Zwiększanie ułatwień dostępu i łatwości użytkowania

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wprowadzenie do czytnika zawartości ekranu

Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator lub JAWS w systemie Windows, przejdź za pomocą klawiatury do programu Word, a czytnik zawartości ekranu odczyta miejsce, w którym się znajdujesz.

Otwieranie ostatnio używanego dokumentu

 1. Naciśnij klawisze Alt+F, a następnie klawisz O.

 2. Naciśnij klawisz Tab jeden raz, aby przejść do listy ostatnio używanych dokumentów, a następnie naciśnij klawisz Tab jeszcze dwa razy, aby otworzyć listę.

 3. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego dokumentu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Otwieranie nowego, pustego dokumentu

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+N.

 2. Usłyszysz nazwę domyślną dokumentu (na przykład „Dokument 1”), a potem „Edycja”.

Zapisywanie dokumentu

Naciśnij klawisze Ctrl+S.

Porady: 

 • Aby zapisać w innej lokalizacji, naciśnij trzy razy klawisze Shift+Tab, a następnie naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej lokalizacji. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Aby zapisać plik pod nową nazwą, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nazwa pliku” i nazwę pliku. Wpisz odpowiednią nazwę, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Czytanie dokumentu

Gdy fokus jest w dokumencie głównym, użyj poniższych kombinacji klawiszy. Aby zatrzymać czytanie dokumentu, naciśnij klawisz Ctrl.

Treść do odczytania

Skrót klawiaturowy

Od miejsca położenia kursora do końca

Caps Lock+M

Bieżący akapit

Caps Lock+Ctrl+L

Następny lub poprzedni wiersz

Klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę

Następny lub poprzedni wyraz

Klawisze Ctrl+Strzałka w prawo lub Ctrl+Strzałka w lewo

Wyszukiwanie wyrazu

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+F. Usłyszysz: „Nawigacja, Przeszukiwanie dokumentu”.

 2. Wpisz wyrazy do wyszukania. Lista wyników wyszukiwania będzie aktualizowana w trakcie pisania.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Lista wyników wyszukiwania”, a po niej pierwszy wynik.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby przechodzić w dół listy.

Drukowanie dokumentów

Naciśnij klawisze Ctrl+P. Aby wydrukować dokument przy użyciu ustawień domyślnych, naciśnij klawisz Enter.

Porady: Aby zmienić ustawienia drukowania, naciskaj klawisz Tab w celu przechodzenia między opcjami.

 • Na każdej liście opcji naciskaj klawisz Tab i używaj klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę, aby przechodzić od jednej opcji do następnej. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby wydrukować dokument przy użyciu nowych ustawień, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Drukuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Odkrywanie innych możliwości

Aby uzyskać więcej instrukcji dotyczących czytnika zawartości ekranu, w tym instrukcje dotyczące korzystania z programu Word w systemie Windows, Mac, iOS i Android, zobacz Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×