Łączenie się z serwerem Exchange za pomocą programu Outlook Anywhere bez pośrednictwa wirtualnej sieci prywatnej

Ta funkcja wymaga użycia konta programu Microsoft Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji o kontach programu Microsoft Exchange oraz sposobie sprawdzania wersji serwera Exchange, z którym łączy się konto użytkownika, skorzystaj z łączy w sekcji Zobacz też.

W środowisku LAN program Microsoft Outlook komunikuje się z serwerem Exchange przy użyciu zdalne wywołanie procedury (RPC) z protokołem TCP/IP. Ta metoda zapewnia szybki i wydajny dostęp w sieciach firmowych. Uzyskanie dostępu do serwera Exchange spoza zapory organizacji, na przykład z domu lub w podróży, wymaga zazwyczaj połączenia LANwirtualna sieć prywatna (VPN) z siecią organizacji. Wirtualna sieć prywatna oferuje użytkownikowi połączenie w obrębie sieci i zapory organizacji. Wirtualna sieć prywatna umożliwia również uzyskiwanie dostępu do większej liczby usług sieciowych niż tego wymaga dostęp do poczty e-mail.

Connecting to Microsoft Exchange Server

Aby umożliwić nawiązywanie połączeń zdalnych, program Outlook oferuje funkcję Outlook Anywhere — rozwiązanie alternatywne dla połączeń VPN — umożliwiającą korzystanie z programu Outlook w taki sam sposób jak wewnątrz organizacji, bez konieczności stosowania specjalnych połączeń ani sprzętu, na przykład kart inteligentnych czy tokenów zabezpieczających. Program Outlook może połączyć się z serwerem Exchange przez Internet przy użyciu zdalnego wywoływania procedur za pośrednictwem protokołu HTTP. Funkcja Outlook Anywhere umożliwia uzyskanie zdalnego dostępu do konta programu Exchange za pośrednictwem Internetu w przypadku pracy poza zaporą organizacji.

Wymagania systemowe

Aby korzystać z funkcji Outlook Anywhere, muszą być spełnione minimalne wymagania. Jeśli komputer i serwer Exchange nie spełniają wszystkich wymagań związanych z używaniem tej funkcji, opisane opcje są niedostępne. Wymagania są następujące:

 • Na komputerze użytkownika musi być zainstalowany system Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym.

 • Konto musi być obsługiwane przez program Microsoft Exchange Server 2003 lub Microsoft Exchange Server 2007 działający w systemie Microsoft Windows Server 2003.

 • Na serwerze Exchange administrator musi skonfigurować zezwalanie na połączenia za pośrednictwem protokołu HTTP. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania tej funkcji, zobacz zestaw Microsoft Office Resource Kit i dokumentację programu Microsoft Exchange.

Włączanie programu Outlook Anywhere w programie Outlook

Administrator serwera Exchange może automatycznie skonfigurować wszystkie kopie programu Outlook zainstalowane w organizacji lub dostarczyć specjalny plik skryptu wykonywalnego umożliwiający włączenie funkcji Outlook Anywhere. Użytkownik może też ręcznie skonfigurować funkcję Outlook Anywhere, jeśli są spełnione wymagania systemowe oraz jeśli administrator serwera Exchange przekazał użytkownikowi poprawny adres URL i informacje dotyczące zabezpieczeń.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont, zaznacz konto serwera Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 2. Kliknij przycisk Więcej ustawień, a następnie kliknij kartę Połączenie.

 3. W obszarze Outlook Anywhere zaznacz pole wyboru Połącz z serwerem Microsoft Exchange przy użyciu protokołu HTTP.

  Connection tab

  Uwaga   Jeśli sekcja Outlook Anywhere nie jest dostępna, prawdopodobnie na komputerze nie jest uruchomiony system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym.

 4. Aby określić serwer proxy, kliknij przycisk Ustawienia serwera proxy programu Exchange.

  Connection settings

  1. Wpisz adres URL dostarczony przez administratora serwera Exchange.

  2. Jeśli administrator serwera Exchange polecił użyć połączenia SSL (Secure Sockets Layer), zaznacz pole wyboru Połącz, używając tylko zabezpieczeń SSL.

  3. Zaznacz pole wyboru Połącz tylko z serwerami proxy o tej nazwie głównej w certyfikacie, jeśli administrator serwera Exchange przekazał takie instrukcje, a następnie wpisz tekst msstd: oraz adres URL podany przez administratora.

 5. W obszarze Ustawienia uwierzytelniania serwera proxy kliknij opcję Uwierzytelnianie podstawowe lub Uwierzytelnianie NTLM, zależnie od zaleceń administratora serwera Exchange.

  Proxy authentication settings

Uwaga   Kliknięcie opcji Uwierzytelnianie podstawowe lub Uwierzytelnianie NTLM i ustawienie wartości Poziom zgodności uwierzytelniania LM mniejszej niż 2 spowoduje, że użytkownik będzie monitowany o podawanie hasła przy każdym łączeniu z serwerem Exchange. W przypadku wybrania opcji Uwierzytelnianie podstawowe hasło jest wysyłane jako zwykły tekst. W celu zwiększenia poziomu zabezpieczeń zalecane jest wybranie opcji Uwierzytelnianie NTLM i Połącz, używając tylko zabezpieczeń SSL.

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język