Śledzenie zmian podczas edytowania

Podczas pracy nad dokumentem można z łatwością wprowadzać i wyświetlać prześledzone zmiany i komentarze. Do wyświetlania usunięć, komentarzy, zmian formatowania i przeniesionej zawartości w programie Microsoft Office Word 2007 są używane domyślnie dymki. Jeśli wszystkie wprowadzane modyfikacje mają być wyświetlane w tekście, można zmienić ustawienia w taki sposób, aby prześledzone zmiany i komentarze były wyświetlane w odpowiedni sposób.

Śledzenie zmian za pomocą dymków

1. Dymki zawierają informacje o zmianach formatowania, komentarzach i usunięciach.

Uwaga : Aby zapobiec niezamierzonemu rozpowszechnianiu dokumentów zawierających prześledzone zmiany i komentarze, te elementy są domyślnie wyświetlane w programie Word. Opcja Znaczniki pokazane w wersji końcowej jest opcją domyślną w polu Wyświetl do recenzji.

W tym artykule

Śledzenie zmian podczas edytowania

Wyłączanie śledzenia zmian

Zmienianie sposobu wyświetlania adiustacji

Śledzenie zmian podczas edytowania

 1. Otwórz dokument, który chcesz zrecenzować.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany. Przycisk Śledź zmiany zostanie wyróżniony, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

  Włączony przycisk Śledź zmiany

  Aby do paska stanu dodać wskaźnik śledzenia zmian, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek stanu, a następnie kliknij polecenie Śledzenie zmian. Kliknij wskaźnik Śledzenie zmian na pasku stanu, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie zmian.

  Wskaźnik śledzenia zmian
 3. Wprowadź wymagane zmiany, wstawiając, usuwając, przenosząc lub formatując tekst i grafikę. Możesz również dodać komentarze.

Uwaga : Gdy dokument zostanie zapisany ze śledzonymi zmianami jako strona sieci Web (plik htm lub html), śledzone zmiany będą widoczne na stronie sieci Web.

Początek strony

Wyłączanie śledzenia zmian

Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany.

Przycisk Śledź zmiany nie będzie już wyróżniony, jak pokazano na poniższym obrazie.

Obraz Wstążki programu Word

Po dostosowaniu paska stanu przez umieszczenie na nim wskaźnika śledzenia zmian kliknięcie przycisku Śledź zmiany w grupie Śledzenie także spowoduje wyłączenie wskaźnika na pasku stanu.

Uwaga : Wyłączenie śledzenia zmian nie powoduje usunięcia śledzonych zmian z dokumentu. Aby się upewnić, że dokument nie zawiera śledzonych zmian, należy sprawdzić, czy wszystkie śledzone zmiany są wyświetlane, a następnie w przypadku każdej z nich użyć polecenia Zaakceptuj lub Odrzuć.

Początek strony

Zmienianie sposobu wyświetlania adiustacji

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Aby zmienić kolor i inne opcje formatowania używane w programie Word do oznaczania zmian w tekście i grafice, kliknij strzałkę obok przycisku Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Opcje śledzenia zmian.

  Uwaga : Nie ma możliwości przypisania określonych kolorów do zmian wprowadzonych przez różnych recenzentów, ale wszystkie zmiany wprowadzone przez każdego z recenzentów są wyświetlane w dokumencie przy użyciu innego koloru, dzięki czemu jest możliwe śledzenie wielu recenzentów.

 • Wszystkie wprowadzone zmiany, w tym usunięcia, mogą być wyświetlane w tekście dokumentu zamiast w dymkach na marginesie. Aby wyświetlić zmiany w tekście, w grupie Śledzenie kliknij przycisk Dymki, a następnie kliknij polecenie Pokaż wszystkie poprawki w wierszach.
  Po kliknięciu polecenia Pokaż wszystkie poprawki w wierszach wszystkie poprawki i komentarze w dokumencie zostaną wyświetlone w tekście.

 • Aby wyróżnić obszar marginesów, w którym są wyświetlane dymki, kliknij opcję Wyróżnienie obszaru adiustacji w obszarze Pokaż adiustację.

Aby dowiedzieć się, jak korzystać ze wszystkich funkcji, zobacz kurs szkoleniowy Poprawianie dokumentów za pomocą funkcji Śledzenie zmian i Komentarze w programie Word 2007.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×