Śledzenie zmian w dokumencie i zapoznawanie się z nimi w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Śledzenie zmian w dokumencie i zapoznawanie się z nimi w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można w programie Word 2016 sprawdzić, kto wprowadził zmiany w dokumencie, a także zarządzać prześledzonymi zmianami w dokumencie programu Word 2016.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word w systemie Windows.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Włączanie śledzenia zmian

Po włączeniu śledzenia zmian program Word oznacza i pokazuje wszystkie zmiany wprowadzane przez każdą osobę w dokumencie. Funkcję tę możesz włączyć za pomocą bezpośredniego skrótu klawiaturowego lub przy użyciu wstążki.

Aby włączyć śledzenie zmian, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Aby użyć bezpośredniego skrótu, na klawiaturze naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+E.

 2. Aby skorzystać ze wstążki, na klawiaturze naciśnij klawisze Alt+R, G. Usłyszysz komunikat: „Śledź zmiany, niezaznaczony element menu”. Następnie naciśnij klawisz G.

Pokazywanie zmian (poprawek) w dokumencie

Możesz wybrać sposób pokazywania prześledzonych zmian w dokumencie.

 1. Naciśnij klawisze Alt+R, a następnie T i D. Usłyszysz komunikat: „<nazwa obecnie wybranej adiustacji>”.

  W programie JAWS usłyszysz słowa „Dolna wstążka, pole grupy Śledzenie, <nazwa obecnie wybranej adiustacji>”.

  Zostanie otwarta lista z następującymi czterema opcjami widoku:

  • Prosta adiustacja to opcja domyślna i wskazuje, gdzie wprowadzono zmiany, za pomocą czerwonej linii na marginesie dokumentu.

   Uwaga: Komentarze są wyświetlane w postaci dymków komentarzy na marginesie. Aby rozwinąć dymek, naciśnij klawisze Alt+R, K.

  • Bez adiustacji ukrywa adiustację, pokazując, jak będą wyglądały wprowadzone zmiany. Ta opcja nie powoduje usunięcia zmian.

   Uwaga: Aby zobaczyć adiustację ponownie, wybierz pozycję Prosta adiustacja lub Cała adiustacja.

  • Cała adiustacja pokazuje wszystkie edycje przy użyciu różnych kolorów tekstu i linii. Jest to zalecana opcja adiustacji i najlepiej obsługiwana przez czytniki zawartości ekranu.

  • Oryginał przedstawia dokument w postaci oryginalnej

 2. Naciskaj klawisze strzałek w obrębie listy, dopóki nie usłyszysz nazwy opcji, którą chcesz wybrać. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby wybrać typ adiustacji do wyświetlenia, naciśnij klawisze Alt+R, a następnie T i M. Usłyszysz komunikat: „Komentarze”. To pierwsza opcja na liście.

  W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Menu, Komentarze”. To pierwsza opcja na liście.

  Zostanie otwarta lista z następującymi opcjami:

  • Komentarze

  • Pismo odręczne

  • Wstawienia i usunięcia

  • Formatowanie

  • Dymki

  • Konkretne osoby

 4. Naciskaj klawisze strzałek w obrębie listy, dopóki nie usłyszysz nazwy opcji, którą chcesz wybrać. Następnie naciśnij klawisz Enter. Powtórz ten krok dla wszystkich typów adiustacji, które chcesz wybrać.

Przechodzenie do prześledzonych zmian lub komentarzy

Po włączeniu śledzenia zmian program Word 2016 oznacza tekst podstawowy w dokumencie. Przekreślenie i kolor są stosowane w przypadku usunięć, natomiast do oznaczania wstawień służą podkreślenie i kolor. Podczas odczytywania tekstu czytnik zawartości ekranu informuje o zmianach oraz ich typach. Na przykład usłyszysz słowa „Zmiana: wstawienie”. W programie JAWS usłyszysz na przykład komunikat: „Poprawka, wstawiono”.

Jeśli zostało zmienione formatowanie, czytnik zawartości ekranu poinformuje o wprowadzonej zmianie. Aby usłyszeć szczegółowe informacje na temat zmienionego formatowania, należy przejść do marginesu dokumentu.

W trybie Cała adiustacja punkty wstawiania komentarzy są wyróżnione w tekście podstawowym dokumentu. Narrator poinformuje o komentarzach podczas odczytywania tekstu podstawowego. Właściwy tekst komentarza i jego szczegóły są wyświetlane w polu komentarza na marginesie dokumentu. Podczas odczytywania tekstu podstawowego program JAWS odczytuje tekst komentarza, a także informuje, kto zostawił komentarz. Usłyszysz komunikat: „Komentarz, <tekst komentarza>, autor: <autor komentarza>”.

 1. Upewnij się, że została wybrana opcja Cała adiustacja zgodnie z instrukcjami zawartymi w powyższej sekcji Pokazywanie zmian (poprawek) w dokumencie.

 2. Aby przejść z obszaru edytowania dokumentu do marginesu w celu sprawdzenia szczegółów prześledzonej zmiany lub zawartości komentarza, poczekaj, aż czytnik zawartości ekranu odczyta tekst podstawowy, a następnie poinformuje o zmianie lub komentarzu. Wówczas naciśnij klawisze Caps Lock+Insert.

 3. Aby przejść przez wszystkie prześledzone zmiany lub komentarze w dokumencie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby nawigować po wszystkich komentarzach, naciskaj klawisze Alt+R, N. Powtarzaj tę czynność, dopóki nie przejdziesz przez wszystkie komentarze bądź nie znajdziesz szukanego komentarza.

  • Aby nawigować po wszystkich prześledzonych zmianach, naciskaj klawisze Alt+R, H. Powtarzaj tę czynność, dopóki nie przejdziesz przez wszystkie zmiany i komentarze bądź nie znajdziesz szukanej zmiany lub komentarza.

 4. Aby odsłuchać zawartość znajdującą się na marginesie, użyj poleceń czytnika zawartości ekranu służących do nawigowania po elementach. Polecenia Narratora są dostępne w artykule Polecenia klawiaturowe i gesty dotykowe Narratora.

  Aby zapoznać się z poleceniami czytnika JAWS, zobacz temat dotyczący naciśnięć klawiszy w programie JAWS.

Usuwanie prześledzonych zmian

Jedynym sposobem na trwałe usunięcie prześledzonych zmian w dokumencie jest ich zaakceptowanie lub odrzucenie.

Akceptowanie lub odrzucanie pojedynczej prześledzonej zmiany

 1. Przejdź do prześledzonej zmiany, którą chcesz usunąć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować zmianę, naciśnij klawisze Alt+R, a następnie skrót A2. Usłyszysz komunikat: „Zaakceptuj i przejdź do następnej”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Bieżąca zmiana zostanie zaakceptowana, a fokus przeniesiony do kolejnej zmiany w dokumencie.

  • Aby odrzucić zmianę, naciśnij klawisze Alt+R, J. Usłyszysz komunikat: „Odrzuć i przejdź do następnej”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Bieżąca zmiana zostanie odrzucona, a fokus przeniesiony do kolejnej zmiany w dokumencie.

Akceptowanie lub odrzucanie wszystkich prześledzonych zmian

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować wszystkie prześledzone zmiany, naciśnij klawisze Alt+R, A2, L.

  • Aby odrzucić wszystkie prześledzone zmiany, naciśnij klawisze Alt+R, J, L.

Zachowywanie włączonej funkcji śledzenia zmian

Aby zapobiec wyłączeniu funkcji śledzenia zmian przez inną osobę, włącz opcję Zablokuj śledzenie i dodaj hasło. Po zablokowaniu opcji Prześledzone zmiany każda osoba otwierająca dokument może wyświetlić zmiany, ale nie może wyłączyć funkcji śledzenia ani akceptować bądź odrzucać zmian.

 1. Naciśnij klawisze Alt+R, G, L. Usłyszysz komunikat: „Okno Blokada śledzenia. Wprowadź hasło, opcjonalnie”. W programie JAWS usłyszysz słowa „Opuszczanie menu, Blokada śledzenia”.

 2. Wybierz i wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz komunikat: „Wprowadź ponownie, aby potwierdzić”. Wpisz hasło jeszcze raz, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Wyłączanie blokady śledzenia

 1. Naciśnij klawisze Alt+R, G, L. Usłyszysz komunikat: Okno Odblokowanie śledzenia, hasło”.

  W programie JAWS usłyszysz komunikat: „Opuszczanie menu, Odblokowanie śledzenia, edycja hasła”.

 2. Wpisz swoje hasło i naciśnij klawisz Enter.

Wyłączanie śledzenia zmian

Po wyłączeniu śledzenia zmian program Word przestanie oznaczać nowe zmiany. Wszystkie zmiany, które zostały już prześledzone, pozostaną oznaczone w dokumencie do czasu ich usunięcia. Funkcję tę możesz wyłączyć za pomocą bezpośredniego skrótu klawiaturowego lub przy użyciu wstążki.

Aby wyłączyć śledzenie zmian, na klawiaturze naciśnij kombinację klawiszy Ctrl+Shift+E.

Aby wyłączyć śledzenie zmian za pomocą wstążki, na klawiaturze naciśnij klawisze Alt+R, G. Usłyszysz komunikat: „Śledź zmiany, zaznaczony element menu”. Następnie naciśnij klawisz G.

Zobacz też

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS, można w programie Word dla komputerów Mac sprawdzić, kto wprowadził zmiany w dokumencie, a także zarządzać prześledzonymi zmianami w dokumencie programu Word dla komputerów Mac.

Uwagi: 

W tym temacie

Włączanie i wyłączanie śledzenia zmian

Po włączeniu funkcji Śledź zmiany program Word dla komputerów Mac oznacza i pokazuje wszystkie zmiany wprowadzane przez każdą osobę w dokumencie. Funkcję tę możesz włączyć za pomocą bezpośredniego skrótu klawiaturowego.

Aby na zmianę włączać i wyłączać funkcję Śledź zmiany, w obszarze tekstowym dokumentu naciśnij klawisze Command+Shift+E.

Pokazywanie zmian (poprawek) w dokumencie

Możesz wybrać sposób pokazywania prześledzonych zmian w dokumencie.

 1. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę obecnie zaznaczonej karty. Jeśli jesteś już na karcie Recenzja, przejdź do kroku 3.

 2. Naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Recenzja”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Karta Recenzja, wybrano”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „<Bieżąca adiustacja>, Wyświetl do recenzji, przycisk podręczny”.

 4. Aby rozwinąć menu adiustacji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Zostanie otwarta lista z następującymi czterema opcjami widoku:

  • Prosta adiustacja to opcja domyślna i wskazuje, gdzie wprowadzono zmiany, za pomocą czerwonej linii na marginesie dokumentu.

  • Bez adiustacji ukrywa adiustację, pokazując, jak będą wyglądały wprowadzone zmiany. Ta opcja nie powoduje usunięcia zmian.

   Uwaga: Aby zobaczyć adiustację ponownie, wybierz pozycję Prosta adiustacja lub Cała adiustacja.

  • Cała adiustacja pokazuje dodatki w tekście podstawowym przy użyciu różnych kolorów, a usunięcia i zmiany formatowania w okienku komentarzy. Jest to zalecana opcja adiustacji i najlepiej obsługiwana przez czytniki zawartości ekranu.

  • Oryginał przedstawia dokument w postaci oryginalnej.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz wybrać, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „<Wybrana adiustacja>, Wyświetl do recenzji”

 6. Aby wybrać typ adiustacji, którą chcesz zobaczyć, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Opcje adiustacji, przycisk menu”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Zostanie otwarta lista z następującymi opcjami:

  • Komentarze

  • Pismo odręczne

  • Wstawienia i usunięcia

  • Formatowanie

  • Śledź przeniesienia z/do

  • Dymki

  • Recenzenci

 7. Naciskaj klawisze strzałek w górę i w dół w obrębie listy, dopóki nie usłyszysz nazwy opcji, którą chcesz wybrać. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Powtórz ten krok dla wszystkich typów adiustacji, które chcesz wybrać lub których zaznaczenie chcesz usunąć.

Przechodzenie do prześledzonych zmian

Po włączeniu funkcji Śledź zmiany program Word oznacza tekst podstawowy lub okienko komentarzy w dokumencie. Podczas odczytywania tekstu funkcja VoiceOver informuje o zmianach oraz ich typach.

 • Podkreślenie i kolor są używane dla wstawień w tekście podstawowym. Podczas przechodzenia przez początek i koniec prześledzonej zmiany usłyszysz komunikat „Zmiana: wstawienie”.

 • Program Word oznacza usunięcia w okienku komentarzy. Funkcja VoiceOver odczytuje usunięte słowo.

 • Jeśli formatowanie zostało zmienione, usłyszysz komunikat: „Zmiana formatu”. Aby usłyszeć szczegółowe informacje dotyczące zmiany formatowania, musisz przejść do marginesu dokumentu.

 1. Upewnij się, że została wybrana opcja Cała adiustacja zgodnie z instrukcjami zawartymi w powyższej sekcji Pokazywanie zmian (poprawek) w dokumencie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Używanie przycisków Dalej i Wstecz

  1. Aby po kolei przechodzić przez wszystkie prześledzone zmiany w dokumencie, przejdź do karty Recenzja zgodnie z instrukcjami w sekcji Pokazywanie zmian (poprawek) w dokumencie.

  2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Wstecz, poprzednie” lub „Przycisk Dalej, następne”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Powtarzaj ten krok, aż przejdziesz przez wszystkie zmiany.

  Używanie okienka komentarzy

  1. Aby przechodzić między usunięciami i zmianami formatowania zarejestrowanymi w okienku Komentarze, w obszarze edytowania naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w prawo. Fokus zostanie przeniesiony do okienka komentarzy.

  2. W celu poruszania się po liście naciskaj klawisze Control+Opcja+Strzałka w górę lub w dół.

  Używanie okienka recenzowania

  1. Aby przejść do okienka Recenzja, naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz komunikat: „Pasek menu firmy Apple”.

  2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Widok”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Pasek boczny”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Recenzja”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  5. Naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Podsumowanie”. Aby posłuchać podsumowania zmian, naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz łączną liczbę zmiany oraz liczbę wstawień, usunięć, przeniesień, zmian formatowania i komentarzy.

  6. Aby przejść od podsumowania do szczegółów zmiany, naciśnij klawisze VO+Shift+Strzałka w górę. Usłyszysz komunikat: „Poza grupą okienka recenzowania”.

  7. Naciśnij raz klawisz Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver odczyta szczegóły zmiany wiersz po wierszu.

  8. Aby zamknąć okienko Recenzja, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w górę. Naciskaj klawisz Strzałka w górę, aż usłyszysz komunikat: „Okienko Miniatury”. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Zamknij”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Usuwanie prześledzonych zmian

Jedynym sposobem na trwałe usunięcie prześledzonych zmian w dokumencie jest ich zaakceptowanie lub odrzucenie.

Akceptowanie lub odrzucanie pojedynczej prześledzonej zmiany

 1. Przejdź do prześledzonej zmiany, którą chcesz usunąć, zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Przechodzenie do prześledzonych zmian.

 2. Przejdź do karty Recenzja zgodnie z instrukcjami w sekcji Pokazywanie zmian (poprawek) w dokumencie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować zmianę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk menu Zaakceptuj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zaakceptuj i przejdź do następnej”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Zmiana zostanie zaakceptowana, a fokus zostanie przeniesiony do kolejnej zmiany w dokumencie.

  • Aby odrzucić zmianę, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk menu Odrzuć”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Odrzuć i przejdź do następnej”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Zmiana zostanie odrzucona, a fokus zostanie przeniesiony do kolejnej zmiany w dokumencie.

Akceptowanie lub odrzucanie wszystkich prześledzonych zmian

 1. Przejdź do karty Recenzja zgodnie z instrukcjami w sekcji Pokazywanie zmian (poprawek) w dokumencie.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować wszystkie prześledzone zmiany, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk menu Zaakceptuj”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Zaakceptuj wszystkie zmiany”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  • Aby odrzucić wszystkie prześledzone zmiany, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk menu Odrzuć”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Odrzuć wszystkie zmiany”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zachowywanie włączonej funkcji śledzenia zmian

Aby zapobiec wyłączeniu funkcji Śledź zmiany przez inną osobę, możesz zablokować tę funkcję. Możesz również dodać hasło w celu zwiększenia zabezpieczeń. Po zablokowaniu opcji Prześledzone zmiany każda osoba otwierająca dokument może wyświetlić zmiany, ale nie może wyłączyć funkcji śledzenia ani akceptować bądź odrzucać zmian.

 1. Przejdź do karty Recenzja zgodnie z instrukcjami w sekcji Pokazywanie zmian (poprawek) w dokumencie. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Chroń dokument, niezaznaczone pole wyboru” i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Zostanie otwarte okno dialogowe Ochrona hasłem.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Ochrona dokumentu”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Prześledzone zmiany, przycisk radiowy”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 4. Aby ustawić hasło, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Bezpieczna ochrona, edytuj tekst”. Wpisz hasło, a następnie naciśnij klawisz Tab.

 5. W oknie dialogowym potwierdzenia ponownie wpisz hasło, a następnie naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „OK, przycisk domyślny”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „OK, przycisk domyślny”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Wyłączanie blokowania śledzenia zmian

 1. W oknie dialogowym Ochrona hasłem naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Ochrona dokumentu”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 2. Wpisz hasło i naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „OK, przycisk domyślny”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „OK, przycisk domyślny”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

Zobacz też

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Umożliwia przełączenie śledzenia zmian lub wyłączanie w dokumencie Word dla systemu iOS VoiceOver, czytnik ekranu iOS wbudowane. Znajdowanie istniejące zmiany w dokumencie, a następnie ich zaakceptowanie lub odrzucenie. Zablokowanie Śledź zmiany na, aby inne osoby nie można wyłączyć go.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Włączanie i wyłączanie śledzenia zmian

Po włączeniu śledzenia zmian, wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie Word są śledzone i wyświetlane.

 1. Otwórz dokument w Word. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Słyszysz zaznaczonej karty, takie jak: "Dla użytkowników domowych, tab,." Aby zmienić na karcie Recenzja, naciśnij dwukrotnie ekran i szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Recenzja, karta," i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wyłączanie przycisku Śledź zmiany" (jeśli śledzenia zmian jest obecnie wyłączone) lub "Zaznaczone, Śledź zmiany na przycisku" (jeśli śledzenia zmian jest obecnie włączona) i naciśnij dwukrotnie ekran, aby włączyć lub wyłączyć.

 4. Aby zamknąć kartę i powrócić do dokumentu, szybko przesuń w lewo wielokrotnie do momentu słyszysz "Ukryj Wstążkę, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

Przechodzenie do prześledzonych zmian

Karta Recenzja w widoku Układu wydruku nawigowania w obrębie prześledzonych zmian i komentarzy w dokumencie Word.

 1. Upewnij się, że dokument jest otwarty w widoku Układu wydruku w Word.

  Aby przełączyć do widoku Układu wydruku, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Układ wydruku, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Jeśli słychać "Widoku dla urządzeń przenośnych, przycisk" jesteś już w widoku Układu wydruku.

 2. Szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Słyszysz zaznaczonej karty, takie jak: "Dla użytkowników domowych, tab,." W razie potrzeby naciśnij dwukrotnie ekran i szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Recenzja, karta," i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby przejść do zmiany w dokumencie, szybko przesuń prawo wielokrotnie, dopóki nie słyszą "Następna zmiana, przycisk" lub "poprzedni zmiany, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby usłyszeć zmian lub komentarzy, szybko przesuń w prawo wielokrotnie, dopóki nie usłyszysz osoby, która zawiera wprowadzone zmiany i zmieniony tekst lub komentarz.

 6. Aby przejść do następnej zmiany, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Następny, przycisk Zmień," i naciśnij dwukrotnie ekran. Aby usłyszeć zmiany bądź komentarza, szybko przesuń w prawo do momentu możesz go usłyszeć. Aby powrócić do przycisku Następna zmiana, szybko przesuń w lewo.

Akceptowanie lub odrzucanie zmian

Można zaznacz i akceptowanie lub odrzucanie zmian w dokumencie Word pojedynczo lub wybierz pozycję, aby zaakceptować lub odrzucić je wszystkie jednocześnie.

 1. Przejdź do zmiany, którą chcesz zaakceptować lub odrzucić zgodnie z instrukcjami w Przejdź do prześledzonych zmian powyżej.

 2. Szybko przesuń w lewo wielokrotnie do momentu słyszysz "Akceptuj, przycisk" lub "Przycisk Odrzuć" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte menu Zaakceptuj lub Odrzuć. Aby usłyszeć dostępnych opcji, szybko przesuń w prawo. Po usłyszeniu opcji, które chcesz zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zachowywanie włączonej funkcji śledzenia zmian

Aby zapobiec innej osobie wyłączenie funkcji śledzenia zmian w dokumencie, możesz wybrać do blokowania innych autorów. Inne osoby otwierania dokumentu można nadal wyświetlać, ale nie można wyłączyć śledzenie zmian lub zaakceptować lub odrzucić zmiany.

 1. Otwórz dokument w Word. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Słyszysz zaznaczonej karty, takie jak: "Dla użytkowników domowych, tab,." Aby zmienić na karcie Recenzja, naciśnij dwukrotnie ekran i szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Recenzja, karta," i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo wielokrotnie w aż usłyszysz "zablokować inni autorzy przycisku" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarte menu Blokuj autorów. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "zablokować inni autorzy przycisku" i naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Umożliwia przełączenie śledzenia zmian lub wyłączanie w dokumencie Word dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik. Znajdowanie istniejące zmiany w dokumencie, a następnie ich zaakceptowanie lub odrzucenie.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Włączanie i wyłączanie śledzenia zmian

Po włączeniu śledzenia zmian, wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie Word są śledzone.

 1. Otwórz dokument w Word. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Słyszysz zaznaczonej karty, takie jak: "zaznaczone w menu karty Narzędzia główne,". Aby zmienić na karcie Recenzja, naciśnij dwukrotnie ekran i szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Recenzja, karta," i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo wielokrotnie w aż usłyszysz "Śledzenia zmian, nie jest zaznaczone, przełączanie" (jeśli śledzenia zmian jest obecnie wyłączony) lub "Śledzenia zmian, pole jest zaznaczone, Przełącz" (jeśli śledzenia zmian jest obecnie włączona) i naciśnij dwukrotnie ekran, aby włączyć lub wyłączyć.

 4. Aby zamknąć kartę i powrócić do dokumentu, szybko przesuń w lewo wielokrotnie do momentu usłyszeć "Zaznaczone, więcej opcji, przełącznik," i naciśnij dwukrotnie ekran.

Przechodzenie do prześledzonych zmian

Karta Recenzja przechodzenia prześledzonych zmian w dokumencie Word.

 1. Szybko przesuń w prawo lub lewo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Słyszysz zaznaczonej karty, takie jak: "zaznaczone w menu karty Narzędzia główne,". Aby zmienić na karcie Recenzja, naciśnij dwukrotnie ekran i szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz "Recenzja, karta," i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby przejść do zmiany w dokumencie, szybko przesuń prawo wielokrotnie, dopóki nie słyszą "Następna zmiana, przycisk" lub "poprzedni zmiany, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz zmieniony tekst.

 4. Fokus pozostaje na przycisku zmienić następny lub Poprzedni. Aby przełączać się między zmiany, po prostu naciśnij dwukrotnie ekran.

Akceptowanie lub odrzucanie zmian

Można zaznacz i akceptowanie lub odrzucanie zmian w dokumencie Word pojedynczo lub wybierz pozycję, aby zaakceptować lub odrzucić je wszystkie jednocześnie.

 1. Przejdź do zmiany, którą chcesz zaakceptować lub odrzucić zgodnie z instrukcjami w Przejdź do prześledzonych zmian powyżej.

 2. Szybko przesuń w lewo wielokrotnie do momentu słyszysz "Akceptuj, menu" lub "Odrzucić, menu" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte menu Zaakceptuj lub Odrzuć. Aby usłyszeć dostępnych opcji, szybko przesuń w prawo. Po usłyszeniu opcji, które chcesz zaznaczyć, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Udostępnianie dokumentu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można sprawdzić, kto wprowadził zmiany w dokumencie, a także zarządzać prześledzonymi zmianami w dokumencie aplikacji Word Mobile.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Przechodzenie na kartę Recenzja

Na karcie Recenzja znajdziesz opcję Śledź zmiany oraz inne funkcje opisane w tym temacie.

 1. W dokumencie szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół na ekranie do momentu usłyszenia komunikatu: „Pozycje”.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Więcej opcji, zwinięty, naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie rozwinięte menu Więcej opcji.

 3. Szybko przesuwaj jednym palcem w lewo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Narzędzia główne, zwinięty. Naciśnij dwukrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Narzędzia główne, <liczba dostępnych kart i pozycja bieżącej karty na liście menu>, wybrano”. Menu główne będzie teraz rozwinięte.

 4. W menu szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Recenzja, <liczba dostępnych kart i pozycja bieżącej karty na liście menu>, naciśnij dwukrotnie, aby wybrać”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Okno aplikacji Word”. Opcje karty Recenzja będą teraz dostępne.

Włączanie śledzenia zmian

Po włączeniu śledzenia zmian aplikacja Word Mobile oznacza i pokazuje wszystkie zmiany wprowadzane przez każdą osobę w dokumencie. Narrator odczytuje prześledzone zmiany wraz z tekstem podstawowym.

 1. Na karcie Recenzja szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Wyłączony, przycisk Śledź zmiany. Naciśnij dwukrotnie, aby włączyć”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Włączony, przycisk Śledź zmiany”. Śledzenie zmian jest teraz włączone i możesz rozpocząć edycję dokumentu.

Pokazywanie zmian (poprawek) w dokumencie

W aplikacji Word Mobile możesz wybrać sposób pokazywania prześledzonych zmian w dokumencie.

 1. Na karcie Recenzja szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Wyświetl do recenzji, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Przycisk Wstecz”.

 2. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Prosta adiustacja, jeden z czterech”. Na liście opcji wyświetlania są dostępne następujące pozycje:

  • Prosta adiustacja to opcja domyślna i wskazuje, gdzie wprowadzono zmiany, za pomocą czerwonej linii na marginesie dokumentu.

  • Bez adiustacji ukrywa adiustację, pokazując, jak będą wyglądały wprowadzone zmiany. Ta opcja nie powoduje usunięcia zmian.

   Uwaga: Możesz zobaczyć adiustację ponownie, wybierając pozycję Prosta adiustacja lub Cała adiustacja.

  • Cała adiustacja pokazuje wszystkie edycje przy użyciu różnych kolorów tekstu i linii.

  • Oryginał przedstawia dokument w postaci oryginalnej.

 3. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo, aż usłyszysz opcję widoku, którą chcesz wybrać. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „<nazwa adiustacji>, wybrano”. Fokus zostanie przeniesiony z powrotem do okna edycji dokumentu.

Usuwanie prześledzonych zmian

Jedynym sposobem na trwałe usunięcie prześledzonych zmian w dokumencie jest ich zaakceptowanie lub odrzucenie.

Akceptowanie lub odrzucanie pojedynczej prześledzonej zmiany

 1. Na karcie Recenzja szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Grupy Zmiany”. W grupie Zmiany przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Następne, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus zostanie przeniesiony do prześledzonej zmiany w dokumencie. Usłyszysz zaznaczony tekst. Naciskaj dwukrotnie, aż przejdziesz do zmiany, którą chcesz usunąć.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować zmianę, na karcie Recenzja szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Zaakceptuj. Zwinięty, przycisk podziału, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować; naciśnij trzykrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Bieżąca zmiana zostanie zaakceptowana, a fokus przeniesiony do kolejnej zmiany.

  • Aby odrzucić zmianę, na karcie Recenzja szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Odrzuć. Zwinięty, przycisk podziału, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować; naciśnij trzykrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Bieżąca zmiana zostanie odrzucona, a fokus przeniesiony do kolejnej zmiany.

Akceptowanie lub odrzucanie wszystkich prześledzonych zmian

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować wszystkie prześledzone zmiany, na karcie Recenzja szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Zaakceptuj. Zwinięty, przycisk podziału, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować; naciśnij trzykrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij trzykrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Przycisk Wstecz”. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Zaakceptuj wszystkie zmiany, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby odrzucić wszystkie prześledzone zmiany, na karcie Recenzja szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Odrzuć. Zwinięty, przycisk podziału, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować; naciśnij trzykrotnie, aby rozwinąć”. Naciśnij trzykrotnie ekran. Usłyszysz komunikat: „Przycisk Wstecz”. Szybko przesuwaj jednym palcem w prawo do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Odrzuć wszystkie zmiany, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

Wyłączanie śledzenia zmian

Po wyłączeniu śledzenia zmian aplikacja Word Mobile przestanie oznaczać nowe zmiany. Wszystkie zmiany, które zostały już prześledzone, pozostaną oznaczone w dokumencie do czasu ich usunięcia.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×