Przejdź do głównej zawartości

Śledzenie kosztów projektu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jak sprawdzić, czy projekt jest w ramach budżetu? Dzięki śledzeniu kosztów w Project. Za pomocą Project porównywanie oryginalnych kosztów, kosztów rzeczywistych, przewidywanych kosztów i wyświetlanie odchyleń między kosztami w dowolnym momencie i na dowolnym poziomie szczegółowości. 

W tym artykule

Co to jest proces śledzenia kosztów?

Czy możesz przekazać przykład śledzenia kosztów?

Gdzie można wyświetlić informacje o kosztach?

Co to jest proces śledzenia kosztów?

Aby najlepiej śledzić koszty, należy najpierw utworzyć budżet, tworząc i wprowadzając wartości kosztów zasobów budżetowych przypisanych do zadanie sumaryczne projektu. Następnie możesz identyfikować inne zasoby i koszty zadań, które mają być śledzone i mierzone w stosunku do zasobów budżetowych. W razie potrzeby można wprowadzać stawki płacowe, koszty użycia oraz koszt stały dla zadań, zasoby i, jeśli to konieczne, przydziały. Następnie określ szacowaną praca lub czas trwania dla zadań i Przydziel zasoby do zadań.

Tylko wtedy, gdy wszystkie te czynności są kompletne, można Project obliczyć całkowite szacowane koszty projektu. Możesz zawęzić swoje oszacowania. Po zakończeniu możesz klasyfikować i grupować wszystkie zasoby, aby porównać je z kosztami budżetowymi. Można także ustawić plan bazowy z kosztami budżetowymi i użyć go do porównania z kosztami rzeczywistymi w miarę postępów projektu.

Po uruchomieniu projektu postęp zadania jest aktualizowany — ilość pracy wykonanej nad zadaniami lub procent wykonanych zadań. Project oblicza koszty na podstawie postępu zadania.

Uwaga: Możesz również wyłączyć automatyczne obliczanie kosztów i samodzielnie wprowadzać koszty rzeczywiste, oprócz postępu zadania.

Przez połączenie rzeczywistych kosztów pracy wykonanej z oszacowanymi kosztami dla praca pozostała, Project oblicza koszty według harmonogramu (planowane). Co ważniejsze, obliczana jest różnica między kosztami według harmonogramu a kosztami według planu bazowego. Ta różnica lub odchylenie kosztowe informuje o tym, czy projekt jest budżetem.

Możesz korzystać z prostego śledzenia kosztów, wyświetlając koszty rzeczywiste i zaplanowane (planowane) dotyczące zadań, zasobów, przydziałów i projektu.

Jeśli utworzono budżet za pośrednictwem planu bazowego, można wykonać bardziej rozległe śledzenie, porównując koszty rzeczywiste i planowane z kosztami według planu bazowego.

Aby określić, czy budżet jest włączony, możesz wyświetlić odchylenia kosztowe między kosztami według harmonogramu a kosztami według planu bazowego. Jeśli na przykład zadanie jest budżetowane do kosztu $50, ale zadanie jest w połowie jednostronnie wykonane, a koszty są równe $35, koszt według harmonogramu wynosi $60 ($35 w celu uzyskania dat rzeczywistych kosztów, a także $25 kosztów przewidywanych dla pracy pozostałej nad zadaniem). Odchylenie kosztowe wynosi $10 ($60 kosztów rzeczywistych pomniejszonej o $50 koszt budżetowy).

Dzięki regularnemu monitorowaniu odchyleń kosztów możesz podjąć kroki, aby upewnić się, że projekt pozostanie bliski budżetowi.

Uwaga: Odchylenia kosztów można wyświetlać tylko wtedy, gdy wprowadzono koszty wstępne i zapisano plan bazowy. Jeśli na przykład nie wprowadzono stawek płac dla zasobu przed zapisaniem planu bazowego, nie będzie można wyświetlić odchyleń kosztów dla tego zasobu.

Czy możesz przekazać przykład śledzenia kosztów?

Możesz wprowadzić zadanie o nazwie "przetestuj program" w planie projektu i przydzielić testerowi kontrakt do zadania o godzinie $40 za godzinę (Załóżmy, że jest to jedyny wkład w koszt zadania). Wprowadzasz czas trwania 10 dni (za 8 godzin dziennie), a następnie Zapisz plan bazowy.

Po upływie 5 dni określasz, że zadanie jest pół końca i oznaczasz zadanie w Project jako ukończone w 50%. W widoku Arkusz zadań należy zastosować tabelę koszt i wyświetlić następujące informacje:

  • W polu Plan bazowy Project wyświetla koszt według planu bazowego zadania, $3 200, który został obliczony przez pomnożenie pierwotnej wartości okresu trwania w ciągu 10 dni (lub 80 godzin) przez standardową $40 stawkę procentową testu przypadającą na godzinę.

  • Ponieważ w przypadku zadania nie zostały policzone żadne koszty nieplanowane w ciągu pierwszych 5 dni, w polu rzeczywiste jest dokładnie wyświetlany koszt rzeczywisty poniesiony na datę. W tym przypadku praca rzeczywista jest obliczana za pomocą formuły praca rzeczywista * stawka standardowa = koszt rzeczywisty lub 40 godzin * $40 za godzinę = $1 600. (Nadgodziny, koszty użycia i koszty stałe nie są uwzględnione w tym przykładzie, ale można uwzględnić je w kosztach rzeczywistych).

  • Koszt pozostały jest obliczany według pracy pozostałej w formule * stawka standardowa = koszt pozostały lub 40 godzin * $40 za godzinę = $1 600.

  • W polu koszt całkowity Project jest wyświetlany koszt według harmonogramu, który jest obliczany zgodnie z formułą koszt rzeczywisty + koszt pozostały = koszt według harmonogramu lub $1 600 + $1 600 = $3 200. Ponieważ koszt według harmonogramu jest równy kosztowi według planu bazowego, pole odchylenie zawiera wartość odchylenie kosztowe (OKS) $0, co oznacza, że zadanie jest dokładnie w ramach budżetu.

Gdzie można wyświetlić informacje o kosztach?

W programie Project można przeglądać koszty zadań, zasobów i przydziałów. Możesz także sprawdzić koszt projektu, który zwykle bazuje na tych bardziej szczegółowych kosztach. Możesz wyświetlać zarówno koszty całkowite, jak i koszty okresowe, czyli rozłożone w czasie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje i procedury krok po kroku dotyczące wyświetlania informacji o kosztach w Project, zobacz Wyświetlanie sum kosztów projektu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×