Źródła danych, które są dostępne dla korespondencji seryjnej

Źródła danych, które są dostępne dla korespondencji seryjnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Word mogą pobierać dane z różnych źródeł danych w celu tworzenia korespondencji seryjnej. W ramach pakietu Microsoft OfficeWord łatwo wprowadzania danych przez Outlook, Excel i Access oraz innych źródeł danych, takich jak stron sieci web, pliki tekstowe OpenDocument i dane rozdzielane zapisanych jako zwykły tekst. A jeśli nie masz istniejącego źródła danych, możesz utworzyć nowy plik w programie Word.

Ważne : Uzyskiwanie dostępu do wszystkich źródeł danych o podanej nazwie z lokalizacji HTTP nie jest obsługiwana. Zapisz plik na lokalnym dysku twardym, zanim użyjesz go jako źródła danych korespondencji seryjnej.

Źródła danych dla korespondencji seryjnej

Oto kilka przykładów źródła danych, które można użyć w korespondencji seryjnej w programie Word.

 • Microsoft Excel arkusza kalkulacyjnego

  Arkusz kalkulacyjny programu Excel działa również jako źródła danych dla korespondencji seryjnej, jeśli wszystkie dane nie jest poprawnie sformatowany i na jednym arkuszu, dzięki czemu mogą być odczytywane przez Word. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Format-your-mail-merge-contacts-in-an-Excel-2016-for-Windows-spreadsheet.

 • Microsoft Outlook Lista kontaktów

  Informacje o kontaktach można pobrać bezpośrednio z programu Outlook listy kontaktów w Word. Aby uzyskać więcej informacji zobacz kontaktów korzystaj z programu Outlook jako źródła danych dla korespondencji seryjnej.

 • Microsoft Office Lista adresów

  Tworzenie prostego Office listy adresów korespondencji seryjnej i użyć go później. Jeśli chcesz utworzyć listę krótkie i proste do użytku rzadko jest najlepszym rozwiązaniem.

 • plik danych Word

  Za pomocą dokumentu Word jako źródła danych. Dokument powinien zawierać jedną tabelę. Pierwszy wiersz tabeli musi zawierać nagłówki, a pozostałe wiersze musi zawierać rekordy, które chcesz scalić. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie listy korespondencji seryjnej z programu Word.

 • Baza danych programu Microsoft Access

  Przy użyciu Access można wybrać dane z dowolnej tabeli lub kwerendy w bazie danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie korespondencji seryjnej, aby wysłać danych programu Access do programu Word.

 • Pliki tekstowe

  Możesz użyć dowolnego pliku tekstowego, zawierający pola danych rozdzielone (lub przecinkami) przez kartę znaków lub przecinkami, a rekordy danych rozdzielone znacznikami akapitów.

Inne pliki bazy danych

Za pomocą innych źródeł danych dla korespondencji seryjnej. Aby uzyskać dostęp do tych źródeł, należy uruchomić Kreatora połączenia danych.

 1. W Word, na karcie Korespondencja w grupie Rozpoczynanie korespondencji seryjnej, wybierz pozycję Wybierz adresatów > Użyj istniejącej listy.

  źródło danych korespondencji seryjnej

 2. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych wybierz pozycję Nowe źródło, aby otworzyć Kreatora połączenia danych.

  Kreator połączenia danych
 3. W oknie dialogowym Kreator połączenia danych wybierz typ źródła danych, którego chcesz użyć w korespondencji seryjnej, a następnie wybierz Następny.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora połączenia danych, aby nawiązać połączenie danych z dokumentem korespondencji seryjnej.

Po utworzeniu źródła danych można tworzyć etykiety, koperty, liter i poczty e-mail przy użyciu funkcji korespondencji seryjnej

Zobacz też

Masz pytania dotyczące korespondencji seryjnej programu Word, firma Microsoft nie odpowiedzi w tym miejscu?

Opublikuj pytanie na forum społeczności programu Word

Pomoc w ulepszaniu programu Word

Masz sugestie dotyczące jak możemy ulepszyć korespondencji seryjnej (lub inną funkcję) programu Word? Jeśli tak, odwiedź stronę Głosu użytkownika programu Word i trafić!

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×