Żądanie potwierdzeń dostarczenia i przeczytania w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Żądanie potwierdzeń dostarczenia i przeczytania w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Dla osób, które nie są za pomocą czytnika ekranu zobacz Dodawanie potwierdzenia dostarczenia do śledzenia wiadomości e-mail (w systemie Windows), Dodaj i żądania potwierdzenia przeczytania i powiadomienia o dostarczeniu (w systemie Windows) lub żądanie odczytu rachunek lub dostarczenia powiadomienie w Outlook 2016 dla komputerów Mac.

Za pomocą Outlook 2016 klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, do żądania potwierdzenia przeczytania lub dostarczenia. Możesz również wybrać sposób ma reagować na innym żądanie potwierdzenia przeczytania od Ciebie.

Możesz otrzymywanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości e-mail została dostarczona do serwera poczty e-mail adresata. Potwierdzenia przeczytania został wysłany do użytkownika, gdy odbiorca ma wyświetlać wiadomości e-mail. Można otwierać i przeczytania takich jak zwykłe wiadomości e-mail za pomocą czytnika ekranu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Nie wszystkie serwery poczty e-mail i aplikacje obsługują wysyłanie potwierdzeń.

W tym temacie

Żądanie potwierdzenia przeczytania lub dostarczenia pojedynczej wiadomości e-mail

Podczas tworzenia nowej wiadomości, przesyłania dalej lub odpowiadania na wiadomości e-mail, możesz zażądać potwierdzenia przeczytania lub dostarczenia dla konkretnej wiadomości e-mail jako jednorazowego akcji.

 1. Podczas tworzenia wiadomości, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zażądać potwierdzenia dostarczenia, naciśnij klawisze Alt + P, U.

  • Aby zażądać potwierdzenia odczytu, naciśnij klawisze Alt + P, Q.

Żądanie potwierdzenia przeczytania lub dostarczenia dla wszystkich wiadomości e-mail

Aby zażądać potwierdzeń dostarczenia lub przeczytania dla wszystkich wychodzących wiadomości e-mail, zmień opcje Outlook.

 1. W widoku głównym Outlook naciśnij klawisze Alt + F, T. Zostanie otwarte okno Opcje programu Outlook.

 2. Aby przejść na kartę Poczta, naciśnij klawisz strzałki w dół. Słyszysz: "Poczta".

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zażądać potwierdzenia dostarczenia, naciśnij klawisze Alt + Y. Ta opcja jest zaznaczona.

  • Aby zażądać potwierdzenia odczytu, naciskaj klawisze Alt + R słyszysz: "Śledzenie niezaznaczone, potwierdzenia przeczytania gwarantującego, że adresat wyświetlać wiadomości." Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Aby zamknąć okno Opcje programu Outlook, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Ustawianie sposobu obsługi żądania potwierdzenia odczytu

Możesz wybrać sposób obsługi żądania potwierdzenia odczytu otrzymasz od innych użytkowników.

 1. W widoku głównym Outlook naciśnij klawisze Alt + F, T. Zostanie otwarte okno Opcje programu Outlook.

 2. Aby przejść na kartę Poczta, naciśnij klawisz strzałki w dół. Słyszysz: "Poczta".

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zawsze wysyłaj potwierdzenie przeczytania, naciskaj klawisze Alt + A słyszysz "Dla każdej odebranej wiadomości, która zawiera żądanie potwierdzenia przeczytania niezaznaczone, zawsze wysyłaj potwierdzenie przeczytania, przycisk radiowy." Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

  • Aby nigdy nie wysyłaj potwierdzenia przeczytania, naciskaj klawisze Alt + N słyszysz "Dla każdej odebranej wiadomości, która zawiera żądanie potwierdzenia przeczytania niezaznaczone, nigdy nie wysyłaj potwierdzenia przeczytania, przycisk radiowy." Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

  • Aby Outlook monitował czy wysłać potwierdzenie, naciskaj klawisze Alt + M słyszysz "Dla każdej odebranej wiadomości, która zawiera żądanie potwierdzenia przeczytania niezaznaczone, każdym razem pytaj, czy wysłać potwierdzenie przeczytania." Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA. Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu odpowiedzi, gdy zostanie wyświetlony monit przejdź na odpowiedź na żądanie potwierdzenia przeczytania.

 4. Aby zamknąć okno Opcje programu Outlook, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Odpowiadanie na żądanie potwierdzenia przeczytania

Jeśli zaznaczona jest wyświetlany monit za każdym razem, otrzymasz wiadomość e-mail z żądaniem potwierdzenia przeczytania, musisz zdecydować, czy wysłać potwierdzenie lub nie dla każdego z nich osobno.

 1. Po otwarciu wiadomości e-mail, która zawiera żądanie potwierdzenia przeczytania słyszysz "Microsoft Outlook, tak, przycisk." Fokus znajduje się w oknie dialogowym potwierdzenia, przycisk Tak.

 2. Aby wysłać potwierdzenie, naciśnij klawisz Enter. Aby nie wysyłać potwierdzenie, naciśnij klawisze Alt + N.

Zobacz też

Praca z folderami w programie Outlook przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Powiększanie i pomniejszanie za pomocą skrótów klawiaturowych w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Umożliwia Outlook 2016 przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, śledzenie swoich wiadomości e-mail i zażądać potwierdzeń dostarczenia lub przeczytania. Możesz również wybrać sposób ma reagować na innym żądanie potwierdzenia przeczytania od Ciebie.

Możesz otrzymywanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości e-mail została dostarczona do serwera poczty e-mail adresata. Potwierdzenia przeczytania został wysłany do użytkownika, gdy odbiorca ma wyświetlać wiadomości e-mail. Można otwierać i przeczytania takich jak zwykłe wiadomości e-mail za pomocą czytnika ekranu.

Ta funkcja jest dostępna dla:

 • Subskrybenci Office 365 z subskrypcją usługi Office 365 Business Premium lub Enterprise.

 • Konta e-mail opartego na programie Exchange hostowanej na Office 365 lub Exchange 2010 z dodatkiem SP2 lub nowszym. Konta e-mail opartego na programie Exchange mogą być konta Outlook lub połączonego konta usługi Hotmail lub Outlook.com.

 • Outlook 2016 dla komputerów Mac w wersji 15,35 cali (170610) lub w nowszej wersji.

Uwagi: 

W tym temacie

Żądanie potwierdzenia przeczytania lub dostarczenia

Podczas tworzenia nowej wiadomości, przesyłania dalej lub odpowiadania na wiadomości e-mail, możesz zażądać potwierdzenia przeczytania lub dostarczenia dla konkretnej wiadomości e-mail jako jednorazowego akcji.

 1. Podczas redagowania wiadomości e-mail, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz: "Wiadomości zaznaczona, karta".

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Karta Opcje", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Na karcie Opcje naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Żądaj potwierdzenia przeczytania, przycisk menu", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Aby przejść do i wybierz odpowiednią opcję żądanie, naciśnij klawisz strzałki w dół do momentu usłyszeć opcji, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Odpowiadanie na żądanie potwierdzenia przeczytania

Gdy otrzymasz wiadomość e-mail z żądaniem potwierdzenia przeczytania, musisz zdecydować, czy wysłać potwierdzenie lub nie dla każdej wiadomości e-mail oddzielnie.

 1. Po otwarciu wiadomości e-mail, która zawiera żądanie potwierdzenia przeczytania słyszysz "dialogowego alert < nazwa nadawcy > żądanie potwierdzenia przeczytania wiadomości < tytuł wiadomości e-mail >." Fokus znajduje się w oknie dialogowym potwierdzenia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wysłać potwierdzenie, naciśnij klawisz strzałki naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Wyślij", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  • Aby nie wysyłać potwierdzenie, naciśnij klawisz strzałki naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "nie wysyłaj przycisku", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Zobacz też

Praca z folderami w programie Outlook przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Tworzenie list punktowanych lub numerowanych w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook Web App klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do śledzenia wiadomości e-mail mają i zażądać potwierdzeń dostarczenia lub przeczytania. Możesz również wybrać sposób ma reagować na innym żądanie potwierdzenia przeczytania od Ciebie.

Możesz otrzymywanie potwierdzenia dostarczenia wiadomości e-mail została dostarczona do serwera poczty e-mail adresata. Potwierdzenia przeczytania został wysłany do użytkownika, gdy odbiorca ma wyświetlać wiadomości e-mail. Można otwierać i przeczytania takich jak zwykłe wiadomości e-mail za pomocą czytnika ekranu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

 • Nie wszystkie serwery poczty e-mail i aplikacje obsługują wysyłanie potwierdzeń.

W tym temacie

Żądanie potwierdzenia dostarczenia i przeczytania

Podczas tworzenia nowej wiadomości, przesyłania dalej lub odpowiadania na wiadomości e-mail, możesz zażądać potwierdzenia przeczytania dla konkretnej wiadomości e-mail jako jednorazowego akcji.

 1. Podczas tworzenia wiadomości, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Polecenia, wysyłanie, przycisk."

 2. Naciśnij klawisz strzałki naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Polecenie więcej akcji, przycisk zwinięte", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Wyświetlić okno dialogowe Opcje wiadomości", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Opcje wiadomości, kliknięcie przycisku OK".

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zażądać potwierdzenia dostarczenia, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Niezaznaczone, Żądaj potwierdzenia dostarczenia", a następnie klawisz SPACJA.

  • Aby zażądać potwierdzenia odczytu, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Niezaznaczone, Żądaj potwierdzenia przeczytania", a następnie klawisz SPACJA.

 5. Aby powrócić do wiadomości, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Ustawianie sposobu obsługi żądania potwierdzenia odczytu

Możesz wybrać sposób obsługi żądania potwierdzenia odczytu otrzymasz od innych użytkowników.

 1. Aby przejść do strony ustawienia Outlook Web App, naciśnij klawisze Ctrl + F6 lub Shift + Ctrl + F6 aż usłyszysz: "Uruchamianie aplikacji, element menu".

 2. Naciśnij klawisz strzałki naciśnij klawisze Caps Lock + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Użyj strzałki w dół przy użyciu okienka ustawienia", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okienko Ustawienia.

 3. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Poczta, łącza,", a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona strona Opcje poczty.

 4. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz: "Opcje, poczta".

 5. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Potwierdzenia przeczytania", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Regionów zaktualizowane".

 6. Naciskaj klawisz Tab. Grunt na pierwszą opcję potwierdzenia w odpowiedzi i usłyszeć: "Regionów, zapytaj mnie przed wysłaniem potwierdzenia." Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby Outlook monitował czy wysłać potwierdzenie, naciśnij klawisz SPACJA. Aby uzyskać instrukcje dotyczące sposobu odpowiedzi, gdy zostanie wyświetlony monit przejdź na odpowiedź na żądanie potwierdzenia przeczytania.

  • Aby zawsze wysyłaj potwierdzenie, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zawsze wysyłaj odpowiedź", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  • Aby nigdy nie wysyłaj potwierdzenia, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Nigdy nie wysyłaj odpowiedzi", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 7. Aby zapisać wybrane, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisku Zapisz", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Aby powrócić do widoku głównym Outlook, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz ", przycisk Wstecz,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Odpowiadanie na żądanie potwierdzenia przeczytania

Jeśli wybrano monit za każdym razem, otrzymasz wiadomość e-mail z żądaniem potwierdzenia przeczytania, musisz zdecydować, czy wysłać potwierdzenie lub nie dla każdej wiadomości e-mail oddzielnie.

 1. Po otwarciu i rozpocząć czytanie wiadomości e-mail, która zawiera żądanie potwierdzenia przeczytania czytnik ekranu informuje o żądaniu. Słyszysz: "nadawca żąda potwierdzenia odczytu. Aby wysłać potwierdzenie, łącze, kliknij tutaj."

 2. Aby nie wysyłać potwierdzenie, przejdź do czytania wiadomości e-mail bez żadnych działań. Aby wysłać potwierdzenie, gdy na tekst łącza, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Praca z folderami w programie Outlook przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×