Udostępnianie i współtworzenie

Śledzenie zmian w programie Word

Śledzenie zmian w programie Word

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Włączenie śledzenia zmian udostępnia Tobie i Twoim współpracownikom sposób na wprowadzanie zmian łatwych do wykrycia. Te zmiany przypominają sugestie, które można przejrzeć, a następnie usunąć lub wprowadzić na stałe.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Porada: Klip wideo jest w innym języku niż Twój? Spróbuj wybrać pozycję Podpisy kodowane Przycisk Podpisy kodowane .

Włącz lub wyłącz śledzenie zmian, przechodząc do pozycji Recenzja > Śledź zmiany.

Śledzenie zmian
 • Gdy ta funkcja jest włączona, usunięcia są oznaczane przekreśleniem, a dodania podkreśleniem. Zmiany poszczególnych autorów są oznaczone różnymi kolorami.

 • Gdy ta funkcja jest wyłączona, program Word przestaje wprowadzać zmiany, ale kolorowe podkreślenia i przekreślenia są nadal w dokumencie.

Ćwiczenie śledzenia zmian i innych funkcji współpracy w programie Word przez pobranie tej współpracy w programie Word — Przewodnik dotyczący nauki.

Wyświetlanie sugerowanych zmian

Aby przejrzeć zmiany w dokumencie, przejdź do pozycji Recenzja > Śledzenie > Wyświetl do recenzji.

 • Aby przejrzeć zmiany oznaczone czerwoną linią na marginesie, wybierz pozycję Prosta adiustacja.

 • Aby uzyskać szczegółowy widok zmian, wybierz pozycję Cała adiustacja.

 • Aby uzyskać podgląd dokumentu po wprowadzeniu wszystkich sugerowanych zmian na trwałe, wybierz pozycję Bez adiustacji.

 • Aby wyświetlić oryginalny dokument tak, jakby wszystkie sugerowane zmiany zostały usunięte, wybierz pozycję Oryginał.

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz przycisk Śledź zmiany.

  Przycisk Śledź zmiany jest wyróżniony, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Grupa śledzenia z włączonym śledzeniem zmian

Uwaga: Jeśli funkcja Śledź zmiany jest niedostępna, może być konieczne wyłączenie ochrony dokumentu. Na karcie Recenzja w grupie Ochrona kliknij pozycję Ogranicz edytowanie, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj ochronę u dołu okienka zadań Ochrona dokumentu. (Może być konieczna znajomość hasła dokumentu).

Możesz także dodać do paska stanu wskaźnik śledzenia zmian.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek stanu i wybierz polecenie Śledzenie zmian.

  Pasek stanu wskazujący, że śledzenie zmian jest włączone

  Uwaga: Teraz możesz używać wskaźnika Śledzenie zmian na pasku stanu do włączania lub wyłączania śledzenia zmian.

Po wyłączeniu funkcji śledzenia zmian możesz przejrzeć dokument bez oznaczania tego, co zostało zmienione. Wyłączenie funkcji nie powoduje jednak usunięcia żadnych zmian, które zostały już prześledzone.

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz przycisk Śledź zmiany.

  Przycisk Śledź zmiany nie będzie już wyróżniony, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Grupa Śledzenie

Ważne: Aby usunąć prześledzone zmiany, użyj poleceń Zaakceptuj i Odrzuć na karcie Recenzja w grupie Zmiany.

Co chcesz zrobić?

Wyświetlanie wszystkich zmian w tekście

Domyślnie operacje usunięcia i wprowadzone komentarze program Word wyświetla w postaci dymków na marginesach dokumentu. Program można skonfigurować tak, aby zamiast przy użyciu dymków komentarze były wyświetlane w tekście, a wszystkie zmiany miały formę przekreślonego tekstu.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij pozycję Pokaż adiustację.

  Polecenie Pokaż adiustację

 2. Wskaż pozycję Dymki, a następnie kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić usunięcia za pomocą przekreślonego tekstu i pokazać komentarze w obrębie tekstu.

Wyświetlanie komentarzy w postaci etykietek ekranowych zamiast dymków

Domyślnie operacje usunięcia i wprowadzone komentarze program Word wyświetla w postaci dymków na marginesach dokumentu. Możesz jednak zmienić sposób wyświetlania tych elementów tak, aby komentarze były wyświetlane w tekście. Komentarze wyświetlane w tekście pojawiają się po zatrzymaniu wskaźnika myszy na wskaźniku komentarza.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij pozycję Pokaż adiustację.

  Polecenie Pokaż adiustację

 2. Wskaż pozycję Dymki, a następnie kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić usunięcia za pomocą przekreślonego tekstu i pokazać komentarze w obrębie tekstu.

 3. Zatrzymaj wskaźnik na komentarzu w dokumencie. Komentarz zostanie wyświetlony w postaci etykietki ekranowej.

  Komentarz wyświetlany w tekście

Wyświetlanie zmian według typu modyfikacji lub recenzenta

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij pozycję Pokaż adiustację.

  Polecenie Pokaż adiustację

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij, aby zaznaczyć typ zmiany, która ma być wyświetlana.

   Na przykład kliknij pozycję komentarze lub wstawienia i usunięcia. Znacznik wyboru obok pozycji wskazuje, że wybrano daną pozycję.

   Lista opcji pokazywania adiustacji
    

   Ważne: Nawet jeśli typ adiustacji zostanie ukryty przez wyczyszczenie odpowiedniej opcji w menu Pokaż adiustację, adiustacja będzie automatycznie wyświetlana po każdym otwarciu dokumentu przez jego autora lub recenzenta.

  • Wskaż polecenie Recenzenci, a następnie wyczyść wszystkie pola wyboru z wyjątkiem pól obok nazwisk recenzentów, których zmiany i komentarze mają być wyświetlane.

   Uwaga: Aby zaznaczyć lub wyczyścić pola wyboru wszystkich recenzentów na liście, kliknij pozycję Wszyscy recenzenci.

Wyświetlanie zmian i komentarzy dla określonych recenzentów

Redaktor lub recenzent zazwyczaj chcą wyświetlać dokument w takiej postaci, jaką będzie on miał po uwzględnieniu wprowadzonych przez nich zmian. Poniższa procedura umożliwia redaktorowi lub recenzentowi wyświetlenie dokumentu z uwzględnionymi zmianami.

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę w polu Wyświetl do recenzji, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  Menu opcji Wyświetl do recenzji

  • Znaczniki pokazane w wersji końcowej    W tym widoku jest wyświetlana końcowa wersja dokumentu zawierająca wszystkie prześledzone zmiany i komentarze. Jest to widok domyślny dla wszystkich dokumentów otwieranych w programie Word.

  • Wersja końcowa    W tym widoku jest wyświetlany dokument ze wszystkimi zmianami uwzględnionymi w tekście, a prześledzone zmiany nie są pokazywane. Prześledzone zmiany i komentarze, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają w dokumencie.

  • Znaczniki pokazane w oryginale    W tym widoku jest wyświetlany oryginalny tekst zawierający prześledzone zmiany i komentarze.

  • Oryginał    W tym widoku jest wyświetlany oryginalny dokument bez prześledzonych zmian i komentarzy. Prześledzone zmiany i komentarze zawarte w dokumencie, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają w dokumencie.

Uwaga: Wyświetlanie komentarzy i prześledzonych zmian w dymkach umożliwia tylko widok układu wydruku lub widok układu sieci Web.

Ukrywanie prześledzonych zmian i komentarzy podczas drukowania

Ukrycie zmian nie powoduje ich usunięcia z dokumentu. Aby usunąć adiustację z dokumentu, należy użyć poleceń Zaakceptuj lub Odrzuć w grupie Zmiany.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. Kliknij pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij strzałkę obok pozycji Drukuj wszystkie strony.

 4. Kliknij pozycję Drukuj adiustację, aby wyczyścić pole wyboru.

  Drukowanie adiustacji w programie Word

Co chcesz zrobić?

Przeglądanie podsumowania prześledzonych zmian

Okienko recenzowania jest przydatnym narzędziem umożliwiającym zagwarantowanie, że wszystkie prześledzone zmiany zostaną usunięte z dokumentu i nie będą wyświetlane u innych osób, które go następnie wyświetlą. Sekcja podsumowania u góry obszaru Okienko recenzowania wyświetla dokładną liczbę widocznych prześledzonych zmian i komentarzy, które pozostały w dokumencie.

Okienko recenzowania umożliwia również czytanie długich komentarzy, które nie mieszczą się w dymkach komentarzy.

Uwaga: W przeciwieństwie do samego dokumentu lub dymków komentarzy okienko recenzowania nie jest najlepszym narzędziem do wprowadzania zmian w dokumencie. Zamiast usuwać tekst lub komentarze albo wprowadzać inne zmiany w okienku recenzowania, wprowadź wszystkie zmiany edycyjne w dokumencie. Będą one widoczne w okienku recenzowania.

Grupa Śledzenie

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz jedną z następujących pozycji:

  • Aby wyświetlić podsumowanie z boku ekranu, wybierz pozycję Okienko recenzowania.

  • Aby wyświetlić podsumowanie w dolnej części ekranu, z listy Okienko recenzowania wybierz pozycję Okienko recenzowania (poziome).

 2. Wybierz pozycję Pokaż szczegółowe podsumowanie, aby wyświetlić liczbę poszczególnych typów zmian.

  Okienko podsumowania

Przeglądanie wszystkich prześledzonych zmian i komentarzy w kolejności

 1. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany kliknij przycisk Następna lub Poprzednia.

  Wstążka w pakiecie O14

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W grupie Zmiany wybierz przycisk Zaakceptuj.

  • W grupie Zmiany wybierz przycisk Odrzuć.

  • W grupie Komentarze wybierz przycisk Usuń.

 3. Akceptuj lub odrzucaj zmiany i usuwaj komentarze do czasu, aż nie będzie więcej prześledzonych zmian ani komentarzy w dokumencie, a następnie potwierdź zaakceptowanie lub odrzucenie wszystkich prześledzonych zmian oraz fakt usunięcia wszystkich komentarzy.

 4. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz przycisk Okienko recenzowania.

  Uwaga: Sekcja podsumowania u góry obszaru Okienko recenzowania wyświetla dokładną liczbę prześledzonych zmian i komentarzy, które pozostały w dokumencie.

Przeglądanie zmian według typu modyfikacji lub określonego recenzenta

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Grupa Śledzenie

  • Na liście Pokaż adiustację wyczyść wszystkie pola wyboru z wyjątkiem tych obok typów zmian, które chcesz przejrzeć.

  • Z listy Pokaż adiustację wybierz pozycję Recenzenci, a następnie wyczyść wszystkie pola wyboru z wyjątkiem pól obok imion i nazwisk recenzentów, których zmiany chcesz zobaczyć.

  • Z listy Pokaż adiustację wybierz pozycję Wszyscy recenzenci, aby zaznaczyć lub wyczyścić pola wyboru dla wszystkich recenzentów na liście.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany wybierz pozycję Następna lub Poprzednia.

  Wstążka w pakiecie O14

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W grupie Zmiany wybierz przycisk Zaakceptuj.

  • W grupie Zmiany wybierz przycisk Odrzuć.

Akceptowanie wszystkich zmian jednocześnie

 1. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany wybierz pozycję Następna lub Poprzednia.

  Wstążka w pakiecie O14

 2. Z listy Zaakceptuj wybierz pozycję Zaakceptuj wszystkie zmiany w dokumencie.

Odrzucanie wszystkich zmian jednocześnie

 1. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany wybierz pozycję Następna lub Poprzednia.

  Wstążka w pakiecie O14

 2. Z listy Odrzuć wybierz pozycję Odrzuć wszystkie zmiany w dokumencie.

Usuwanie komentarzy

 1. Kliknij komentarz.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Komentarze kliknij przycisk Usuń.

  Aby usunąć wszystkie komentarze jednocześnie, kliknij strzałkę poniżej przycisku Usuń, a następnie kliknij polecenie Usuń wszystkie komentarze w dokumencie.

Co chcesz zrobić?

Możesz łatwo wprowadzać i wyświetlać prześledzone zmiany oraz komentarze podczas pracy z dokumentem. Do wyświetlania usunięć, komentarzy, zmian formatowania i przeniesionej zawartości program Microsoft Office Word 2007 używa domyślnie dymków. Jeśli chcesz wyświetlać wszystkie wprowadzane modyfikacje w tekście, możesz zmienić ustawienia, aby prześledzone zmiany i komentarze były wyświetlane w odpowiedni sposób.

Śledzenie zmian za pomocą dymków

Dymki (1) zawierają informacje o zmianach formatowania, komentarzach i usunięciach.

Uwaga: Aby zapobiec niezamierzonemu rozpowszechnianiu dokumentów zawierających śledzone zmiany i komentarze, te elementy są domyślnie wyświetlane w programie Word. Opcja Znaczniki pokazane w wersji końcowej jest opcją domyślną w polu Wyświetl do recenzji.

 1. Otwórz dokument, który chcesz zrecenzować.

 2. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany. Przycisk Śledź zmiany stanie się wyróżniony, jak pokazano na poniższym rysunku.

  Włączony przycisk Śledź zmiany

 3. Opcjonalnie. Dodaj do paska stanu wskaźnik śledzenia zmian. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek stanu i kliknij polecenie Śledzenie zmian. Kliknij wskaźnik Śledzenie zmian na pasku stanu, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie zmian.

  Wskaźnik śledzenia zmian

 4. Wprowadź wymagane zmiany, wstawiając, usuwając, przenosząc lub formatując tekst i grafikę. Możesz również dodać komentarze.

Uwaga: Gdy dokument zostanie zapisany ze śledzonymi zmianami jako strona sieci Web (plik htm lub html), śledzone zmiany będą widoczne na stronie sieci Web.

Aby wyłączyć śledzenie zmian:

 • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany.

  Przycisk Śledź zmiany nie będzie już wyróżniony, jak pokazano na poniższym obrazie.

  Obraz Wstążki programu Word

Po dostosowaniu paska stanu przez umieszczenie na nim wskaźnika śledzenia zmian kliknięcie przycisku Śledź zmiany w grupie Śledzenie także spowoduje wyłączenie wskaźnika na pasku stanu.

Uwaga: Wyłączenie śledzenia zmian nie powoduje usunięcia śledzonych zmian z dokumentu. Aby się upewnić, że dokument nie zawiera śledzonych zmian, należy sprawdzić, czy wszystkie śledzone zmiany są wyświetlane, a następnie w przypadku każdej z nich użyć polecenia Zaakceptuj lub Odrzuć.

Istnieją różne metody ukrywania śledzonych zmian i komentarzy, ale wszystkie zmiany wprowadzone przy włączonej funkcji Śledzenie zmian oraz wszystkie wstawione komentarze pozostają w dokumencie, dopóki nie zostaną zaakceptowane lub odrzucone (albo, w przypadku komentarzy, usunięte).

Ukrycie śledzonych zmian — na przykład w obszarze Pokaż adiustację wyczyszczenie pola wyboru Wstawienia i usunięcia — nie powoduje usunięcia istniejących śledzonych zmian i komentarzy z dokumentu. Funkcja ta ma po prostu umożliwić wyświetlenie dokumentu w taki sposób, aby użytkownik nie musiał przedzierać się przez wykreślony tekst, podkreślenia i dymki.

Istnieje kilka sposobów ukrywania prześledzonych zmian i komentarzy, co może spowodować, że nie znajdują się one w dokumencie. Przykład:

 • Pole Wyświetl do recenzji    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie jest dostępne pole Wyświetl do recenzji, zawierające informacje o bieżącym trybie wyświetlania. Zawiera ono również dodatkowe opcje wyświetlania dokumentu. Kliknięcie pozycji Wersja końcowa lub Oryginał spowoduje ukrycie śledzonych zmian i komentarzy. Aby je wyświetlić, wybierz pozycję Znaczniki pokazane w wersji końcowej lub Znaczniki pokazane w oryginale.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Pokaż adiustację    Na karcie Recenzja w grupie śledzenie można ukryć komentarze i prześledzone zmiany za pomocą listy Pokaż adiustację . Elementy oznaczone znacznikiem wyboru w obszarze Pokaż adiustację są wyświetlane; elementy bez znacznika wyboru są ukryte. Aby wyświetlić element, na przykład wstawione i usunięteelementy, kliknij go w menu Pokaż adiustację .

  Obraz Wstążki programu Word

Domyślnie operacje usunięcia i wprowadzone komentarze program Word wyświetla w postaci dymków na marginesach dokumentu. Program można skonfigurować tak, aby zamiast przy użyciu dymków komentarze były wyświetlane w tekście, a wszystkie zmiany miały formę wykreślonego tekstu.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij pozycję Dymki.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić usunięcia za pomocą wykreślonego tekstu i pokazać komentarze w obrębie tekstu.

Dostępnych jest kilka opcji zmieniania sposobu wyświetlania prześledzonych zmian (adiustacji).

 • Aby zmienić kolor i inne opcje formatowania używane w programie Word do oznaczania zmian w tekście i grafice, kliknij strzałkę obok przycisku Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Opcje śledzenia zmian.

  Uwaga: Nie ma możliwości przypisania określonych kolorów do zmian wprowadzonych przez różnych recenzentów, ale wszystkie zmiany wprowadzone przez każdego z recenzentów są wyświetlane w dokumencie przy użyciu innego koloru, dzięki czemu jest możliwe śledzenie wielu recenzentów.

 • Wszystkie wprowadzone zmiany, w tym usunięcia, mogą być wyświetlane w tekście dokumentu zamiast w dymkach na marginesie. Aby wyświetlić zmiany w tekście, w grupie Śledzenie kliknij przycisk Dymki, a następnie kliknij polecenie Pokaż wszystkie poprawki w wierszach.

  Po kliknięciu polecenia Pokaż wszystkie poprawki w wierszach wszystkie poprawki i komentarze w dokumencie zostaną wyświetlone w tekście.

 • Aby wyróżnić obszar marginesów, w którym są wyświetlane wszystkie dymki, w obszarze Pokaż adiustację kliknij opcję Wyróżnienie obszaru adiustacji.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę obok przycisku Pokaż adiustację.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz typ zmiany, która ma być wyświetlana.

   Uwaga: Nawet jeśli typ adiustacji zostanie ukryty przez wyczyszczenie odpowiedniej opcji w menu Pokaż adiustację, adiustacja będzie automatycznie wyświetlana po każdym otwarciu dokumentu przez jego autora lub recenzenta.

  • Wskaż polecenie Recenzenci, a następnie wyczyść wszystkie pola wyboru z wyjątkiem pól obok nazwisk recenzentów, których zmiany i komentarze mają być wyświetlane.

   Uwaga: Aby zaznaczyć lub wyczyścić pola wyboru wszystkich recenzentów na liście, kliknij pozycję Wszyscy recenzenci.

Lista Wyświetl do recenzji w grupie Śledzenie umożliwia wyświetlanie dokumentu na różnych etapach procesu edycji. Każda z czterech opcji dostępnych na tej liście umożliwia wyświetlenie innego widoku dokumentu. Widok Znaczniki pokazane w wersji końcowej jest widokiem domyślnym po otwarciu dowolnego dokumentu.

Obraz Wstążki programu Word

 • Znaczniki pokazane w wersji końcowej    W tym widoku jest wyświetlana końcowa wersja dokumentu zawierająca wszystkie prześledzone zmiany i komentarze. Jest to widok domyślny dla wszystkich dokumentów otwieranych w programie Word.

 • Wersja końcowa    W tym widoku jest wyświetlany dokument ze wszystkimi zmianami uwzględnionymi w tekście, a prześledzone zmiany nie są pokazywane. Prześledzone zmiany i komentarze, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają w dokumencie.

 • Znaczniki pokazane w oryginale    W tym widoku jest wyświetlany oryginalny tekst zawierający prześledzone zmiany i komentarze.

 • Oryginał    W tym widoku jest wyświetlany oryginalny dokument bez prześledzonych zmian i komentarzy. Prześledzone zmiany i komentarze zawarte w dokumencie, które nie zostały zaakceptowane, odrzucone ani usunięte, pozostają w dokumencie.

Domyślnie operacje usunięcia i wprowadzone komentarze program Word wyświetla w postaci dymków na marginesach dokumentu. Możesz jednak zmienić sposób wyświetlania tych elementów tak, aby komentarze były wyświetlane w tekście. Komentarze wyświetlane w tekście pojawiają się po zatrzymaniu wskaźnika myszy na wskaźniku komentarza.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij pozycję Dymki.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij pozycję Pokaż wszystkie poprawki w wierszach, aby wyświetlić usunięcia za pomocą wykreślonego tekstu i pokazać komentarze w obrębie tekstu.

 3. Zatrzymaj wskaźnik na komentarzu w dokumencie. Komentarz zostanie wyświetlony w postaci etykietki ekranowej.

  Komentarz wyświetlany w tekście

Aby dowiedzieć się więcej o komentarzach, zobacz Wstawianie i usuwanie komentarzy.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany kliknij przycisk Następna lub Poprzednia.

  Wstążka w pakiecie O14

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W grupie Zmiany wybierz przycisk Zaakceptuj.

  • W grupie Zmiany wybierz przycisk Odrzuć.

  • W grupie Komentarze wybierz przycisk Usuń.

 3. Akceptuj lub odrzucaj zmiany i usuwaj komentarze do czasu, aż nie będzie więcej prześledzonych zmian ani komentarzy w dokumencie, a następnie potwierdź zaakceptowanie lub odrzucenie wszystkich prześledzonych zmian oraz fakt usunięcia wszystkich komentarzy.

 4. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie wybierz przycisk Okienko recenzowania.

  Uwaga: Sekcja podsumowania u góry obszaru Okienko recenzowania wyświetla dokładną liczbę prześledzonych zmian i komentarzy, które pozostały w dokumencie.

 1. Na karcie Recenzja w grupie Zmiany wybierz pozycję Następna lub Poprzednia.

  Wstążka w pakiecie O14

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Z listy Zaakceptuj wybierz pozycję Zaakceptuj wszystkie zmiany w dokumencie.

  Z listy Odrzuć wybierz pozycję Odrzuć wszystkie zmiany w dokumencie.

Program Office Word 2007 zawiera funkcję Inspektor dokumentów, która umożliwia sprawdzenie, czy dany dokument zawiera śledzone zmiany, komentarze, ukryty tekst i inne informacje osobiste. Aby sprawdzić dokument:

 1. Otwórz dokument, który chcesz sprawdzić pod kątem śledzonych zmian i komentarzy.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Przeprowadź inspekcję dokumentu.

 3. W oknie dialogowym Inspektor dokumentów kliknij przycisk Inspekcja.

 4. Przejrzyj wyniki inspekcji. Jeśli Inspektor dokumentów wykryje komentarze lub prześledzone zmiany, zostanie wyświetlony monit o kliknięcie przycisku Usuń wszystko w obszarze Komentarze, poprawki, wersje i adnotacje.

 5. Kliknij przycisk Ponowna inspekcja lub Zamknij.

Przed wydrukowaniem dokumentu przejdź do widoku układu wydruku i wyświetl prześledzone zmiany oraz komentarze w sposób, w jaki mają pojawić się na wydruku. Dostępnych jest kilka możliwości.

 • Drukowanie z widoczną całą adiustacją    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację.

  Obraz Wstążki programu Word

  Uwaga: Kliknięcie pozycji Pokaż adiustację powoduje wyświetlenie lub ukrycie wszystkich adiustacja w dokumencie dla wybranych recenzentów. Podczas wyświetlania wszystkich adiustacji w menu Pokaż adiustację są zaznaczone wszystkie typy adiustacji.

 • Drukowanie z widocznymi zmianami i komentarzami według typu recenzenta    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Pokaż adiustację, a następnie wybierz typ zmian, które chcesz wyświetlić.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Drukowanie zmian i komentarzy danego redaktora lub innego recenzenta    Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie w polu Wyświetl do recenzji kliknij pozycję Znaczniki pokazane w wersji końcowej.

  Obraz Wstążki programu Word

Gdy adiustacja ma już odpowiedni wygląd, można przystąpić do drukowania dokumentu.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie w polu Drukuj kliknij pozycję Adiustacja pokazana w dokumencie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Program Microsoft Word domyślnie wybiera stopień powiększenia i orientację strony, aby jak najlepiej przedstawić prześledzone zmiany w drukowanym dokumencie.

  • Jeśli zostaną włączone dymki, dokument zostanie zmniejszony, aby zmieściły się one na stronie wydruku. Aby wydruk był bardziej czytelny, możesz wyłączyć dymki, klikając przycisk Dymki w grupie Śledzenie, a następnie klikając polecenie Pokaż wszystkie poprawki w wierszach. Można ponadto ustawić dla strony układ poziomy, aby dymki i tekst były drukowane w bardziej czytelnym formacie. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij pozycję Pozioma.

Zmienianie układu w celu drukowania prześledzonych zmian

 1. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij strzałkę obok przycisku Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Opcje śledzenia zmian.

 2. W obszarze Dymki na liście Orientacja papieru podczas drukowania kliknij jedną z następujących pozycji:

  • Automatyczna     Wybranie tej opcji powoduje, że program Word dobiera orientację, która zapewni najlepszy układ dokumentu.

  • Zachowaj     Wybranie tej opcji powoduje, że program Word drukuje dokument w orientacji określonej w oknie dialogowym Ustawienia strony.

  • Wymuszaj orientację poziomą     Wybranie tej opcji powoduje, że orientacja jest pozioma i większość miejsca jest przeznaczona na dymki.

Drukowanie listy zmian wprowadzonych w dokumencie

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

 2. W polu Drukuj kliknij pozycję Lista adiustacji.

Ukrycie zmian nie powoduje ich usunięcia z dokumentu. Aby usunąć adiustację z dokumentu, należy użyć poleceń Zaakceptuj lub Odrzuć w grupie Zmiany.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij opcję Drukuj.

 2. W polu Drukuj kliknij pozycję Dokument (zamiast Adiustacja pokazana w dokumencie).

Zobacz też

Wstawianie lub usuwanie komentarza

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×