Łączenie tekstu i liczb

Załóżmy, że chcesz utworzyć poprawne gramatycznie zdanie z kilku kolumn danych na potrzeby korespondencji masowej lub sformatować liczby przy użyciu tekstu, ale tak, aby nie miało to wpływu na formuły, w których te liczby są używane. Tekst i liczby można łączyć na kilka sposobów.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie tekstu przed liczbą lub za nią w komórce przy użyciu formatu liczbowego

Łączenie tekstu i liczb z różnych komórek w tej samej komórce przy użyciu formuły

Szczegóły funkcji

Wyświetlanie tekstu przed liczbą lub za nią w komórce przy użyciu formatu liczbowego

Jeśli kolumna, którą zamierzasz posortować, zawiera zarówno liczby, jak i tekst (na przykład Produkt nr 15, Produkt nr 100, Produkt nr 200), to wynik sortowana może nie być zgodny z oczekiwaniami. Można użyć formatu liczbowego, aby dodać tekst bez zmieniania działania sortowania liczb.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Więcej.

 3. Na liście Kategoria kliknij kategorię, a następnie kliknij wbudowany format zbliżony do żądanego.

 4. Na liście Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.

 5. W polu Typ edytuj kody formatów liczb, aby utworzyć żądany format.

  Aby wyświetlić w komórce zarówno tekst, jak i liczby, ujmij znaki tekstowe w podwójny cudzysłów (" ") lub poprzedź liczby kreską ułamkową odwróconą (\). Edycja formatu wbudowanego nie powoduje usunięcia formatu.

Aby wyświetlić

Użyj tego kodu

12 jako Produkt #12

"Produkt # " 0

12:00 jako 12:00 AM CWE

h:mm AM/PM "CWE"

-12 jako -12,00 zł Niedobór, a 12 jako 12,00 zł Nadwyżka

0,00 zł "Nadwyżka";-0,00 zł "Niedobór"

Początek strony

Łączenie tekstu i liczb z różnych komórek w tej samej komórce przy użyciu formuły

Do wykonania tego zadania służą funkcje ZŁĄCZ.TEKSTY i TEKST oraz operator handlowe „i” (&).

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 1. Uwaga : 

  Naciśnij klawisze CTRL+C.

 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

A

b.

Sprzedawca

Sprzedaż

Marczak

28

Dodsworth

40%

Formuła

Opis (wynik)

=A2&" sprzedał "&B2&" sztuk."

Połączenie powyższej treści w wyrażenie (Marczak sprzedał 28 sztuk)

=A3&" sprzedał "&TEKST(B3;"0%")&" całej sprzedaży."

Łączy powyższą zawartość we frazę (Dodsworth sprzedał 40% całej sprzedaży)

=ZŁĄCZ.TEKSTY(A2;" sprzedał ";B2;" jednostek.")

Połączenie powyższej treści w wyrażenie (Marczak sprzedał 28 sztuk)

Należy zwrócić uwagę na użycie w formule funkcji TEKST. W przypadku przyłączania liczby do ciągu tekstowego za pomocą operatora złączania należy użyć funkcji TEKST, aby sformatować liczbę. Formuła używa podstawowej wartości z komórki, do której się odwołuje (0,4 w tym przykładzie) — a nie sformatowanej wartości widocznej w komórce (40%). Funkcja TEKST przywraca formatowanie liczb.

Szczegóły funkcji

ZŁĄCZ.TEKSTY

TEKST

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!