Śledzenie i wyświetlanie informacji o wersji elementów list programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Listy Windows SharePoint Services 3.0 można ustawić tak, aby były śledzone wersje elementów, które zawierają. Możesz określić liczbę wersji do śledzenia, a także wyświetlić wcześniejsze wersje elementów na liście.

Po utworzeniu listy programu SharePoint na podstawie Microsoft Office Access 2007 arkusza danych każdy wiersz danych staje się elementem listy. Po włączeniu śledzenia wersji na liście po każdej zmianie danych w wierszu Windows SharePoint Services zostanie utworzona nowa wersja tego wiersza. Wersje nie są wyświetlane na samej liście, ale możesz łatwo uzyskać do nich dostęp podczas wyświetlania listy.

Co chcesz zrobić?

Włączanie śledzenia wersji na liście programu SharePoint

Wyświetlanie wersji elementu listy

Włączanie śledzenia wersji na liście programu SharePoint

Włączenie śledzenia wersji listy programu SharePoint podczas wyświetlania listy w przeglądarce.

Uwaga: Aby włączyć śledzenie wersji, trzeba mieć uprawnienie Zarządzanie listami na serwerze Windows SharePoint Services. Domyślnie uprawnienie Zarządzanie listami jest dostępne na poziomie uprawnień Projektowanie. Jeśli nie masz pewności, czy masz odpowiednie uprawnienia, zapytaj administratora witryny programu SharePoint.

 1. W menu Ustawienia Settings menu kliknij pozycję Ustawienia listy.

 2. W obszarze Ustawienia ogólnekliknij pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 3. Na stronie Ustawienia przechowywania wersji listy w sekcji historia wersji elementu w obszarze Utwórz wersję przy każdej edycji elementu na tej liściekliknij przycisk tak.

 4. Aby ograniczyć liczbę wersji do zachowania, wybierz pozycję Zachowaj następującą liczbęwersji, a następnie wpisz liczbę wersji do zachowania.

  Ważne: Jeśli w organizacji jest ograniczona liczba wersji, które są w niej przechowywane, najstarsze wersje są trwale usuwane po osiągnięciu limitu. Nie są one wysyłane do kosza.

Początek strony

Wyświetlanie wersji elementu listy

Po włączeniu śledzenia wersji dla listy programu SharePoint można łatwo uzyskać dostęp do wcześniejszych wersji elementów listy podczas wyświetlania listy w arkuszu danych sieci Web programu Access. Pozwala to zobaczyć, kiedy dane zostały zmienione, aby można było porównać nowe i stare wersje danych. Jeśli masz wystarczające uprawnienia, możesz również przywrócić stare wersje danych podczas wyświetlania wersji.

Uzyskiwanie dostępu do wersji elementów listy

1. wartość pola w tym wierszu uległa zmianie.

2. podczas wyświetlania wersji można sprawdzić, które wartości pól zostały zmienione, oraz jakie są wartości nowe i stare.

Uwaga: Aby wyświetlić wersje elementu listy, wymagane jest uprawnienie Wyświetlanie wersji na serwerze Windows SharePoint Services. Domyślnie uprawnienie Wyświetlanie wersji jest zawarte w poziomie uprawnień Odczyt. Jeśli nie masz pewności, czy masz odpowiednie uprawnienia, zapytaj administratora witryny programu SharePoint.

Aby wyświetlić wersje elementu listy, wykonaj poniższą procedurę:

 1. Podczas wyświetlania listy programu SharePoint w przeglądarce w menu Akcje kliknij polecenie Edytuj w arkuszu danych.

  Jeśli lista jest już wyświetlana w arkuszu danych sieci Web programu Access, polecenie Edytuj w arkuszu danych nie jest wyświetlane w menu Akcje .

  Uwaga: Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z arkusza danych sieci Web programu Access, kliknij łącze Pomoc znajdujące się u dołu arkusza danych.

 2. Zaznacz wiersz zawierający wersje, które chcesz wyświetlić.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wiersz, wskaż polecenie element w menu skrótów, a następnie kliknij polecenie wersje.

 4. Na stronie historia wersji w kolumnie zmodyfikowano kliknij sygnaturę czasową wersji, którą chcesz wyświetlić.

  Uwaga: Każda wersja wymieniona na stronie historia wersji wskazuje, które wartości zostały zmienione w wersji. Jeśli ktoś wprowadził niepożądane zmiany w danych, możesz użyć tych informacji do ustalenia, która wersja zawiera właściwe dane. Jeśli masz uprawnienia współTworzenie w witrynie programu SharePoint, możesz wybrać i przywrócić tę wersję.

Przywracanie starej wersji

 1. Na stronie historia wersji elementu listy, który ma starą wersję, którą chcesz przywrócić, w kolumnie zmodyfikowano kliknij sygnaturę czasową wersji, którą chcesz przywrócić.

  Stara wersja pojawi się w oknie przeglądarki.

 2. Na pasku narzędzi bezpośrednio nad starą wersją danych kliknij pozycję Przywróć tę wersję.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×