Śledzenie składników majątku za pomocą aplikacji sieci Web

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

Program Access udostępnia aplikację sieci Web o nazwie „Śledzenie składników majątku”, która ułatwia śledzenie wyposażenia firmy. Aplikacja jest bezpłatna, a jej pobranie i utworzenie zajmuje około minuty. Możesz także dostosować ją do własnych potrzeb. Do wprowadzania zmian w projekcie za pomocą tej aplikacji sieci Web, wymagane jest zainstalowanie programu Access 2013 lub jego nowszej wersji.

Ważne: Aby można było tworzyć środki trwałe aplikacji sieci web, potrzebujesz witryny programu SharePoint, w którym można obsługiwać aplikacji do subskrypcji usługi Office 365 obejmującego witryny lub wdrożenia programu SharePoint.

 1. Uruchom program Access i kliknij ikonę Śledzenie składników majątku.
  Szablon do śledzenia zasobów na stronie początkowej programu Access
  Na ekranie konfiguracji Śledzenie składników majątku zostanie wyświetlony podgląd aplikacji.
  Podgląd aplikacji do śledzenia zasobów

 2. W polu Nazwa aplikacji wpisz nazwę nowej aplikacji sieci Web.

 3. W polu Lokalizacja w sieci Web wprowadź adres URL witryny programu SharePoint lub usługi Office 365, w której zostanie utworzona aplikacja sieci Web, a następnie kliknij pozycjęUtwórz.

  Porada:  W przypadku wklejania adresu URL skopiowanego z witryny otwartej w przeglądarce sieci Web pomiń ciąg „_layouts” i wszystko, co po nim następuje. Na przykład wprowadź adres: https://contoso.sharepoint.com/sites/sales/
  W razie problemów zobacz Znajdowanie lokalizacji w sieci Web dla aplikacji sieci Web programu Access.

  Gdy program Access utworzy aplikację w określonej lokalizacji w sieci Web, powinna ona pojawić się po około minucie.

Nowa aplikacja zostanie otwarta w widoku projektu w programie Access. i wyświetlona na stronie, której karta będzie zawierać nazwę aplikacji. Tworzenie aplikacji rozpoczęliśmy od szablonu aplikacji śledzenia zasobów, dlatego bezpośrednio pod kartą strony zostaną wyświetlone trzy gotowe tabele: Składniki majątku, Kategorie i Pracownicy. Możesz od razu zacząć korzystać z aplikacji albo dostosować ją, dodając lub modyfikując tabele i widoki dla poszczególnych tabel.

Strona Dodawanie tabel w widoku projektowania nowej aplikacji

Jednym ze sposobów dodania nowej tabeli w aplikacji sieci Web jest wyszukanie szablonu tabeli w polu Co chcesz śledzić?. Po wybraniu szablonu tabeli program Access tworzy na jego podstawie jedną lub więcej tabel zawierających pola, których nazwy, typy danych i relacje z innymi polami i tabelami odpowiadają przyszłej zawartości danej tabeli.

Załóżmy, że chcesz śledzić wyposażenie firmy, na przykład narzędzia. Wpisz ciąg „wyposażenie” w polu wyszukiwania. Na liście pojawi się szablon tabeli o nazwie Elementy. Kliknij pozycję Elementy. Oprócz trzech oryginalnych tabel — Składniki majątku, Kategorie i Pracownicy — w lewym okienku zostanie wyświetlona nowa tabela o nazwie Elementy. Pojawi się również inna tabela — Kontakty —, która została utworzona podczas dodawania tabeli Elementy i jest z nią połączona.

Kliknij pozycję Elementy w lewym okienku. Pojawią się trzy widoki (formularze), które pozwalają korzystać z różnych sposobów wyświetlania danych zawartych w tabeli oraz wprowadzania ich. Po prawej stronie znajdują się widoki Lista, Arkusz danych oraz Według kategorii. Każda nowo utworzona tabela ma przynajmniej widok listy i widok arkusza danych. Tabela Składniki majątku zawiera niestandardowy widok „Według kategorii”, ponieważ był on wbudowany w szablon tabeli Elementy, na podstawie którego utworzono tę tabelę.

Po zapoznaniu się z projektem aplikacji w programie Access można zacząć go używać.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Uruchom aplikację.

Uruchamianie aplikacji

Spowoduje to uruchomienie aplikacji w domyślnej przeglądarce sieci Web.

 1. Na stronie aplikacji rozpocznij wprowadzanie informacji. Aby przechodzić między polami, użyj klawisza Tab, tak jak na zwykłym formularzu służącym do wprowadzania danych.

 2. Po zakończeniu wprowadzania informacji dotyczących pierwszego rekordu kliknij przycisk Zapisz na pasku akcji.

  Pasek akcji zawiera pięć przycisków służących do pracy z rekordami (Dodaj, Usuń, Edytuj, Zapisz i Anuluj).

  Przycisk Zapisz na pasku akcji

 3. Po zapisaniu rekordu na pasku akcji zostaną udostępnione przyciski Dodaj, Usuń i Edytuj, umożliwiając dodanie nowego rekordu lub zmodyfikowanie bądź usunięcie bieżącego rekordu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia, dostosowywanie i pracy z aplikacji sieci web programu Access, zobacz następujące artykuły i klipy wideo:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×