Żądania sieciowe w pakiecie Office 2016 dla komputerów Mac

Aplikacje pakietu Office 2016 dla komputerów Mac zapewniają natywne środowisko aplikacji na platformie macOS. Każda aplikacja została zaprojektowana z myślą o działaniu w różnych scenariuszach, w tym w stanach, gdy nie ma dostępu do sieci. Gdy komputer jest połączony z siecią, aplikacje automatycznie łączą się z szeregiem usług internetowych w celu zapewnienia rozszerzonych funkcji. W tym dokumencie opisano, z którymi punktami końcowymi i adresami URL aplikacja próbuje się połączyć, oraz dostarczane przez nie usługi. Te informacje są użyteczne w przypadku rozwiązywania problemów z konfiguracją sieci i ustawiania zasad dla serwerów proxy sieci. Szczegółowe informacje w tym artykule są uzupełnieniem artykułu Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365.

Punkty końcowe klienta pakietu Office: Windows | Mac

Większość niniejszego dokumentu składa się z tabel z wymienionymi adresami URL sieci, typem i opisem usługi lub funkcji udostępnianych przez ten punkt końcowy. Każda z aplikacji pakietu Office może różnić się w zakresie usługi i użycia punktu końcowego. W poniższych tabelach są zdefiniowane następujące aplikacje:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Typ adresu URL jest zdefiniowany w następujący sposób:

 • ST: Statyczny — adres URL jest ustalony w aplikacji klienckiej

 • PS: Półstatyczny — adres URL jest zakodowany jako część strony sieci Web lub przekierowanie

 • UK: Usługa konfiguracji — adres URL jest zwracany jako część usługi konfiguracji pakietu Office

Konfiguracja domyślna pakietu Office 2016 dla komputerów Mac

Instalacja i aktualizacje

Następujące punkty końcowe sieci są używane do pobierania programu instalacyjnego pakietu Office 2016 dla komputerów Mac z sieci dostarczania zawartości (CDN, Content Delivery Network) firmy Microsoft.

Adres URL

Typ

Opis

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Usługa portalu instalacji usługi Office 365 z linkiem do najnowszych pakietów instalacyjnych.

https://officecdn-microsoft-com.akamaized.net/

PS

Lokalizacja pakietów instalacyjnych w sieci dostarczania zawartości.

https://officecdn.microsoft.com/

PS

Lokalizacja pakietów instalacyjnych w sieci dostarczania zawartości.

https://officeci-mauservice.azurewebsites.net/

ST

Punkt końcowy kontroli zarządzania dla programu Microsoft AutoUpdate

Uruchamianie aplikacji po raz pierwszy

W momencie uruchomienia aplikacji pakietu Office po raz pierwszy następuje nawiązanie kontaktu z następującymi punktami końcowymi sieci. Te punkty końcowe zapewniają użytkownikom ulepszone funkcje pakietu Office, a nawiązanie kontaktu z adresami URL następuje niezależnie od typu licencji (w tym instalacji w ramach licencji zbiorczej).

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://config.edge.skype.com/

WXPON

ST

Konfiguracja „dystrybucja testowa” — umożliwia eksperymentowanie i próbne korzystanie z funkcji.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net/

WXPON

ST

Test konfiguracji sieci w „dystrybucji testowej”

https://client-office365-tas.msedge.net/

WXPON

ST

Test konfiguracji sieci w „dystrybucji testowej”

https://officeclient.microsoft.com/

WXPON

ST

Usługa konfiguracji pakietu Office — główna lista punktów końcowych usługi.

https://nexusrules.officeapps.live.com/

WXPON

ST

Plik do pobrania telemetrii reguł pakietu Office — informuje klienta o tym, jakie dane i zdarzenia należy przekazywać do usługi telemetrii.

https://mobile.pipe.aria.microsoft.com/

N

UK

Usługa telemetrii programu OneNote

https://nexus.officeapps.live.com/

WXPON

ST

Raportowanie przekazywania telemetrycznego pakietu Office — „puls” i zdarzenia błędów, które występują na kliencie, są przekazywane do usługi telemetrii.

https://templateservice.office.com/

WXP

UK

Usługa szablonów aplikacji Office Online — udostępnia użytkownikom szablony dokumentów w trybie online.

https://omextemplates.content.office.net/

WXP

UK

Pobieranie szablonów pakietu Office — przechowywanie obrazów szablonów w formacie PNG.

https://store.office.com/

WXP

UK

Konfiguracja sklepu dla aplikacji pakietu Office.

https://odc.officeapps.live.com/

WXPN

UK

Wykaz usług Integration Services dokumentu pakietu Office (lista usług i punktów końcowych) i odnajdowanie obszaru głównego.

https://cdn.odc.officeapps.live.com/

WXPON

UK

Zasoby dla funkcji odnajdowania obszaru głównego w wersji 2 (15.40 i nowsze)

https://officecdn.microsoft.com/

WXPON

ST

Manifesty programu Microsoft AutoUpdate — sprawdza, czy są dostępne aktualizacje

https://ajax.aspnetcdn.com/

WXPO

PS

Biblioteka JavaScript programu Microsoft Ajax

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

PS

Aplikacja Wikipedia dla zasobów i konfiguracji pakietu Office.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

PS

Aplikacja Mapy Bing dla zasobów i konfiguracji pakietu Office.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

PS

Aplikacja Wykres osób dla zasobów i konfiguracji pakietu Office.

https://www.onenote.com/

N

ST

Zawartość Co nowego dla programu OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

ST

Zawartość sekcji Co nowego dla programu OneNote.

https://site-cdn.onenote.net/

N

PS

Obrazy sekcji Co nowego dla programu OneNote

https://acompli.helpshift.com/

O

ST

Usługa pomocy technicznej w aplikacji.

https://prod-global-autodetect.acompli.net/

O

ST

Usługa wykrywania konta e-mail.

https://autodiscover-s.outlook.com/

WXPO

ST

Autowykrywanie programu Outlook

https://outlook.office365.com/

WXPO

ST

Punkt końcowy programu Outlook dla usługi Office 365.

https://r1.res.office365.com/

O

ST

Ikony dla dodatków programu Outlook.

Uwaga: Należy zrozumieć, że usługa konfiguracji pakietu Office (http://officeclient.microsoft.com) działa jako usługa wykrywania automatycznego dla wszystkich klientów pakietu Microsoft Office (nie tylko na komputerze Mac). W szczególności punkty końcowe zwrócone w odpowiedzi są półstatyczne w tym sensie, że zmiana jest bardzo rzadka, ale nadal możliwa.

Logowanie się

Podczas logowania się do magazynu chmurowego następuje nawiązanie kontaktu z poniższymi punktami końcowymi sieci. W zależności od typu konta może być nawiązywany kontakt z różnymi usługami. Na przykład:

 • MSA: konto Microsoft — zwykle używane w scenariuszach detalicznych i klienckich

 • Identyfikator organizacji: konto organizacji — zwykle używane w scenariuszach komercyjnych

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://login.windows.net/

WXPON

ST

Usługa autoryzowania systemu Windows

https://login.microsoftonline.com/

WXPON

ST

Usługa logowania usługi Office 365 (identyfikator organizacji)

https://login.live.com/

WXPON

ST

Usługa logowania do konta Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms/

WXPON

UK

Pomocnik usługi logowania do konta Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com/

WXPON

PS

Znakowanie logowania usługi Office 365 (identyfikator organizacji)

https://ocws.officeapps.live.com/

WXPN

UK

Lokalizator magazynu miejsc i dokumentu

https://roaming.officeapps.live.com/

WXPN

UK

Usługa dokumentu Ostatnio używane (MRU, Most Recently Used)

Uwaga: W przypadku licencji detalicznych i opartych na subskrypcji logowanie się zarówno aktywuje produkt, jak i umożliwia uzyskiwanie dostępu do zasobów chmurowych, takich jak usługa OneDrive. W przypadku instalacji w ramach licencji zbiorczej użytkownikom jest nadal wyświetlany monit o zalogowanie się (domyślnie), ale jest to wymagane tylko w celu uzyskania dostępu do zasobów chmurowych, ponieważ produkt został już aktywowany.

Aktywacja produktu

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą aktywacji licencji detalicznej i subskrypcji usługi Office 365. W szczególności NIE dotyczą one instalacji w ramach licencji zbiorczej.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://ols.officeapps.live.com/

WXPON

UK

Usługa licencjonowania pakietu Office

Zawartość Co nowego

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą tylko subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://contentstorage.osi.office.net/

WXPO

PS

Zawartość strony JSON Co nowego.

Funkcja Poszukiwanie

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://entity.osi.office.net/

W

UK

Usługa internetowa funkcji Poszukiwanie

https://cdn.entity.osi.office.net/

W

UK

Zawartość statyczna funkcji Poszukiwanie

https://www.bing.com/

W

UK

Dostawca zawartości funkcji Poszukiwanie

Inteligentne wyszukiwanie

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą aktywacji licencji detalicznej/zbiorczej i subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://uci.officeapps.live.com/

WXPN

UK

Usługa sieci Web Więcej informacji

https://ajax.googleapis.com/

WXPN

UK

Biblioteka JQuery

https://cdnjs.cloudflare.com/

WXPN

UK

Pomocnicza biblioteka kodu JavaScript

https://www.bing.com/

WXPN

UK

Dostawca zawartości Więcej informacji

https://tse1.mm.bing.net/

WXPN

UK

Dostawca zawartości Więcej informacji

Projektant programu PowerPoint

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą tylko subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://pptsgs.officeapps.live.com/

P

UK

Usługa internetowa Projektanta programu PowerPoint

Szybki start programu PowerPoint

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą tylko subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://pptcts.officeapps.live.com/

P

UK

Usługa internetowa funkcji Szybki start programu PowerPoint

Wyślij uśmiech/grymas niezadowolenia

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą aktywacji licencji detalicznej/zbiorczej i subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://sas.office.microsoft.com/

WXPON

UK

Usługa Wyślij uśmiech

Kontakt z pomocą techniczną

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą aktywacji licencji detalicznej/zbiorczej i subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://powerlift-frontdesk.acompli.net/

O

UK

Usługa kontaktu z pomocą techniczną

https://acompli.helpshift.com/

O

UK

Usługa pomocy technicznej w aplikacji

Zapisz jako PDF

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą aktywacji licencji detalicznej/zbiorczej i subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://wordcs.officeapps.live.com/

W

UK

Usługa konwersji dokumentów programu Word (PDF)

Aplikacje pakietu Office (nazywane także dodatkami)

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą aktywacji licencji detalicznej/zbiorczej i subskrypcji usługi Office 365, gdy dodatki aplikacji pakietu Office są zaufane.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://store.office.com/

WXPO

UK

Konfiguracja sklepu z aplikacjami pakietu Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com/

W

PS

Zasoby aplikacji Wikipedia

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com/

X

PS

Zasoby aplikacji Mapy Bing

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

PS

Zasoby aplikacji Wykres osób

https://o15.officeredir.microsoft.com/

WPX

PS

Usługa przekierowywania pakietu Office

https://appsforoffice.microsoft.com/

WXP

PS

Biblioteki kodu JavaScript pakietu Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com/

WX

PS

Usługa raportowania i telemetrii dla aplikacji pakietu Office

https://ajax.microsoft.com/

W

PS

Biblioteka JavaScript programu Microsoft Ajax

https://ajax.aspnetcdn.com/

X

PS

Biblioteka JavaScript programu Microsoft Ajax

https://c.microsoft.com/

WPXO

PS

Biblioteki kodu JavaScript pakietu Office

https://c1.microsoft.com/

WPXO

PS

Zasoby pomocy technicznej

https://cs.microsoft.com/

WPXO

PS

Zasoby pomocy technicznej

https://c.bing.com/

WPXO

PS

Zasoby pomocy technicznej

https://*.cdn.optimizely.com/

WPXO

PS

Biblioteka kodu JavaScript

https://errors.client.optimizely.com/

WPX

PS

Raportowanie błędów

https://*-contentstorage.osi.office.net/

WPXO

PS

Zasoby czcionek

https://nexus.ensighten.com/

WPXO

PS

Usługa telemetrii

https://browser.pipe.aria.microsoft.com/

WPXO

PS

Raportowanie telemetrii

https://*.vo.msecnd.net/

WPXO

PS

Biblioteka elementów zawartości sklepu Microsoft Store

https://*.wikipedia.org/

W

PS

Zasoby strony Wikipedia

https://upload.wikimedia.org/

W

PS

Zasoby multimediów aplikacji Wikipedia

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com/

W

PS

Ramka piaskownicy aplikacji Wikipedia

https://*.virtualearth.net/

X

PS

Szablony map

Bezpieczne linki

Poniższy punkt końcowy sieci dotyczy aplikacji pakietu Office 2016.

Adres URL

Typ

Opis

https://*.oscs.protection.outlook.com/

UK

Usługa Bezpieczne linki firmy Microsoft

Zgłaszanie awarii

Poniższy punkt końcowy sieci dotyczy wszystkich typów licencji i aplikacji pakietu Office 2016. Gdy proces nieoczekiwanie ulegnie awarii, zostaje wygenerowany raport, który jest wysyłany do usługi Watson.

Adres URL

Typ

Opis

https://watson.microsoft.com/

ST

Usługa raportowania błędów firmy Microsoft

https://officeci.azurewebsites.net/

ST

Usługa Office Collaborative Insights

Opcje ograniczania ruchu i żądań sieciowych

Domyślna konfiguracja pakietu Office 2016 dla komputerów Mac udostępnia najlepsze środowisko użytkownika zarówno pod względem funkcji, jak i aktualizowania komputera. W niektórych scenariuszach możesz chcieć uniemożliwić aplikacjom kontaktowanie się z punktami końcowymi sieci. W tej sekcji opisano służące do tego opcje.

Wyłączanie logowania w chmurze i dodatków pakietu Office

Klienci korzystający z licencji zbiorczej mogą stosować ścisłe zasady dotyczące zapisywania dokumentów w chmurze. Przy użyciu tej preferencji na poziomie aplikacji można wyłączyć logowanie z użyciem konta Microsoft lub identyfikatora organizacji oraz dostęp do dodatków pakietu Office.

 • defaults write com.microsoft.Word UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Excel UseOnlineContent -integer 0
 • defaults write com.microsoft.Powerpoint UseOnlineContent -integer 0

Użytkownicy próbujący uzyskać dostęp do funkcji logowania zobaczą komunikat o błędzie, informujący o braku połączenia z siecią. Ponieważ ta preferencja blokuje również aktywację produktów online, należy używać jej wyłącznie w przypadku instalacji z licencją zbiorczą. Zastosowanie tej preferencji uniemożliwi aplikacjom pakietu Office dostęp do następujących punktów końcowych:

 • https://odc.officeapps.live.com

 • https://*.firstpartyapps.oaspapps.com

 • Wszystkich punktów końcowych wymienionych w sekcji „Logowanie” powyżej.

 • Wszystkich punktów końcowych wymienionych w sekcji „Inteligentne wyszukiwanie” powyżej.

 • Wszystkich punktów końcowych wymienionych w sekcji „Aktywacja produktu” powyżej.

 • Wszystkich punktów końcowych wymienionych w sekcji „Aplikacje pakietu Office (nazywane także dodatkami)” powyżej.

Aby przywrócić pełną funkcjonalność dla użytkowników, należy zmienić wartość preferencji na „2” lub usunąć ją.

Uwaga: Ta preferencja wymaga kompilacji 15.25 [160726] lub nowszej kompilacji pakietu Office 2016 dla komputerów Mac.

Telemetria

Pakiet Office 2016 dla komputerów Mac wysyła informacje telemetryczne do firmy Microsoft w regularnych odstępach czasu. Dane są przekazywane do punktu końcowego „Nexus”. Dane telemetryczne ułatwiają zespołowi inżynierów ocenę kondycji i wszelkich nieoczekiwanych zachowań każdej aplikacji pakietu Office. Istnieją dwie kategorie telemetrii:

 • Puls zawiera informacje o wersji i licencji. Te dane są wysyłane od razu po uruchomieniu aplikacji.

 • Użycie zawiera informacje o sposobie używania aplikacji oraz błędach niekrytycznych. Te dane są wysyłane co 60 minut.

Firma Microsoft bardzo poważnie traktuje kwestie dotyczące prywatności. Informacje o zasadach zbierania danych przez firmę Microsoft można przeczytać na stronie https://privacy.microsoft.com. Aby uniemożliwić aplikacjom wysyłanie telemetrii „Użycie”, można dostosować preferencję SendAllTelemetryEnabled. Ta preferencja jest osobna dla każdej aplikacji i można ją ustawić za pośrednictwem profilów konfiguracji systemu macOS lub ręcznie z terminalu:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetria Puls jest wysyłana zawsze i nie można jej wyłączyć.

Zgłaszanie awarii

W razie wystąpienia błędu krytycznego aplikacja nieoczekiwanie zakończy działanie i przekaże raport o awarii do usługi „Watson”. Raport o awarii składa się ze stosu wywołań będącego listą kroków przetwarzanych przez aplikację, które doprowadziły do awarii. Te kroki ułatwiają zespołowi inżynierów ustalenie, która dokładnie funkcja zawiodła i dlaczego.

W niektórych przypadkach zawartość dokumentu powoduje awarię aplikacji. Jeśli aplikacja ustali dokument jako przyczynę, wyświetli użytkownikowi pytanie, czy wraz ze stosem wywołań może również wysłać dokument. Użytkownicy mogą podjąć świadomą decyzję w tej kwestii. Administratorzy IT mogą mieć ścisłe wymagania dotyczące przekazywania dokumentów i podjąć w imieniu użytkownika decyzję, że dokumenty nigdy nie będą wysyłane. Aby uniemożliwić wysyłanie dokumentów i pominąć wyświetlanie monitu dla użytkownika, można ustawić następującą preferencję:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Uwagi: 

 • Jeśli dla parametru SendAllTelemetryEnabled ustawiono wartość FALSE, całe raportowanie awarii dla tego procesu jest wyłączone. Aby włączyć raportowanie awarii bez wysyłania danych telemetrii użycia, można ustawić następującą preferencję:

 • defaults write com.microsoft.errorreporting IsMerpEnabled -bool TRUE

Aktualizacje

Firma Microsoft wydaje aktualizacje dla pakietu Office 2016 dla komputerów Mac w regularnych odstępach czasu (zwykle raz na miesiąc). Zdecydowanie zaleca się, aby użytkownicy i administratorzy IT aktualizowali komputery na bieżąco w celu zapewnienia, że są zainstalowane najnowsze poprawki zabezpieczeń. W przypadkach, gdy administratorzy IT chcą ściśle kontrolować aktualizacje komputerów i zarządzać nimi, można ustawić następującą preferencję w celu uniemożliwienia procesowi AutoUpdate automatycznego wykrywania i oferowania aktualizacji produktu:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Blokowanie żądań z użyciem zapory/serwera proxy

Jeśli organizacja blokuje żądania adresów URL przy użyciu zapory lub serwera proxy, należy skonfigurować adresy URL wymienione w tym dokumencie jako dozwolone lub jako zablokowane z odpowiedzią 40X (na przykład 403 lub 404). Odpowiedź 40X spowoduje, że aplikacje pakietu Office bezproblemowo zaakceptują brak dostępu do zasobu, i zapewni szybsze działanie środowiska użytkownika niż przerwanie połączenia, które powodowałoby ponowienie próby przez klienta.

Jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia, do klienta zostanie zwrócona odpowiedź 407. Najlepsze działanie zapewnia korzystanie z pakietu Office 2016 w kompilacji 15.27 lub nowszej, ponieważ te kompilacje zawierają szczegółowe rozwiązania do działania z serwerami NTLM i Kerberos.

Oto krótki link, którego możesz użyć, aby tu wrócić: https://aka.ms/macofficeendpoints

Zobacz też

Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×