Śledzenie i wyświetlanie informacji o wersji elementów list programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Listy programu Windows SharePoint Services 3.0 można ustawić na śledzenie wersji zawartych w nich elementów. Można określić liczbę wersji do śledzenia, a także wyświetlić poprzednie wersje elementów listy.

Po utworzeniu listy programu SharePoint na podstawie arkusza danych programu Microsoft Office Access 2007 każdy wiersz danych staje się elementem listy. Jeśli dla listy jest włączone śledzenie wersji, po każdej zmianie danych w wierszu jego nowa wersja jest tworzona przez program Windows SharePoint Services. Informacje o wersji nie są wyświetlane na samej liście, ale podczas przeglądania listy można łatwo uzyskać do nich dostęp.

Co chcesz zrobić?

Włączanie śledzenia wersji na liście programu SharePoint

Wyświetlanie wersji elementu listy

Włączanie śledzenia wersji na liście programu SharePoint

Śledzenie wersji na liście programu SharePoint można włączyć podczas wyświetlania listy w przeglądarce.

Uwaga: Aby włączyć śledzenie wersji, trzeba mieć uprawnienie Zarządzanie listami na serwerze programu Windows SharePoint Services. To uprawnienie jest domyślnie zawarte na poziomie uprawnień Projektowanie. W razie braku pewności, czy bieżące uprawnienie jest odpowiednie, należy skontaktować się z administratorem witryny programu SharePoint.

 1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij polecenie Ustawienia listy.

 2. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia przechowywania wersji.

 3. Na stronie Ustawienia przechowywania wersji listy w sekcji Historia wersji elementów w obszarze Czy utworzyć wersję przy każdej edycji elementu na tej liście? kliknij opcję Tak.

 4. Aby ograniczyć liczbę przechowywanych wersji, zaznacz pole wyboru Zachowaj następującą liczbę wersji, a następnie wpisz liczbę wersji, które mają być przechowywane.

  Ważne: Jeśli organizacja ogranicza liczbę przechowywanych wersji, najstarsze wersje są trwale usuwane po osiągnięciu limitu. Nie są wysyłane do Kosza.

Początek strony

Wyświetlanie wersji elementu listy

Jeśli dla listy programu SharePoint jest włączone śledzenie wersji, to podczas przeglądania listy w składniku Access Web Datasheet można łatwo uzyskać dostęp do wcześniejszych wersji elementów listy. Dzięki temu można zobaczyć, kiedy zmieniły się dane, co pozwala porównać poprzednie i nowe wersje danych. Użytkownik o wystarczających uprawnieniach może również przywrócić poprzednie wersje danych w trakcie przeglądania wersji.

Uzyskiwanie dostępu do wersji elementów listy

1. Wartość pola w tym wierszu została zmieniona.

2. Podczas przeglądania wersji można zauważyć, które wartości pól zostały zmienione oraz jakie są nowe i poprzednie wartości.

Uwaga: Aby wyświetlić wersje elementu listy, trzeba mieć uprawnienie Wyświetlanie wersji na serwerze programu Windows SharePoint Services. To uprawnienie jest domyślnie zawarte na poziomie uprawnień Odczyt. W razie braku pewności, czy bieżące uprawnienie jest odpowiednie, należy skontaktować się z administratorem witryny programu SharePoint.

W celu wyświetlenia wersji elementów listy należy wykonać poniższą procedurę:

 1. Podczas wyświetlania listy programu SharePoint w przeglądarce w menu Akcje kliknij polecenie Edytuj w arkuszu danych.

  Jeśli lista jest już wyświetlana w składniku Access Web Datasheet, polecenie Edytuj w arkuszu danych nie będzie widoczne w menu Akcje.

  Uwaga: Aby uzyskać pomoc dotyczącą używania składnika Access Web Datasheet, kliknij łącze Pomoc znajdujące się u dołu arkusza danych.

 2. Zaznacz wiersz zawierający wersje, które chcesz przejrzeć.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz, w menu skrótów wskaż polecenie Element, a następnie kliknij polecenie Wersje.

 4. Na stronie Historia wersji w kolumnie Zmodyfikowano kliknij sygnaturę czasową wersji, którą chcesz przejrzeć.

  Uwaga: Dla każdej wersji z listy na stronie Historia wersji są wyświetlane wartości zmienione w danej wersji. Jeśli w danych wprowadzono niepożądane zmiany, te informacje mogą posłużyć do określenia, które wersje zawierają poprawne dane. Właściwa wersja może zostać wybrana i przywrócona przez użytkownika, który w witrynie programu SharePoint ma poziom uprawnień Współtworzenie.

Przywracanie poprzedniej wersji

 1. Na stronie Historia wersji elementu listy, którego poprzednią wersję chcesz przywrócić, w kolumnie Zmodyfikowano kliknij sygnaturę czasową wersji, która ma zostać przywrócona.

  Poprzednia wersja zostanie wyświetlona w oknie przeglądarki.

 2. Na pasku narzędzi bezpośrednio nad danymi poprzedniej wersji kliknij przycisk Przywróć tę wersję.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×