Żądania sieciowe w pakietach Office dla systemu Windows i Office Mobile

Aplikacje pakietu Office dla systemu Windows zapewniają natywne środowisko aplikacji. Każda aplikacja została zaprojektowana z myślą o działaniu w różnych scenariuszach, w tym w stanach, gdy nie ma dostępu do sieci. Gdy komputer jest połączony z siecią, aplikacje automatycznie łączą się z szeregiem usług opartych na sieci Web w celu zapewnienia rozszerzonych funkcji. W tym dokumencie opisano, z którymi punktami końcowymi i adresami URL aplikacja próbuje się połączyć, oraz dostarczane przez nie usługi. Te informacje są użyteczne w przypadku rozwiązywania problemów z konfiguracją sieci i ustawiania zasad dla serwerów proxy sieci. Szczegółowe informacje w tym artykule są uzupełnieniem artykułu Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365.

Aby uzyskać informacje na temat terminów zmian oraz dodatkowe informacje na temat używania tych punktów końcowych w konfiguracji zapory lub listy dozwolonych serwerów proxy, zobacz Adresy URL i zakresy adresów usługi Office 365. Kanał informacyjny RSS i plik XML w głównym artykule Adresy URL i zakresy adresów usługi Office 365 zawierają te punkty końcowe. Możesz przejrzeć kanał informacyjny RSS, aby zapoznać się z historią zmian.

Punkty końcowe klienta pakietu Office: Windows | Mac

Ostatnia aktualizacja: 22/06/2018

Uwaga: Firma Microsoft opracowuje usługę sieci Web opartą na usłudze REST dla adresów IP i nazw FQDN podanych na tej stronie. Ta nowa usługa pomoże Ci skonfigurować i aktualizować urządzenia sieci obwodowej, takie jak zapory i serwery proxy. Możesz pobrać listę punktów końcowych, bieżącą wersję listy lub określone zmiany. Ta usługa docelowo zastąpi dokument XML, kanał informacyjny RSS oraz listę adresów IP i nazw FQDN dostępną na tej stronie. Aby wypróbować tę nową usługa, przejdź na stronę Usługa sieci Web.

Używasz pakietu Office z usługą Office 365 lub bez niej?

Podczas korzystania z pakietu Office z usługą Office 365 lub bez niej używane są następujące punkty końcowe.

Uwaga: Wpisy adresów IP i URL programu OneNote przeniesiono do artykułu Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365.

Aby korzystać z tej aplikacji, musisz mieć możliwość łączenia się z wymienionymi poniżej punktami końcowymi. Aby wyświetlić adresy IP, rozwiń sekcję adresów IP pod tabelą z opisem przepływu ruchu.

Jeśli zastanawiasz się na pominięciem sieci CDN w ramach swojego wdrożenia, możesz utworzyć wewnętrzny punkt instalacji.

Wiersz

Zastosowanie

Źródło | Poświadczenia

Miejsce docelowe

CDN

Adres CIDR

Port

1

Wymagane: uwierzytelnianie i tożsamość

Zobacz Office 365 — uwierzytelnianie i tożsamość

2

Wymagane: Ten adres URL jest potrzebny do odnawiania klucza produktu co około 30 dni

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

activation.sls.microsoft.com

Nie

Nie dotyczy

TCP 443

3

Wymagane: Ten adres URL jest wymagany do sprawdzania poprawności certyfikatów w trakcie aktywacji

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

crl.microsoft.com

Nie

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

4

Wymagane: Wymagane dla usług konfiguracji i tożsamości

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

ajax.aspnetcdn.com

Tak

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

5

Wymagane: Ten adres URL to usługa licencjonowania pakietu Office, która jest używana podczas aktywacji oraz konserwacji subskrypcji

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

ols.officeapps.live.com

Tak

13.107.12.51/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

Adresy IP sieci +CDN nie są udostępnione.

TCP 443

6

Wymagane: Konfiguracja klienta w czasie wykonywania.

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

Tak

TCP 443

7

Wymagane: Te nazwy FQDN są wymagane do obsługi przekierowywania w aplikacji.

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

Nie

         
        

TCP 80 i 443

8

Wymagane: Ta nazwa FQDN jest wymagana do obsługi funkcji ostatnio używanych dokumentów.

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Nie

         
        

TCP 443

9

Wymagane: Zawiera nośnik źródłowy usługi Office 365 ProPlus używany do instalacji i/lub aktualizacji. Jeśli w ustawieniach domyślnych są skonfigurowane aktualizacje automatyczne, podczas pobierania aktualizacji jest używane konto systemu lokalnego.

Tylko klient pakietu Office | Zalogowany użytkownik

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

Tak

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

10

Wymagane: Pomoc w aplikacji.

Tylko klient pakietu Office | Anonimowe

ocsa.officeapps.live.com

Tak

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

11

Wymagane: Wyszukiwanie obrazów w usłudze Bing.

Tylko klient pakietu Office | Anonimowe

insertmedia.bing.office.net

Nie

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

12

Wymagane: Ten adres URL jest używany do przekierowywania do zawartości sieci Web, takiej jak pomoc online i informacje dotyczące kodów błędów.

Tylko klient pakietu Office | Zalogowany użytkownik

go.microsoft.com

Support.office.com

Tak

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

13

Wymagane: Usługi odnajdowania i EmailHRD.

Tylko klient pakietu Office | Zalogowany użytkownik

Tylko klient pakietu Office | Anonimowe

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

Nie

         
        

TCP 80 i 443

14

Wymagane: Usługi mobilnego dostępu do ustawień.

Tylko klient pakietu Office | Zalogowany użytkownik

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

roaming.officeapps.live.com

Nie

         
        

TCP 80 i 443

15

Wymagane: Obsługa instalowania i aktualizowania odnajdowania dla instalacji pakietu Office

Tylko klient pakietu Office | Zalogowany użytkownik

mrodevicemgr.officeapps.live.com

Nie

Nie dotyczy

TCP 443

Poniższe adresy IP muszą być dostępne dla klientów.

Punkty końcowe IPv4 usługi Office 365 ProPlus rutowalne tylko przez Internet

Lista odwołań certyfikatów usługi Office 365 (główne adresy URL)

13.107.12.51/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Jest to bieżąca lista nazw FQDN wymaganych dla aplikacji Outlook dla systemów Android i iOS.

Wiersz

Zastosowanie

Miejsce docelowe

Port

1

Wymagane: Aplikacja Outlook dla systemów Android i iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

Wymagane: Uwierzytelnianie

outlook.office365.com

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

Wymagane: Usługa Rest dla programu Outlook

login.microsoftonline.com

outlook.office.com

TCP 443

4

Wymagane: Usługa OneDrive dla Firm

login.windows.net

TCP 443

5

Wymagane: Integracja z usługami dla klientów indywidualnych Outlook.com i OneDrive

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

graph.microsoft.com

apis.live.net

TCP 443

6

Wymagane: Integracja z usługami firmy Google

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Wymagane: Integracja z usługami firmy Yahoo

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

Wymagane: Integracja z usługą DropBox

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Wymagane: Integracja z usługą Box

app.box.com

TCP 443

10

Wymagane: Integracja z serwisem Facebook

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

Wymagane: Integracja z usługą Evernote

www.evernote.com

TCP 443

12

Wymagane: Integracja z serwisem WunderList

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

Wymagane: Integracja z usługą Meetup

api.meetup.com

secure.meetup.com

TCP 443

14

Opcjonalnie: Prywatność w programie Outlook

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

15

Opcjonalnie: Integracja głosowa użytkownika

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

16

Opcjonalnie: Integracja przekazywania dziennika

api.diagnostics.office.com

TCP 443

17

Opcjonalnie: Integracja przekazywania dziennika pomocy technicznej

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

18

Opcjonalnie: Integracja dziennika Aria

mobile.pipe.aria.microsoft.com

TCP 443

19

Opcjonalnie: Integracja dziennika Flurry

data.flurry.com

TCP 443

20

Opcjonalnie: Integracja z serwisem Adjust

app.adjust.com

TCP 443

21

Opcjonalnie: Integracja dziennika Hockey

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

22

Opcjonalnie: Integracja z usługą Helpshift

acompli.helpshift.com

TCP 443

23

Opcjonalnie: Integracja ze sklepem Play (tylko system Android)

play.google.com

TCP 443

Jest to bieżąca lista adresów URL pakietu Office dla tabletu iPad. Jeśli korzystasz z list dozwolonych w celu filtrowania łączności tabletów iPad w inny sposób niż w przypadku innych komputerów w Twojej sieci, możesz użyć właśnie tej listy adresów URL, aby utworzyć te listy dozwolonych.

Adresy URL pakietu Office dla tabletu iPad

directory.services.live.com
odc.officeapps.live.com
docs.live.net
roaming.officeapps.live.com
sqm.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
login.live.com
wer.microsoft.com     
ms.tific.com
p100-sandbox.itunes.apple.com
signup.live.com
auth.gfx.ms
view.atdmt.com
client.hip.live.com
dc2.client.hip.live.com
c.live.com
go.microsoft.com
office.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
m.webtrends.com
account.live.com
c.bing.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
client.hip.live.com
cl2.apple.com
sas.office.microsoft.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
en-US.appex-rf.msn.com
weather.tile.appex.bing.com

Jest to bieżąca lista adresów URL pakietu Office Mobile. Pakiet Office Mobile działa na urządzaniach z systemem Android, telefonach z systemem Windows Phone i telefonach iPhone. Jeśli filtrujesz łączność urządzeń przenośnych w inny sposób niż w przypadku innych komputerów w Twojej sieci, możesz użyć właśnie tej listy adresów URL, aby utworzyć te listy dozwolonych.

Adresy URL pakietu Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Używasz pakietu Office dla systemu Windows z usługą Office 365 obsługiwaną przez firmę 21 Vianet?

W usłudze Office 365 obsługiwanej przez firmę 21 Vianet używane są inne punkty końcowe. Jeśli używasz pakietu Office dla systemu Windows w połączeniu z jedną z tych subskrypcji, użyj poniższych punktów końcowych.

Następujące adresy URL i IP są używane w usłudze Office 365 ProPlus z usługą Office 365 obsługiwaną przez firmę 21 Vianet; wszystkie porty to TCP 80 i 443.

Zakresy adresów IP

Adresy URL

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Oto krótki link, którego możesz użyć, aby tu wrócić: https://aka.ms/office365proplusendpoints

Zobacz też

Żądania sieciowe w usłudze Office 365 ProPlus

Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×