Śledzenie wersji pliku w bibliotece programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli w bibliotece jest włączone przechowywanie wersji, można śledzić wersje pliku zapoznaj się z biblioteki dokumentów w witrynie Windows SharePoint Services 3.0 lub witryną Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Uwaga: Mimo że można wykonać większość z tych procedur z poziomu biblioteki programu SharePoint, w tym artykule omówiono co można zrobić z poziomu programu Microsoft Office 2007. Aby uzyskać więcej informacji o wykonanie poniższych procedur z poziomu biblioteki programu SharePoint zapoznaj się z łączy w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Praca z wersje główne i pomocnicze

Włączanie przechowywania wersji w bibliotece

Zapisywanie pliku jako wersji głównych i pomocniczych

Wyświetlanie właściwości poprzedniej wersji pliku

Wyświetlanie poprzedniej wersji pliku

Przywracanie poprzedniej wersji pliku

Praca z wersjami głównymi i pomocniczymi

Po włączeniu funkcji przechowywania wersji w bibliotece programu SharePoint, poprzednie wersje pliku są przechowywane w bibliotece, aby wyświetlić informacje dotyczące poprzednich wersji, wyświetlanie wcześniejszych wersji i nawet zastąpić bieżącą wersję starsze, wszystko to bez opuszczania programu Office 2007 program. Śledzenie wersji pliku w bibliotece programu SharePoint umożliwia lepsze zarządzanie zawartością w niej poprawek. Przechowywanie wersji jest szczególnie przydatne, gdy wiele osób pracuje wspólnie można utworzyć plik lub plik przechodzą kilka etapów rozwoju i recenzji, ponieważ umożliwia porównywanie zmian między różnymi wersjami.

Aby pracować z wersji pliku, który jest przechowywany w bibliotece programu SharePoint, musisz najpierw otworzyć plik z biblioteki programu SharePoint, która ma włączone przechowywanie wersji. Po otwarciu pliku w bibliotece, dodatkowe opcje serwera, w tym opcje przechowywania wersji, są wyświetlane po kliknięciu Przycisku Microsoft Office.

Biblioteka z włączone przechowywanie wersji można skonfigurować do śledzenia tylko wersje główne plików lub go można skonfigurować śledzenie wersji głównych i pomocniczych.

Oto najważniejszych zalet śledzenie wersji głównych i pomocniczych:

 • Kontakty można łatwo zobaczyć, kiedy istotne zmiany zostały wprowadzone w pliku.

 • Biblioteki można skonfigurować tak, aby tylko określonym osobom można wyświetlać wersje pomocnicze, tak aby można było na wersję roboczą bez możliwości wszystkich użytkowników biblioteki do jego przeglądania.

Początek strony

Włączanie przechowywania wersji w bibliotece

Aby zachować poprzednie wersje plików, najpierw należy włączyć przechowywanie wersji z wewnątrz biblioteki programu SharePoint.

Uwaga: Do włączenia przechowywania wersji są wymagane uprawnienia do projektowania listy lub biblioteki.

 1. W witrynie programu SharePoint otwórz bibliotekę, dla której chcesz włączyć przechowywanie wersji.

  1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij odpowiednie ustawienia dla typu biblioteki, którą otwierasz.

   Na przykład w bibliotece dokumentów kliknij pozycję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 2. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij łącze Ustawienia przechowywania wersji.

 3. W obszarze Historia wersji dokumentu wybierz typ przechowywania wersji, który ma:

  • Aby śledzić tylko wersje główne, kliknij przycisk Utwórz wersje główne.

  • Aby śledzić wersje główne i pomocnicze, kliknij pozycję Utwórz wersje główne i pomocnicze (robocze).

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zapisywanie pliku jako wersji głównych i pomocniczych

Poniższa procedura zaczyna się od wyewidencjonowania pliku z biblioteki, ponieważ użytkownik chce zapisać plik jako albo głównych i pomocniczych wersję w chwili sprawdzić do biblioteki. Jeśli biblioteka śledzi wersje główne i pomocnicze, a następnie wprowadź zmiany w pliku bez wyewidencjonowania go z biblioteki, podczas zapisywania pliku, jest on automatycznie zapisywany jako wersja pomocnicza. Jeśli należy wyewidencjonować plik najpierw, masz możliwość wyboru typu wersji, w której chcesz zapisać plik jako i umożliwiają komentarzy o wersji.

 1. W bibliotece kliknij nazwę dokumentu, aby go otworzyć w programie Office 2007.

 2. Wyewidencjonowanie pliku, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję serwer, a następnie kliknij przycisk Wyewidencjonuj.

  Dokumenty programu Word często domyślnie otwierane w widoku pełnego ekranu. Jeśli w przypadku dokumentu, należy kliknąć Zamknij Aby przełączyć się do widoku układu wydruku, zanim będzie można wykonać ten krok.

 3. Edytowanie pliku.

 4. Ewidencjonowanie pliku, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję serwer, a następnie kliknij przycisk Zaewidencjonuj.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zaewidencjonowanie wersji głównych i pomocniczych, kliknij pozycję wersja pomocnicza, jeśli wprowadzono zmiany pomocniczą lub wersja główna Jeśli wprowadzono istotne zmiany.

  • Wersję główną można traktować jako plik opublikowanych, jest widoczny dla każdej osoby z uprawnieniem do odczytu tego pliku.

  • Wersja pomocnicza, które można traktować jako wersję roboczą, mogą być widoczne tylko dla osób, które mają uprawnienia do edytowania pliku.

   Uwaga: Kto może wyświetlać wersje robocze, zależy od ustawień w sekcji Zabezpieczenia wersji roboczych elementówUstawienia przechowywania wersji w bibliotece usługi Ustawień biblioteki dokumentów.

 6. Dodawanie komentarzy do wersji, jeśli chcesz, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli biblioteki wymagają zatwierdzenia przed opublikowaniem wersji, inni użytkownicy biblioteki nie będą mogli wyświetlać plik, dopóki zostaną zatwierdzone. Również mogą zostać przedstawione przy użyciu formularza przepływu pracy po wybraniu, jak chcesz zaewidencjonować plik. Aby uzyskać więcej informacji na temat osób, które mogą przeglądać wersje robocze i formularzy przepływów pracy zapoznaj się z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Wyświetlanie właściwości poprzedniej wersji pliku

Podczas wyświetlania lub edytowania pliku w programie Office 2007, możesz wyświetlić właściwości (metadane) poprzednich wersji pliku. Właściwości zawierają informacje o zmianie pliku i przez kogo. W bibliotekach historia wersji również może zawierać komentarze innych użytkowników o ich zmiany.

Uwaga: Ta procedura dotyczy tylko plików znajdujących się w bibliotekach, które mają włączone przechowywanie wersji.

 1. Plik otwarty w edytorze Office 2007, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij pozycję serwer, a następnie kliknij Wyświetlanie historii wersji.

  Okno dialogowe Wersje zapisane dla nazwy pliku zawiera listę wszystkich poprzednich wersji pliku oraz informacje, takie jak numery wersji modyfikacji w każdej wersji, kto wprowadził zmiany i komentarze, które zostały uwzględnione.

  Aby wyświetlić cały komentarz w kolumnie komentarze kliknij komentarz, aby otworzyć okno dialogowe Sprawdzanie komentarze.

  Uwaga: Jeśli biblioteka jest skonfigurowana umożliwia wersje główne i pomocnicze, kolumnie nr w oknie dialogowym Wersje zapisane dla nazwy pliku używa numerowanie pokazanie głównych i które wersje pomocnicze. Wersje główne są oznaczone liczbami całkowitymi i wersje pomocnicze są wyznaczone przez liczby dziesiętne.

Możesz także wyświetlić Historia wersji z poziomu biblioteki. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Wyświetlanie poprzedniej wersji pliku

Podczas wyświetlania lub edytowania pliku w programie Office 2007, możesz wyświetlać poprzednią wersję pliku bez zastępowania bieżącej wersji. W przypadku plików aspx można wyświetlać jedynie szczegóły dotyczące zmian, które zostały wprowadzone do plików, a nie strony tworzone pliki.

Uwaga: Ta procedura dotyczy tylko plików znajdujących się w bibliotekach, które mają włączone przechowywanie wersji.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij serwera, a następnie kliknij pozycję Wyświetl historię wersji.

 2. W oknie dialogowym Wersje zapisane dla nazwy pliku kliknij poprzednią wersję, którą chcesz wyświetlić, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Możesz także wyświetlić poprzednią wersję z poziomu biblioteki. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Przywracanie poprzedniej wersji pliku

Czy pomyłki w bieżącej wersji? Lub być może chcesz przywrócić części pliku, który został usunięty. Podczas wyświetlania lub edytowania pliku w programie Office 2007, możesz łatwo zastąpić bieżącą wersję przy użyciu poprzedniej wersji. Bieżąca wersja staje się częścią historii wersji.

Uwaga: Ta procedura dotyczy tylko plików znajdujących się w bibliotekach, które mają włączone przechowywanie wersji.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij serwera, a następnie kliknij pozycję Wyświetl historię wersji.

 2. W oknie dialogowym Wersje zapisane dla nazwy pliku kliknij pozycję poprzednią wersję, którą chcesz przywrócić, a następnie kliknij Przywracanie.

Możesz również zastąpić przy użyciu poprzedniej wersji z bieżącego pliku w bibliotece. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z łączy w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×