Żądanie certyfikatu cyfrowego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Cyfrowe podpisywanie szablonu formularza uwierzytelnia możesz jako Projektant szablonu formularza w taki sam sposób, podpis cyfrowy na formularzu uwierzytelnia użytkownik wypełnia formularz. Dodawanie podpisu cyfrowego do szablonu formularza umożliwia także szablonu formularza do działania na poziomie pełnego zaufania. Na przykład szablon formularza, który zawiera kod zarządzany, która korzysta z poziomu zabezpieczeń pełnego zaufania musi być zainstalowany na komputerze użytkownika albo podpisany cyfrowo przez projektanta szablon formularza, dzięki czemu mogą być używane.

Uwaga : When Microsoft Office Outlook 2007 users send a copy of an InfoPath form as an e-mail message to other Office Outlook 2007 users, and that form is set to run at the Full Trust security level, the associated form template must be signed with a digital signature in order to work properly.

Aby dodać podpis cyfrowy do formularza lub szablonu formularza, wymagany jest certyfikat cyfrowy. Można uzyskać certyfikat cyfrowy za pośrednictwem komercyjnego urzędu certyfikacji lub od administratora zabezpieczeń wewnętrznych. Decyzję o zakupie certyfikatu cyfrowego zależy od tego, jak bardzo organizacji jest planowane wdrażanie szablonów formularzy.

Jeśli w firmowym intranecie funkcjonuje domyślny urząd certyfikacji, można się do niego zwrócić o wydanie certyfikatu cyfrowego. Służy do tego przystawka Certyfikaty. Certyfikat można również uzyskać w urzędzie certyfikacji systemu Microsoft Windows Server 2003, jeśli jest on dostępny.

W tym artykule

Uzyskiwanie certyfikatu cyfrowego z przystawki Certyfikaty

Uzyskiwanie certyfikatu cyfrowego od urzędu certyfikacji systemu Windows Server 2003

Wnioskowanie o certyfikat cyfrowy za pośrednictwem przystawki Certyfikaty

Jeśli korzystasz z systemu Microsoft Windows XP lub Windows Vista, możesz żądania certyfikatu cyfrowego, wykonując następujące czynności:

W systemie Windows Vista

Uwaga : Musisz być administratorem komputera, aby wykonać tę procedurę.

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij pozycję Akcesoria, kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

 2. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany jako administrator, potwierdź, że wyświetlona akcja jest co można, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

  • Jeśli użytkownik jest zalogowany jako użytkownik bez uprawnień administratora, ale masz poświadczenia, aby zalogować się jako administrator, wpisz poświadczenia administratora, a następnie kliknij przycisk OK.

   Zostanie otwarte okno wiersza polecenia.

 3. Wpisz mmc.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie wyświetlona przystawki okna konsoli MMC.

 4. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

 5. W obszarze Dostępne przystawki w oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie przystawki kliknij przycisk Certyfikaty, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 6. W oknie dialogowym przystawki Certyfikaty kliknij pozycję Moje konto użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 7. W oknie dialogowym Dodawanie przystawki autonomiczne kliknij przycisk OK.

 8. Na liście folderów w drzewie konsoli przystawki MMC kliknij pozycję Certyfikaty — bieżący użytkownik.

 9. W okienku szczegółów w obszarze Nazwa magazynu logicznego kliknij dwukrotnie pozycję Osobisty.

 10. W okienku szczegółów w obszarze Typ obiektu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Certyfikaty, wskaż polecenie Wszystkie zadania i w wyświetlonym menu skrótów kliknij pozycję Żądaj nowego certyfikatu.

 11. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora żądania certyfikatów.

W systemie Windows XP

 1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie w oknie dialogowym Uruchamianie wpisz mmc, a następnie kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlona przystawki okna konsoli MMC.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

 4. W obszarze Dostępne przystawki w oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie przystawki kliknij przycisk Certyfikaty, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 5. W oknie dialogowym przystawki Certyfikaty kliknij pozycję Moje konto użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

 6. W oknie dialogowym Dodawanie przystawki autonomiczne kliknij przycisk OK.

 7. Na liście folderów w drzewie konsoli przystawki MMC kliknij pozycję Certyfikaty — bieżący użytkownik.

 8. W okienku szczegółów w obszarze Nazwa magazynu logicznego kliknij dwukrotnie pozycję Osobisty.

 9. W okienku szczegółów w obszarze Typ obiektu kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Certyfikaty, wskaż polecenie Wszystkie zadania i w wyświetlonym menu skrótów kliknij pozycję Żądaj nowego certyfikatu.

 10. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora żądania certyfikatów.

Początek strony

Wnioskowanie o certyfikat cyfrowy od urzędu certyfikacji systemu Windows Server 2003

 1. Otwórz stronę sieci Web Usługi certyfikatów Microsoft (po niezbędne informacje zwróć się do administratora systemu).

 2. Kliknij kolejno łącza Żądaj certyfikatu i Zaawansowane żądanie certyfikatu.

 3. Kliknij łącze Utwórz i prześlij żądanie do tego urzędu certyfikacji.

 4. Na stronie Zaawansowane żądanie certyfikatu wpisz treść żądania. Pamiętaj, aby w obszarze Opcje klucza w opcji Użycie klucza zaznaczyć wartość Podpis lub Oba.

 5. Kliknij przycisk Prześlij, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj ten certyfikat. Jeśli certyfikatu wystawionego przez ten urząd nie ma jeszcze w folderze Zaufane główne urzędy certyfikacji, w odpowiedzi na monit o dodanie urzędu certyfikacji do tego folderu kliknij przycisk Tak.

Uwaga : Certyfikat cyfrowy można także otrzymać od komercyjnego urzędu certyfikacji, np. firmy VeriSign, Inc., lub od administratora systemu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×