Łączenie tekstu i liczb

Załóżmy, że chcesz utworzyć poprawne gramatycznie zdanie z kilku kolumn danych na potrzeby korespondencji masowej lub sformatować liczby przy użyciu tekstu, ale tak, aby nie miało to wpływu na formuły, w których te liczby są używane. Tekst i liczby można łączyć na kilka sposobów.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie tekstu przed liczbą lub za nią w komórce przy użyciu formatu liczbowego

Łączenie tekstu i liczb z różnych komórek w tej samej komórce przy użyciu formuły

Szczegóły funkcji

Wyświetlanie tekstu przed liczbą lub za nią w komórce przy użyciu formatu liczbowego

Jeśli kolumna, którą zamierzasz posortować, zawiera zarówno liczby, jak i tekst (na przykład Produkt nr 15, Produkt nr 100, Produkt nr 200), to wynik sortowana może nie być zgodny z oczekiwaniami. Można użyć formatu liczbowego, aby dodać tekst bez zmieniania działania sortowania liczb.

 1. Zaznacz komórki, które chcesz sformatować.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Liczba kliknij strzałkę, a następnie kliknij pozycję Więcej.

 3. Na liście Kategoria kliknij kategorię, a następnie kliknij wbudowany format zbliżony do żądanego.

 4. Na liście Kategoria kliknij pozycję Niestandardowe.

 5. W polu Typ edytuj kody formatów liczb, aby utworzyć żądany format.

  Aby wyświetlić w komórce zarówno tekst, jak i liczby, ujmij znaki tekstowe w podwójny cudzysłów (" ") lub poprzedź liczby kreską ułamkową odwróconą (\). Edycja formatu wbudowanego nie powoduje usunięcia formatu.

Aby wyświetlić

Użyj tego kodu

12 jako Produkt #12

"Produkt # " 0

12:00 jako 12:00 AM CWE

h:mm AM/PM "CWE"

-12 jako -12,00 zł Niedobór, a 12 jako 12,00 zł Nadwyżka

0,00 zł "Nadwyżka";-0,00 zł "Niedobór"

Początek strony

Łączenie tekstu i liczb z różnych komórek w tej samej komórce przy użyciu formuły

Do wykonania tego zadania służą funkcje ZŁĄCZ.TEKSTY i TEKST oraz operator handlowe „i” (&).

Przykład

Przykład będzie bardziej zrozumiały po skopiowaniu go do pustego arkusza.

Jak skopiować przykład

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz przykład w tym temacie Pomocy.

Nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani kolumn.

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

Zaznaczanie przykładu w Pomocy

 1. Uwaga : 

  Naciśnij klawisze CTRL+C.

 2. W arkuszu zaznacz komórkę A1 i naciśnij klawisze CTRL+V.

 3. Aby przełączać się między wyświetlaniem wyników i wyświetlaniem formuł zwracających te wyniki, naciśnij klawisz CTRL+` (akcent słaby) albo na karcie Formuły w grupie Inspekcja formuł kliknij przycisk Pokaż formuły.

1

2

3

A

b.

Sprzedawca

Sprzedaż

Marczak

28

Dodsworth

40%

Formuła

Opis (wynik)

=A2&" sprzedał "&B2&" sztuk."

Połączenie powyższej treści w wyrażenie (Marczak sprzedał 28 sztuk)

=A3&" sprzedał "&TEKST(B3;"0%")&" całej sprzedaży."

Łączy powyższą zawartość we frazę (Dodsworth sprzedał 40% całej sprzedaży)

=ZŁĄCZ.TEKSTY(A2;" sprzedał ";B2;" jednostek.")

Połączenie powyższej treści w wyrażenie (Marczak sprzedał 28 sztuk)

Należy zwrócić uwagę na użycie w formule funkcji TEKST. W przypadku przyłączania liczby do ciągu tekstowego za pomocą operatora złączania należy użyć funkcji TEKST, aby sformatować liczbę. Formuła używa podstawowej wartości z komórki, do której się odwołuje (0,4 w tym przykładzie) — a nie sformatowanej wartości widocznej w komórce (40%). Funkcja TEKST przywraca formatowanie liczb.

Szczegóły funkcji

ZŁĄCZ.TEKSTY

TEKST

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×