Łączenie z usługą danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można połączyć usługi danych lub usługi sieci Web zgodnie z jej mogą być także nazywane, z programu Access. Na przykład możesz utworzyć połączenie danych usługi dla przedsiębiorstwa wykazu danych biznesowych i uzyskać danych biznesowych do programu Access.

Po utworzeniu połączenia danych usługi sieci, jak w przypadku innych źródeł danych zewnętrznych można połączyć do niego. Jeśli usługa danych akceptuje parametry, możesz zmienić parametry, tworząc tabelę połączoną za pomocą połączenia danych usługi.

Uwaga utworzenie nowego pliku połączenia danych usługi, takie jak za pośrednictwem usługi łączności danych biznesowych, wykracza poza zakres tego artykułu. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z plikami BDCM i programu Access, zobacz Używanie danych zewnętrznych z dostępem .

Omówienie

Umożliwia Access łącza do danych zewnętrznych, które są dostępne za pośrednictwem usługi danych. Plik połączenia danych usługi, który jest dostarczany przez dostawcę usługi danych musi już. Ogólny proces używania danych usługi danych jest następująca:

 1. Uzyskaj plik połączenia danych usługi danych.

 2. Instalowanie połączenia danych usługi danych przy użyciu pliku połączenia.

 3. Tworzenie tabeli połączonej przy użyciu zainstalowanych połączenia danych usługi danych.

Zauważ, że tabel połączonych, które można utworzyć przy użyciu połączenia danych usługi sieci są tylko do odczytu.

Tworzenie połączenia z usługi danych

 1. Lokalizacja łącza do kreatora usług danych różni się nieco w zależności od używanej wersji programu Access. Wybierz czynności, które są zgodne z wersji programu Access:

  • Jeśli używasz najnowszej wersji usługi Office 365 subskrypcji wersji programu Access, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Nowe źródło danych > Z usług Online > Usług danych.

  • Jeśli korzystasz z programu Access 2016, program Access 2013 lub programie Access 2010, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij przycisk więcej listy rozwijanej z listy opcji, a następnie kliknij przycisk Usług danych.

 2. W dolnej części okna dialogowego Tworzenie łącza do usług danych kliknij pozycję Zainstaluj nowe połączenie.

  Instalowanie połączenia danych usługi sieci Web

 3. W oknie dialogowym Wybieranie pliku definicji połączenia przejdź do i wybierz plik XML, który zawiera opis usługi danych.

  Uwaga: Ten plik jest udostępniana przez dostawcę danych lub usługi sieci Web, lub przez administratora systemu.

Aby włączyć przycisk Usług danych, musi być zainstalowany program Microsoft .NET 3.5 lub nowszy.

Łącze do istniejącego połączenia danych usługi

 1. Lokalizacja łącza do kreatora usług danych różni się nieco w zależności od używanej wersji programu Access. Wybierz czynności, które są zgodne z wersji programu Access:

  • Jeśli używasz najnowszej wersji usługi Office 365 subskrypcji wersji programu Access, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij pozycję Nowe źródło danych > Z usług Online > Usług danych.

  • Jeśli korzystasz z programu Access 2016, program Access 2013 lub programie Access 2010, na karcie Dane zewnętrzne w grupie Importowanie i łączenie kliknij przycisk więcej listy rozwijanej z listy opcji, a następnie kliknij przycisk Usług danych.

 2. W oknie dialogowym Tworzenie łącza do usług danych są wyświetlane tabele danych, który zawiera usługę danych. Na przykład jeśli połączenie z usługą sieci Web AdventureWorks, może zostać wyświetlony podobną do następującej:

  Połączenie danych usługi sieci Web, do którego można utworzyć łącze

 3. W polu Utwórz łącze do usługi danych kliknij tabelę, do której chcesz użyć.

 4. Kliknij pozycję Utwórz tabelę połączoną.

Określanie wartości parametru

Plik połączenia danych usługi mogą obsługiwać parametry. Parametr jest wyrażenie, które są używane do filtrowania danych.

Na przykład połączenie danych usługi sieci Web AdventureWorks ma tabelę zamówienia, który może zaakceptować wartości dla lokalizacji i ograniczyć liczbę rekordów, których będziesz mieć dostęp za pomocą łącza za pomocą tej wartości.

Parametr połączenia danych usługi sieci Web

Wartość parametru połączenia danych usługi po utworzeniu połączonej tabeli.

 1. Wykonaj pierwsze cztery kroki opisane w poprzedniej procedurze łącze do istniejącego połączenia danych usługi. Nie klikaj przycisku Utwórz połączoną tabelę jeszcze.

 2. W oknie dialogowym Tworzenie łącza do usług danych Określ wartość parametru w odpowiednim polu w sekcji parametru. Interfejs, który zostanie wyświetlony będzie się nieco różnić w zależności od plik połączenia danych usługi danych, którego używasz. Niektóre połączenia obsługuje wiele parametrów.

 3. Po zakończeniu konfigurowania wartości parametrów kliknij przycisk Utwórz połączoną tabelę.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×