Żaden z powyższych elementów oznaczonych czerwonym znakiem X nie zostanie wyświetlony na tej grafice SmartArt i nie zostaną zapisane

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli układ, do którego możesz używać dla grafiki SmartArt może zawierać tylko ograniczoną liczbą kształtów i przekracza maksymalną liczbę kształtów, komunikat "żaden z powyższych elementów oznaczonych czerwonym znakiem X nie zostanie wyświetlony na tej grafice SmartArt i nie zostanie zapisany" jest wyświetlany u dołu m okienka tekstu w grafice SmartArt.

Jeśli przełączyć układ na inny, który nie jest ograniczone do maksymalna liczba kształtów, poniższe czerwony znak X informacje pojawi się ponownie w grafice SmartArt.

Jeśli zapisywanie bez przełączania się do innego układu grafiki SmartArt, a następnie zamknij dokument Microsoft Office 2007 informacje (w tym wypełnienia obrazem) oznaczony czerwonym znakiem x nie jest zapisywane, aby chronić swoją prywatność.

Ważne: Jeśli użytkownik zamierza przełączyć grafikę do innego układu, aby zobaczyć wszystkie informacje, należy upewnić się, że maksymalna liczba kształtów w nowym układzie nie jest ograniczona — w przeciwnym razie czerwony znak X nie zniknie. Przed przełączeniem układów i przed zapisaniem dokumentu należy upewnić się, że wszystkie informacje są widoczne i nie jest wyświetlany czerwony znak X.

Komunikat może być generowany z następujących powodów:

  • Użytkownik przełączył grafikę z układu o nieograniczonej liczbie kształtów do układu o ustalonej liczbie kształtów.

    Uwaga: Niektóre układy, takie jak Promieniowy podstawowy, zawierają tylko jeden kształt najwyższego poziomu.

  • Została przekroczona maksymalna liczba kształtów dla wybranego układu.

  • Użytkownik przekonwertował na grafikę SmartArt diagram tarczowy lub diagram Venna, który został utworzony przy użyciu poprzedniej wersji pakietu Microsoft Office. Diagramy tarczowe i diagramy Venna utworzone przy użyciu poprzedniej wersji pakietu Microsoft Office lub przy użyciu trybu zgodności w programie Microsoft Office Word 2007 nie mają maksymalnej liczby kształtów. W odpowiednich układach grafiki SmartArt obowiązuje jednak limit pięciu kształtów najwyższego poziomu dla diagramów tarczowych i siedmiu kształtów najwyższego poziomu dla diagramów Venna.

  • W Microsoft Office PowerPoint 2007 konwertowane listy punktowanej na grafikę SmartArt, a wybrany układ dla grafiki SmartArt, której nie można wyświetlić wszystkie punktory na liście przekonwertowane.

Aby upewnić się, że wyświetlanie i zapisywanie informacji będzie możliwe, należy przełączyć grafikę do innego układu, w którym są wyświetlane wszystkie informacje.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×