Żądanie kontroli synchronizacji w narzędziu Pliki programu SharePoint

Uczestnicy obszaru roboczego z rolą uczestnika lub menedżera mogą zażądać kontroli synchronizacji w narzędziu Pliki programu SharePoint. Powody takiego żądania mogą być różne. Najczęściej kontrola synchronizacji jest przekazywana tylko wtedy, gdy obecna osoba synchronizująca nie może inicjować synchronizacji ani zarządzać jej harmonogramem przez dłuższy czas. Nie należy zgłaszać żądania kontroli synchronizacji, jeśli nie zamierza się wziąć na siebie tej odpowiedzialności na dłuższy okres. W razie pilnej potrzeby synchronizacji danych najlepiej poprosić osobę synchronizującą o zainicjowanie synchronizacji ręcznej.

Uwaga: W sytuacji awaryjnej menedżer obszaru roboczego może przejąć obowiązki osoby synchronizującej bez wysyłania żądania.

Żądanie kontroli synchronizacji

Aby zażądać kontroli synchronizacji:

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Synchronizuj, a następnie kliknij pozycję Synchronizuj teraz.

  Zostanie wyświetlone okno komunikatu z informacją na temat poświadczeń osoby synchronizującej. W szczególności żądanie to powinni zgłaszać tylko uczestnicy mający bezpośredni dostęp do witryny programu SharePoint oraz szybkie łącze sieciowe. Bez bezpośredniego dostępu do witryny programu SharePoint uruchamianie synchronizacji nie będzie możliwe. Uczestnik żądający kontroli synchronizacji powinien zdawać sobie sprawę, że przyjmuje na siebie odpowiedzialność oraz że inni uczestnicy obszaru roboczego będą oczekiwać od niego częstego uruchamiania synchronizacji.

 2. Kliknij przycisk OK.

  Program SharePoint Workspace wysyła wiadomość do bieżącej osoby synchronizującej z żądaniem kontroli synchronizacji. Jeśli bieżąca osoba synchronizująca zaakceptuje żądanie, zostaniesz osobą synchronizującą.

Przejmowanie obowiązków osoby synchronizującej bez wysyłania żądania

Aby przejąć obowiązki osoby synchronizującej bez wysyłania żądania:

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Synchronizuj, a następnie kliknij pozycję Synchronizuj teraz.

 2. Kliknij przycisk Więcej.

 3. Zaznacz opcję Przejmij teraz kontrolę synchronizacji bez wysyłania żądania.

  Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla menedżerów obszaru roboczego.

Żądanie kontroli synchronizacji z innego komputera

Jeśli korzystasz ze swojego konta na kilku komputerach, możesz zażądać kontroli synchronizacji z dowolnego komputera, do którego jest ona przypisana.

Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Synchronizuj, a następnie kliknij pozycję Synchronizuj teraz. Pojawi się okno komunikatu z ostrzeżeniem, że przełączenie kontroli synchronizacji na ten komputer może zająć trochę czasu. Jest to spowodowane tym, że do przełączenia komputerów jest wymagana pełna synchronizacja między narzędziem Plik programu SharePoint a witryną programu SharePoint. Wybranie kontynuowania pracy spowoduje natychmiastowe udzielenie kontroli synchronizacji bieżącemu komputerowi.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×