Żądania sieci klienta pakietu Office

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Żądania sieci klienta pakietu Office

Klienci pakietu Office za pomocą łączność z Internetem przeprowadzenie aktywacji, pobierania i synchronizacji w trybie online.

  1. Aktualizacja zapory ruchu wychodzącego Zezwalaj na listach bezpośredniej łączności.

  2. Konfigurowanie serwera proxy SAW plików do zarządzania wyjściowego ruchu sieciowego.

  3. Zarządzanie miesięczny zmiany punktu końcowego.

Łączenie się z usługi Office 365 za pośrednictwem zapory i serwera proxy.

Usługi Office 365 ProPlus aplikacji zawiera środowisko natywnej aplikacji. Każdą z nich jest przeznaczona do pracy w różnych scenariuszy, w tym Stany po udostępnieniu nie dostępu do sieci. Gdy komputer jest połączony z siecią, aplikacje automatycznie połączyć serię oparte na sieci web services, aby umożliwić ulepszone funkcje. W tym dokumencie opisano, które punkty końcowe i adresy URL próbę osiągnięcia aplikacji i usług. Te informacje są przydatne podczas rozwiązywania problemów sieciowych problemy z konfiguracją, a ustawienie zasad dla serwerów proxy usług sieci. Dane w tym miejscu są przeznaczone do ażeby uzupełnić adresu URL usługi Office 365 i adres zakresu artykuł.

Aby uzyskać informacje na temat terminów zmian oraz dodatkowe informacje na temat używania tych punktów końcowych w konfiguracji zapory lub listy dozwolonych serwerów proxy, zobacz Adresy URL i zakresy adresów usługi Office 365. Kanał informacyjny RSS i plik XML w głównym artykule Adresy URL i zakresy adresów usługi Office 365 zawierają te punkty końcowe. Możesz przejrzeć kanał informacyjny RSS, aby zapoznać się z historią zmian.

Ostatnia aktualizacja: 31/03/2017

Aby korzystać z tej aplikacji, musisz mieć możliwość łączenia się z wymienionymi poniżej punktami końcowymi. Aby wyświetlić adresy IP, rozwiń sekcję adresów IP pod tabelą z opisem przepływu ruchu.

Jeśli zastanawiasz się na pominięciem sieci CDN w ramach swojego wdrożenia, możesz utworzyć wewnętrzny punkt instalacji.

Wiersz

Zastosowanie

Źródło | Poświadczenia

Miejsce docelowe

CDN

Docelowy adres IP

Port docelowy

1

Wymagane: uwierzytelnianie i tożsamość

Zobacz Office 365 — uwierzytelnianie i tożsamość

2

Wymagane: Ten adres URL jest potrzebny do odnawiania klucza produktu co około 30 dni

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

activation.sls.microsoft.com

Nie

Nie dotyczy

TCP 443

3

Wymagane: Ten adres URL jest wymagany do sprawdzania poprawności certyfikatów w trakcie aktywacji

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

crl.microsoft.com

Nie

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

4

Wymagane: Wymagane dla usług konfiguracji i tożsamości

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

odc.officeapps.live.com

cdn.odc.officeapps.live.com

Tak

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

5

Wymagane: Ten adres URL to usługa licencjonowania pakietu Office, która jest używana podczas aktywacji oraz konserwacji subskrypcji

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

ols.officeapps.live.com

Tak

13.107.12.51/32
23.99.56.164/32
23.96.219.115/32
40.76.62.115/32
40.86.88.12/32
40.84.192.103/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
104.40.234.17/32
104.210.220.25/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32

Adresy IP sieci +CDN nie są udostępnione.

TCP 443

6

Wymagane: Konfiguracja klienta w czasie wykonywania.

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

office15client.microsoft.com

officeclient.microsoft.com

Tak

TCP 443

7

Wymagane: Te nazwy FQDN są wymagane do obsługi przekierowywania w aplikacji.

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

ocsredir.officeapps.live.com

r.office.microsoft.com

officeredir.microsoft.com

o15.officeredir.microsoft.com

officepreviewredir.microsoft.com

Nie

13.67.56.73/32
13.75.47.241/32
104.40.218.31/32
40.83.178.25/32
104.209.179.144/32
40.84.188.180/32

TCP 80 i 443

8

Wymagane: Ta nazwa FQDN jest wymagana do obsługi funkcji ostatnio używanych dokumentów.

Tylko klient pakietu Office | System lokalny

ocws.officeapps.live.com

ea-000.ocws.officeapps.live.com

neu-000.ocws.officeapps.live.com

weu-000.ocws.officeapps.live.com

wus-000.ocws.officeapps.live.com

scus-000.ocws.officeapps.live.com

ncus-000.ocws.officeapps.live.com

Eus2-000.ocws.officeapps.live.com

Nie

13.75.47.33/32
40.113.19.21/32
23.97.218.250/32
40.78.68.109/32
40.84.147.173/32
23.96.208.185/32
104.209.212.110/32

TCP 443

9

Wymagane: Zawiera nośnik źródłowy usługi Office 365 ProPlus używany do instalacji i/lub aktualizacji. Jeśli w ustawieniach domyślnych są skonfigurowane aktualizacje automatyczne, podczas pobierania aktualizacji jest używane konto systemu lokalnego.

Tylko klient pakietu Office | Zalogowany użytkownik

officecdn.microsoft.com

officecdn.microsoft.com.edgesuite.net

officecdn.microsoft.com.edgekey.net

Tak

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

10

Wymagane: Pomoc w aplikacji.

Tylko klient pakietu Office | Anonimowe

ocsa.officeapps.live.com

Tak

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

11

Wymagane: Wyszukiwanie obrazów w usłudze Bing.

Tylko klient pakietu Office | Anonimowe

insertmedia.bing.office.net

Nie

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

12

Wymagane: Ten adres URL jest używany do przekierowywania do zawartości sieci Web, takiej jak pomoc online i informacje dotyczące kodów błędów.

Tylko klient pakietu Office | Zalogowany użytkownik

go.microsoft.com

Support.office.com

Tak

Nie dotyczy

TCP 80 i 443

13

Wymagane: Usługi odnajdowania i EmailHRD.

Tylko klient pakietu Office | Zalogowany użytkownik

Tylko klient pakietu Office | Anonimowe

odc.officeapps.live.com

sea-odc.officeapps.live.com

neu-odc.officeapps.live.com

weu-odc.officeapps.live.com

wus-odc.officeapps.live.com

eus-odc.officeapps.live.com

scus-odc.officeapps.live.com

ncus-odc.officeapps.live.com

cus-odc.officeapps.live.com

Nie

168.63.234.40/32
40.113.17.180/32
104.40.208.40/32
23.99.56.164/32
40.76.62.115/32
40.84.192.103/32
23.96.219.115/32
40.86.88.12/32

TCP 80 i 443

14

Wymagane: Usługi mobilnego dostępu do ustawień.

Tylko klient pakietu Office | Zalogowany użytkownik

ea-roaming.officeapps.live.com

sea-roaming.officeapps.live.com

neu-roaming.officeapps.live.com

weu-roaming.officeapps.live.com

wus-roaming.officeapps.live.com

eus2-roaming.officeapps.live.com

scus-roaming.officeapps.live.com

ncus-roaming.officeapps.live.com

cus-roaming.officeapps.live.com

Nie

13.75.42.223/32
13.67.53.38/32
13.69.159.30/32
40.74.50.25/32
104.40.28.30/32
137.116.77.120/32
40.84.149.239/32
65.52.210.135/32
40.122.129.128/32

TCP 80 i 443

15

Wymagane: Usługi konfiguracji.

Tylko klient pakietu Office | Zalogowany użytkownik

ea-config.officeapps.live.com

sea-config.officeapps.live.com

neu-config.officeapps.live.com

weu-config.officeapps.live.com

eus2-config.officeapps.live.com

wus-config.officeapps.live.com

scus-config.officeapps.live.com

Nie

23.99.112.148/32
207.46.237.84/32
40.113.22.47/32
23.97.178.173/32
137.116.74.190/32
40.83.182.229/32
40.124.14.212/32

TCP 80 i 443

Poniższe adresy IP muszą być dostępne dla klientów.

Punkty końcowe IPv4 usługi Office 365 ProPlus rutowalne tylko przez Internet

Lista odwołań certyfikatów usługi Office 365 (główne adresy URL)

13.67.53.38/32
13.67.56.73/32
13.69.159.30/32
13.75.42.223/32
13.75.47.33/32
13.75.47.241/32
13.107.12.51/32
23.96.208.185/32
23.96.219.115/32
23.96.219.115/32
23.97.178.173/32
23.97.218.250/32
23.99.56.164/32
23.99.56.164/32
23.99.112.148/32
40.74.50.25/32
40.76.62.115/32
40.76.62.115/32
40.78.68.109/32
40.83.178.25/32
40.83.182.229/32
40.84.147.173/32
40.84.149.239/32
40.84.188.180/32
40.84.192.103/32
40.84.192.103/32
40.86.88.12/32
40.86.88.12/32
40.113.17.180/32
40.113.17.180/32
40.113.19.21/32
40.113.22.47/32
40.122.129.128/32
40.124.14.212/32
65.52.210.135/32
104.40.28.30/32
104.40.208.40/32
104.40.208.40/32
104.40.218.31/32
104.40.234.17/32
104.209.179.144/32
104.209.212.110/32
104.210.220.25/32
137.116.74.190/32
137.116.77.120/32
168.63.234.40/32
168.63.234.40/32
191.236.108.93/32
191.236.157.212/32
207.46.237.84/32
*.entrust.net
*.geotrust.com
*.omniroot.com
*.public-trust.com
*.symcb.com
*.symcd.com
*.verisign.com
*.verisign.net
aia.entrust.net
apps.identrust.com
cacert.a.omniroot.com
cacert.omniroot.com
cacerts.digicert.com
cdp1.public-trust.com
cert.int-x3.letsencrypt.org
crl.entrust.net
crl.globalsign.com
crl.globalsign.net
crl.identrust.com
crl.microsoft.com
crl3.digicert.com
crl4.digicert.com
EVIntl-aia.verisign.com
EVIntl-crl.verisign.com
EVIntl-ocsp.verisign.com
evsecure-aia.verisign.com
EVSecure-crl.verisign.com
EVSecure-ocsp.verisign.com
isrg.trustid.ocsp.identrust.com
mscrl.microsoft.com
ocsp.digicert.com
ocsp.entrust.net
ocsp.globalsign.com
ocsp.int-x3.letsencrypt.org
ocsp.msocsp.com
ocsp.omniroot.com
ocsp2.globalsign.com
ocspx.digicert.com
s1.symcb.com
s2.symcb.com
sa.symcb.com
sd.symcb.com
secure.globalsign.com
sr.symcb.com
sr.symcd.com
su.symcb.com
su.symcd.com
vassg142.crl.omniroot.com
vassg142.ocsp.omniroot.com
www.digicert.com
www.microsoft.com

Wiersz

Zastosowanie

Źródło | Poświadczenia

Miejsce docelowe

CDN

ExpressRoute dla usługi Office 365

Docelowy adres IP

Port docelowy

1

Wymagane: uwierzytelnianie i tożsamość

Zobacz Office 365 — uwierzytelnianie i tożsamość

2

Wymagane: portal i usługi współużytkowane

Zobacz Office 365 — portal i usługi współużytkowane, w tym dobrze znane listy odwołań certyfikatów głównych.

3

Wymagane: zgodnie z powyższą listą zawierającą punkty końcowe usługi SharePoint Online

Zobacz Usługa SharePoint Online

4

Wymagane: Notesy programu OneNote

Program OneNote | Zalogowany użytkownik

www.onenote.com

Nie

Nie

Adresy IP aplikacji OneNote Online.

TCP 443

5

Wymagane: notesy programu OneNote (symbole wieloznaczne)

Program OneNote | Zalogowany użytkownik

*.onenote.com

Nie

Nie

Adresy IP aplikacji OneNote Online.

TCP 443

*.msecnd.net

*.microsoft.com

*.office.net

Nie

Nie

Nie dotyczy

TCP 443

6

Wymagane: Notesy programu OneNote

Program OneNote | Zalogowany użytkownik

cdn.onenote.net

Akamai

Nie

Nie dotyczy

TCP 443

7

Wymagane: usługi pomocnicze programu OneNote

Program OneNote | Zalogowany użytkownik

cdn.optimizely.com

Ajax.aspnetcdn.com

apis.live.net

www.onedrive.com

Tak

Nie

Nie dotyczy

TCP 443

8

Opcjonalnie: usługi pomocnicze programu OneNote

Program OneNote | Zalogowany użytkownik

www.youtube.com

ad.atdmt.com

s.ytimg.com

Tak

Nie

Nie dotyczy

TCP 443

Punkty końcowe IPv4 programu OneNote rutowalne tylko przez Internet

13.73.106.160/32
13.75.158.234/32
13.78.58.132/32
13.79.161.29/32
13.82.54.72/32
13.93.219.105/32
40.74.129.10/32
40.118.97.54/32
51.140.50.132/32
51.141.14.78/32
52.172.158.178/32
52.228.32.190/32
52.231.36.193/32
52.231.202.175/32
52.229.125.229/32
104.41.35.170/32
104.211.163.139/32

Następujące adresy URL i IP są używane w usłudze Office 365 ProPlus z usługą Office 365 obsługiwaną przez firmę 21 Vianet; wszystkie porty to TCP 80 i 443.

Zakresy adresów IP

Adresy URL

42.159.4.50/32

42.159.132.75/32

70.37.81.47/32

42.159.4.225/32

65.52.98.231/32:443

168.63.252.62/32

42.159.4.50/32

42.159.4.45/32

42.159.7.13/32

42.159.132.73/32

42.159.4.225/32

42.159.132.73/32

42.159.4.45/32

42.159.132.74/32

65.55.227.140/32

65.55.69.140/32

bjb-ols.officeapps.partner.office365.cn

sha-ols.officeapps.partner.office365.cn

osiprod-scus01-odcsm.cloudapp.net

osi-prod-bjb01-odcsm.chinacloudapp.cn

activation.sls.microsoft.com

odc.officeapps.live.com

ols.officeapps.partner.office365.cn

roaming.officeapps.partner.office365.cn

dnsmop.chinacloudapp.cn

osi-prod-sha01-odcsm.chinacloudapp.cn

bjb-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

sha-odcsm.officeapps.partner.office365.cn

bjb-roaming.officeapps.partner.office365.cn

sha-roaming.officeapps.partner.office365.cn

office15client.microsoft.com

crl.microsoft.com

officecdn.microsoft.com

Pakiet Office 2016 dla komputerów Mac aplikacji zapewnić obsługi natywnej aplikacji na platformie macOS. Każdą z nich jest przeznaczona do pracy w różnych scenariuszy, w tym Stany po udostępnieniu nie dostępu do sieci. Gdy komputer jest połączony z siecią, aplikacje automatycznie połączyć serię oparte na sieci web services, aby umożliwić ulepszone funkcje. W tym dokumencie opisano, które punkty końcowe i adresy URL próbę osiągnięcia aplikacji i usług. Te informacje są przydatne podczas rozwiązywania problemów sieciowych problemy z konfiguracją, a ustawienie zasad dla serwerów proxy usług sieci. Dane w tym miejscu są przeznaczone do ażeby uzupełnić adresu URL usługi Office 365 i adres zakresu artykuł.

Większość tego artykułu obejmuje tabele szczegółów adresy URL sieci, typ i opis usługa lub funkcja dostarczony przez tego punktu końcowego. Każdy z aplikacji pakietu Office mogą różnić się w jego użyciem usługi i punkt końcowy. Następujące aplikacje są definiowane w poniższych tabelach:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Typ adresu URL jest zdefiniowany w następujący sposób:

  • ST: Statyczny — adres URL jest ustalony w aplikacji klienckiej

  • PS: Półstatyczny — adres URL jest zakodowany jako część strony sieci Web lub przekierowanie

  • UK: Usługa konfiguracji — adres URL jest zwracany jako część usługi konfiguracji pakietu Office

Konfiguracja domyślna pakietu Office 2016 dla komputerów Mac

Instalacja i aktualizacje

Następujące punkty końcowe sieci są używane do pobierania programu instalacyjnego pakietu Office 2016 dla komputerów Mac z sieci dostarczania zawartości (CDN, Content Delivery Network) firmy Microsoft.

Adres URL

Typ

Opis

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Usługa portalu instalacji usługi Office 365 z linkiem do najnowszych pakietów instalacyjnych.

https://officecdn.microsoft.com/

PS

Lokalizacja pakietów instalacyjnych w sieci dostarczania zawartości.

Uruchamianie aplikacji po raz pierwszy

W momencie uruchomienia aplikacji pakietu Office po raz pierwszy następuje nawiązanie kontaktu z następującymi punktami końcowymi sieci. Te punkty końcowe zapewniają użytkownikom ulepszone funkcje pakietu Office, a nawiązanie kontaktu z adresami URL następuje niezależnie od typu licencji (w tym instalacji w ramach licencji zbiorczej).

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

Konfiguracja „dystrybucja testowa” — umożliwia eksperymentowanie i próbne korzystanie z funkcji.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

Test konfiguracji sieci w „dystrybucji testowej”

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Usługa konfiguracji pakietu Office — główna lista punktów końcowych usługi.

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Plik do pobrania telemetrii reguł pakietu Office — informuje klienta o tym, jakie dane i zdarzenia należy przekazywać do usługi telemetrii.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Raportowanie przekazywania telemetrycznego pakietu Office — „puls” i zdarzenia błędów, które występują na kliencie, są przekazywane do usługi telemetrii.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

UK

Usługa szablonów aplikacji Office Online — udostępnia użytkownikom szablony dokumentów w trybie online.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

UK

Pobieranie szablonów pakietu Office — przechowywanie obrazów szablonów w formacie PNG.

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

UK

Konfiguracja sklepu dla aplikacji pakietu Office.

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

UK

Wykaz usług Integration Services dokumentu pakietu Office (lista usług i punktów końcowych).

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Manifesty programu Microsoft AutoUpdate — sprawdza, czy są dostępne aktualizacje.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

PS

Aplikacja Wikipedia dla zasobów i konfiguracji pakietu Office.

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

PS

Aplikacja Mapy Bing dla zasobów i konfiguracji pakietu Office.

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

PS

Aplikacja Wykres osób dla zasobów i konfiguracji pakietu Office.

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Zawartość Co nowego dla programu OneNote.

Uwaga : Należy zrozumieć, że usługa konfiguracji pakietu Office (http://officeclient.microsoft.com) działa jako usługa wykrywania automatycznego dla wszystkich klientów pakietu Microsoft Office (nie tylko na komputerze Mac). W szczególności punkty końcowe zwrócone w odpowiedzi są półstatyczne w tym sensie, że zmiana jest bardzo rzadka, ale nadal możliwa.

Logowanie się

Podczas logowania się do magazynu chmurowego następuje nawiązanie kontaktu z poniższymi punktami końcowymi sieci. W zależności od typu konta może być nawiązywany kontakt z różnymi usługami.

  • MSA: konto Microsoft — zwykle używane w scenariuszach detalicznych i klienckich

  • Identyfikator organizacji: konto organizacji — zwykle używane w scenariuszach komercyjnych

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

UK

Pomocnik logowania dla konta Microsoft i identyfikatora organizacji

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Usługa autoryzowania systemu Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Usługa logowania usługi Office 365 (identyfikator organizacji)

https://login.live.com

WXPON

ST

Usługa logowania do konta Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

UK

Pomocnik usługi logowania do konta Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

PS

Znakowanie logowania usługi Office 365 (identyfikator organizacji)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

UK

Lokalizator magazynu miejsc i dokumentu

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

UK

Usługa dokumentu Ostatnio używane (MRU, Most Recently Used)

Uwaga : W przypadku licencji detalicznych i opartych na subskrypcji logowanie się zarówno aktywuje produkt, jak i umożliwia uzyskiwanie dostępu do zasobów chmurowych, takich jak usługa OneDrive. W przypadku instalacji w ramach licencji zbiorczej użytkownikom jest nadal wyświetlany monit o zalogowanie się (domyślnie), ale jest to wymagane tylko w celu uzyskania dostępu do zasobów chmurowych, ponieważ produkt został już aktywowany.

Aktywacja produktu

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą aktywacji licencji detalicznej i subskrypcji usługi Office 365. W szczególności NIE dotyczą one instalacji w ramach licencji zbiorczej.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

UK

Usługa licencjonowania pakietu Office

Zawartość Co nowego

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą tylko subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://support.content.office.net

WXPN

UK

Zawartość strony HTML Co nowego

https://c.microsoft.com

WXPN

UK

Pomocnicze biblioteki kodu JavaScript

https://cs.microsoft.com

WXPN

UK

Pomocnicze dane JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

UK

Pomocnicze dane JSON

https://c.bing.net

WXPN

UK

Pomocnicze dane JSON

Inteligentne wyszukiwanie

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą aktywacji licencji detalicznej/zbiorczej i subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

UK

Usługa sieci Web Więcej informacji

https://www.bing.com

WXPN

UK

Dostawca zawartości Więcej informacji

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

UK

Dostawca zawartości Więcej informacji

Wyślij uśmiech

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą aktywacji licencji detalicznej/zbiorczej i subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

UK

Usługa Wyślij uśmiech

Zapisywanie jako plik PDF i w formacie OpenDocument

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą aktywacji licencji detalicznej/zbiorczej i subskrypcji usługi Office 365.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://wordcs.officeapps.live.com

W

UK

Usługa konwersji dokumentów programu Word (PDF i plik tekstowy OpenDocument)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

UK

Usługa konwersji arkusza kalkulacyjnego programu Excel (arkusz kalkulacyjny OpenDocument)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

UK

Usługa konwersji prezentacji programu PowerPoint (prezentacja OpenDocument)

Aplikacje pakietu Office (nazywane także dodatkami)

Poniższe punkty końcowe sieci dotyczą aktywacji licencji detalicznej/zbiorczej i subskrypcji usługi Office 365, gdy dodatki aplikacji pakietu Office są zaufane.

Adres URL

Aplikacje

Typ

Opis

https://store.office.com

WX

UK

Konfiguracja sklepu z aplikacjami pakietu Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

PS

Zasoby aplikacji Wikipedia

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

PS

Zasoby aplikacji Mapy Bing

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

PS

Zasoby aplikacji Wykres osób

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

PS

Biblioteki kodu JavaScript pakietu Office

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

PS

Usługa raportowania i telemetrii dla aplikacji pakietu Office

https://ajax.microsoft.com

W

PS

Biblioteka JavaScript programu Microsoft Ajax

https://ajax.aspnetcdn.com

X

PS

Biblioteka JavaScript programu Microsoft Ajax

https://*.wikipedia.org

W

PS

Zasoby strony Wikipedia

https://upload.wikimedia.org

W

PS

Zasoby multimediów aplikacji Wikipedia

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

PS

Ramka piaskownicy aplikacji Wikipedia

https://*.virtualearth.net

X

PS

Szablony map

Zgłaszanie awarii

Poniższy punkt końcowy sieci dotyczy wszystkich typów licencji i aplikacji pakietu Office 2016. Gdy proces nieoczekiwanie ulegnie awarii, zostaje wygenerowany raport, który jest wysyłany do usługi Watson.

Adres URL

Typ

Opis

https://watson.microsoft.com

ST

Usługa raportowania błędów firmy Microsoft

Opcje ograniczania ruchu i żądań sieciowych

Domyślna konfiguracja pakietu Office 2016 dla komputerów Mac udostępnia najlepsze środowisko użytkownika zarówno pod względem funkcji, jak i aktualizowania komputera. W niektórych scenariuszach administratorzy IT mogą chcieć uniemożliwić aplikacjom kontaktowanie się z punktami końcowymi sieci. W tej sekcji opisano służące do tego opcje.

Telemetria

Pakiet Office 2016 dla komputerów Mac wysyła informacje telemetryczne do firmy Microsoft w regularnych odstępach czasu. Dane są przekazywane do punktu końcowego „Nexus”. Dane telemetryczne ułatwiają zespołowi inżynierów ocenę kondycji i wszelkich nieoczekiwanych zachowań każdej aplikacji pakietu Office. Istnieją dwie kategorie telemetrii:

  • Puls — zawiera informacje o wersji i licencji i jest wysyłany od razu po uruchomieniu aplikacji.

  • Użycie — zawiera informacje o sposobie używania aplikacji oraz błędach niekrytycznych. Te dane są wysyłane co 60 minut.

Firma Microsoft bardzo poważnie traktuje kwestie dotyczące prywatności. Informacje o zasadach zbierania danych przez firmę Microsoft można przeczytać na stronie https://privacy.microsoft.com Aby uniemożliwić aplikacjom wysyłanie telemetrii „Użycie”, można dostosować preferencję SendAllTelemetryEnabled. Ta preferencja jest osobna dla każdej aplikacji i można ją ustawić za pośrednictwem profilów konfiguracji systemu macOS lub ręcznie z terminalu:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetria Puls jest wysyłana zawsze i nie można jej wyłączyć.

Zgłaszanie awarii

W razie wystąpienia błędu krytycznego aplikacja nieoczekiwanie zakończy działanie i przekaże raport o awarii do usługi „Watson”. Raport o awarii składa się ze stosu wywołań będącego listą kroków przetwarzanych przez aplikację, które doprowadziły do awarii. Te kroki ułatwiają zespołowi inżynierów ustalenie, która dokładnie funkcja zawiodła i dlaczego.

W niektórych przypadkach zawartość dokumentu powoduje awarię aplikacji. Jeśli aplikacja ustali dokument jako przyczynę, wyświetli użytkownikowi pytanie, czy wraz ze stosem wywołań może również wysłać dokument. Użytkownicy mogą podjąć świadomą decyzję w tej kwestii. Administratorzy IT mogą mieć ścisłe wymagania dotyczące przekazywania dokumentów i podjąć w imieniu użytkownika decyzję, że dokumenty nigdy nie będą wysyłane. Aby uniemożliwić wysyłanie dokumentów i pominąć wyświetlanie monitu dla użytkownika, można ustawić następującą preferencję:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Uwaga : Jeśli dla parametru SendAllTelemetryEnabled ustawiono wartość FALSE, całe raportowanie awarii dla tego procesu jest wyłączone.

Aktualizacje

Firma Microsoft wydaje aktualizacje dla pakietu Office 2016 dla komputerów Mac w regularnych odstępach czasu (zwykle raz na miesiąc). Zdecydowanie zaleca się, aby użytkownicy i administratorzy IT aktualizowali komputery na bieżąco w celu zapewnienia, że są zainstalowane najnowsze poprawki zabezpieczeń. W przypadkach, gdy administratorzy IT chcą ściśle kontrolować aktualizacje komputerów i zarządzać nimi, można ustawić następującą preferencję w celu uniemożliwienia procesowi AutoUpdate automatycznego wykrywania i oferowania aktualizacji produktu:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Oto krótki link, którego możesz użyć, aby tu wrócić: https://aka.ms/macofficeendpoints

Następujące punkty końcowe są wymagane dla urządzeń przenośnych klientów pakietu Office.

Jest to bieżąca lista nazw FQDN wymaganych dla aplikacji Outlook dla systemów Android i iOS.

Wiersz

Zastosowanie

Miejsce docelowe

Port docelowy

1

Wymagane: Aplikacja Outlook dla systemów Android i iOS

*.acompli.net

TCP 443

2

Wymagane: Uwierzytelnianie

outlook.office365.com

sdfpilot.outlook.com

graph.windows.net

api.office.com

secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

login.windows.net

login.windows-ppe.net

com.microsoft.office.outlook.dev

go.microsoft.com

mam.manage.microsoft.com

vortex.data.microsoft.com

TCP 443

3

Wymagane: Usługa Rest dla programu Outlook

login.microsoftonline.com

outlook.office.com

TCP 443

4

Wymagane: Usługa OneDrive dla Firm

login.windows.net

TCP 443

5

Wymagane: Integracja z usługami dla klientów indywidualnych Outlook.com i OneDrive

login.live.com

auth.gfx.ms

account.live.com

graph.microsoft.com

apis.live.net

TCP 443

6

Wymagane: Integracja z usługami firmy Google

accounts.google.com

mail.google.com

www.googleapis.com

TCP 443

7

Wymagane: Integracja z usługami firmy Yahoo

api.login.yahoo.com

social.yahooapis.com

TCP 443

8

Wymagane: Integracja z usługą DropBox

www.dropbox.com

api.dropboxapi.com

TCP 443

9

Wymagane: Integracja z usługą Box

app.box.com

TCP 443

10

Wymagane: Integracja z serwisem Facebook

m.facebook.com

graph.facebook.com

TCP 443

11

Wymagane: Integracja z usługą Evernote

www.evernote.com

TCP 443

12

Wymagane: Integracja z serwisem WunderList

www.wunderlist.com

a.wunderlist.com

TCP 443

13

Opcjonalnie: Prywatność w programie Outlook

https://bit.ly/outlookprivacy

https://www.acompli.com/privacy-policy/

TCP 443

14

Opcjonalnie: Integracja głosowa użytkownika

by.uservoice.com

outlook.uservoice.com

TCP 443

15

Opcjonalnie: Integracja przekazywania dziennika

api.diagnostics.office.com

TCP 443

16

Opcjonalnie: Integracja przekazywania dziennika pomocy technicznej

acompli-android-logs.s3.amazonaws.com

s3-us-west-2.amazonaws.com

TCP 443

17

Opcjonalnie: Integracja dziennika Aria

mobile.pipe.aria.microsoft.com

TCP 443

18

Opcjonalnie: Integracja dziennika Flurry

data.flurry.com

TCP 443

19

Opcjonalnie: Integracja z serwisem Adjust

app.adjust.com

TCP 443

20

Opcjonalnie: Integracja dziennika Hockey

rink.hockeyapp.net

sdk.hockeyapp.net

TCP 443

21

Opcjonalnie: Integracja z usługą Helpshift

acompli.helpshift.com

TCP 443

22

Opcjonalnie: Integracja ze sklepem Play (tylko system Android)

play.google.com

TCP 443

Jest to bieżąca lista adresów URL pakietu Office Mobile. Pakiet Office Mobile działa na urządzaniach z systemem Android, telefonach z systemem Windows Phone i telefonach iPhone. Jeśli filtrujesz łączność urządzeń przenośnych w inny sposób niż w przypadku innych komputerów w Twojej sieci, możesz użyć właśnie tej listy adresów URL, aby utworzyć te listy dozwolonych.

Adresy URL pakietu Office Mobile

*.acompli.net
*.appex.bing.com
*.appex-rf.msn.com
*-my.sharepoint.com
a.wunderlist.com
account.live.com
accounts.google.com
acompli.helpshift.com
acompli-android-logs.s3.amazonaws.com
api.diagnostics.office.com
api.dropboxapi.com
api.login.yahoo.com
api.office.com
apis.live.net
app.adjust.com
app.box.com
appexsin.stb.s-msn.com
auth.gfx.ms
auth.gfx.ms
by.uservoice.com
c.bing.com
c.live.com
cl2.apple.com
client.hip.live.com
client.hip.live.com
clientconfig.microsoftonline-p.net
com.microsoft.office.outlook.dev
d.docs.live.net
data.flurry.com
dc2.client.hip.live.com
directory.services.live.com
docs.live.net
en-US.appex-rf.msn.com
foodanddrink.services.appex.bing.com
go.microsoft.com
graph.facebook.com
graph.microsoft.com
graph.windows.net
login.live.com
login.microsoftonline.com
login.windows.net
login.windows-ppe.net
m.facebook.com
m.webtrends.com
mail.google.com
mam.manage.microsoft.com
mobile.pipe.aria.microsoft.com
ms.tific.com
nexus.officeapps.live.com
o15.officeredir.microsoft.com
odc.officeapps.live.com
odcsm.officeapps.live.com
office.microsoft.com
office15client.microsoft.com
officeimg.vo.msecnd.net
outlook.office.com
outlook.office365.com
outlook.uservoice.com
*.itunes.apple.com
partnerservices.getmicrosoftkey.com
play.google.com
rink.hockeyapp.net
roaming.officeapps.live.com
s3-us-west-2.amazonaws.com
sas.office.microsoft.com
sdfpilot.outlook.com
sdk.hockeyapp.net
secure.aadcdn.microsoftonline-p.com
signup.live.com
social.yahooapis.com
sqm.microsoft.com
view.atdmt.com
vortex.data.microsoft.com
watson.telemetry.microsoft.com
weather.tile.appex.bing.com
wer.microsoft.com
www.acompli.com
www.dropbox.com
www.evernote.com
www.googleapis.com
www.wunderlist.com

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×