72D97494AFF

Błędy synchronizacji usługi OneDrive dla zmieniania nazwy pliku, gdy pliki są można przekazać do usługi SharePoint Online.

F8B30197-7AE8-4BAC-BBBD-15850D46B7C1

OneDrive światło błędów synchronizacji podczas próby zsynchronizowania biblioteki dokumentów.

EADB7E2E-7182-49F0-BC7C-16C467BE878E

Błędy synchronizacji początkowej OneDrive, gdy użytkownik będzie próbował synchronizowanie biblioteki dokumentów zawierającej zarządzania prawami do informacji (IRM).

03F360C5-1A49-44EB-AE88-FA42FBE09028

Nie można zsynchronizować pliku do usługi SharePoint Online ze względu na tylda (~) na początku nazwy pliku.

http://support.microsoft.com/kb/2933738

B6BF491C-86B2-4BEC-A8DE-E6DA6907120D

Zwraca OneDrive dla firm numer wersji

63A7735F-A47D-447F-B342-78AA0FBEBCF1

Sprawdzanie usługi OneDrive dla firm katalogu nieobsługiwane folderów

http://support.microsoft.com/kb/2933738

2F3D6F96-7241-49E8-9432-545340D72438

Sprawdzanie usługi OneDrive dla firm w katalogu limit rozmiaru pliku

http://support.microsoft.com/kb/2933738

2DH4806D-6F1C-4FE9-BE5A-9BA354BC801D

Sprawdzanie usługi OneDrive dla firm katalogu limitu maksymalna liczba elementów

http://support.microsoft.com/kb/2933738

2DG4AF0B-4974-488C-8DC2-C679CA7BF65F

Sprawdzanie synchronizowanej listy programu SharePoint i w bibliotekach limitu maksymalna liczba elementów

http://support.microsoft.com/kb/2933738

17C9D0C9-96FA-4014-986E-1C4B0448FAC7

Sprawdź, czy SignInOptions jest ustawiona na wartość domyślną

http://support.microsoft.com/kb/3047765

68B34491-0A2D-4637-A224-076FBA61FA1B

Sprawdź, czy UseOnlineContent jest ustawiona na wartość domyślną

http://support.microsoft.com/kb/3039000

70AD3F4C-07C8-4BB2-8086-D30D6C3EEFDC

Sprawdzanie zdolności komputer lokalny wolnego miejsca i sumowanie

CD4D025-549F-4528-A682-31BBD246D472

Sprawdź, czy mieszane instalacji MSI i ClickToRun

https://support.microsoft.com/kb/2904296

6CE5FC56-B975-4E2C-8149-304296F75974

Śledzenie ETL wyboru dla błąd nieprawidłowego znaku Unicode

A919A6D5-0401-4700-B7D6-C78920DB4EEB

Statystyka katalogu dla folderu usługi OneDrive

6622756F-4577-4243-BF65-36A91A78CDC2

Sprawdź, czy limitu znaków nazwy pliku dla plików programu Excel

https://support.microsoft.com/kb/213983

7B683A8C-238F-4D61-BCEF-88088AA18E93

Sprawdzanie, jeśli rozmiar pliku centralna tabela przekracza 2 GB

https://support.microsoft.com/kb/3038627

BE218D37-62A5-4C42-80B7-18129D702EB0

Sprawdź kolejność identyfikatory nakładki ikona powłoki

https://support.microsoft.com/kb/3079213

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji o systemach operacyjnych można uruchamiać pakiety diagnostyczne Support firmy Microsoft zobacz informacje dotyczące usługi automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft i obsługi platformy diagnostyczne.


Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności firmy Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×