Łączenie się z danymi programu SQL Server (importowanie danych programu SQL Server)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z bazą danych programu Microsoft SQL Server można się połączyć z poziomu pliku programu Microsoft Excel, używając pliku połączenia danych pakietu Office (plik odc). Program SQL Server jest w pełni funkcjonalnym programem relacyjnej bazy danych zaprojektowanym pod kątem rozwiązań do obsługi danych całego przedsiębiorstwa, które wymagają optymalnych parametrów w zakresie wydajności, dostępności, skalowalności i zabezpieczeń.

 1. Na karcie Dane w grupie Pobieranie danych zewnętrznych kliknij pozycję Z innych źródeł, a następnie kliknij pozycję Z programu SQL Server.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Zostanie uruchomiony Kreator połączenia danych. Zawiera on trzy strony.

  Strona 1: Nawiązywanie połączenia z serwerem bazy danych   

 2. W polu Nazwa serwera wpisz nazwę komputera z programem SQL Server, z którym chcesz się połączyć.

 3. W obszarze Poświadczenia logowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć bieżącej nazwy użytkownika i hasła systemu Windows, kliknij opcję Użyj uwierzytelniania systemu Windows.

  • Aby wprowadzić nazwę użytkownika i hasło bazy danych, kliknij opcję Użyj następującej nazwy użytkownika i hasła, a następnie wpisz swoją nazwę użytkownika i hasło odpowiednio w polach Nazwa użytkownika i Hasło.

   Uwaga dotycząca zabezpieczeń: 

   • Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków.

   • Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

   Strona 2: Wybieranie bazy danych i tabeli   

 4. W obszarze Wybierz bazę danych zawierającą żądane dane wybierz bazę danych. W obszarze Połącz z określoną tabelą wybierz określoną tabelę lub widok.

  Alternatywnie można usunąć zaznaczenie pola wyboru Połącz z określoną tabelą, tak aby inni użytkownicy korzystający z tego pliku połączenia byli monitowani o listę tabel i widoków.

  Strona 3: Zapisywanie pliku połączenia danych i kończenie   

 5. W polu Nazwa pliku zmień opcjonalnie sugerowaną nazwę pliku. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zmienić domyślną lokalizację pliku (Moje źródła danych).

 6. Wpisz opcjonalnie opis pliku, przyjazną nazwę i często używane wyrazy do wyszukania w polach Opis, Przyjazna nazwa i Słowa kluczowe wyszukiwania.

 7. Aby zagwarantować, że plik połączenia będzie zawsze używany podczas aktualizowania danych, kliknij pole wyboru Zawsze próbuj używać tego pliku w celu odświeżenia danych. Ta opcja daje pewność, że aktualizacje pliku połączenia będą zawsze używane przez wszystkie skoroszyty, w których jest stosowany ten plik połączenia.

 8. Aby określić sposób dostępu do zewnętrznego źródła danych raportu w formie tabeli przestawnej, gdy skoroszyt jest opublikowany w witrynie programu Microsoft SharePoint Services i jest otwierany za pomocą przeglądarki sieci Web, kliknij przycisk Ustawienia uwierzytelniania, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji, aby zalogować się do źródła danych:

  • Uwierzytelnianie systemu Windows     Zaznacz tę opcję, aby użyć nazwy użytkownika systemu Windows i hasła bieżącego użytkownika. Jest to metoda najbezpieczniejsza, ale może wpłynąć na wydajność, gdy wielu użytkowników jest połączony z serwerem.

  • Usługa     Wybierz tę opcję, aby użyć usługi bezpiecznego magazynu (usługa), a następnie wprowadź ciąg odpowiedni identyfikator w polu Identyfikatora usługi bezpiecznego Magazynu. Administrator witryny można skonfigurować witryny programu SharePoint Services korzystanie z bazy danych usługi bezpiecznego magazynu, w którym mogą być przechowywane nazwy użytkownika i hasła. Ta metoda może być najbardziej skuteczne po wielu użytkowników są połączone z serwerem.

  • Brak     Wybierz tę opcję, aby zapisać nazwę użytkownika i hasło w polu plik połączenia.

   Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Należy unikać zapisywania informacji logowania podczas łączenia się ze źródłami danych. Te informacje mogą być przechowywane jako zwykły tekst i złośliwy użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do informacji w celu złamania zabezpieczeń źródła danych.

 9. Uwaga: Ustawienie uwierzytelniania jest używane tylko w przypadku publikowania skoroszytu w witrynie programu SharePoint, a nie korzystania z niego w autonomicznej wersji programu Excel.

 10. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć Kreatora połączenia danych.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importowanie danych.

 11. W obszarze Wybierz sposób wyświetlania tych danych w skoroszycie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby utworzyć tabelę programu Excel, kliknij opcję Tabela (jest to ustawienie domyślne).

  • Aby utworzyć raport w formie tabeli przestawnej, kliknij opcję Raport w formie tabeli przestawnej.

  • Aby utworzyć raport w formie tabeli przestawnej i raport w formie wykresu przestawnego, kliknij opcję Raport w formie tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

   Uwaga: Opcja Utwórz tylko połączenie jest dostępna tylko w przypadku bazy danych OLAP.

 12. W obszarze Gdzie chcesz umieścić dane? wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby umieścić dane w istniejącym arkuszu, wybierz opcję Istniejący arkusz, a następnie wpisz nazwę pierwszej komórki zakresu, w którym chcesz umieścić dane.

  • Alternatywnie kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe Obraz przycisku tymczasowo zwinąć okno dialogowe, zaznaczyć początkową komórkę w arkuszu, a następnie kliknij przycisk Rozwiń okno dialogowe Obraz przycisku .

  • Aby umieścić dane w nowym arkuszu od komórki A1, kliknij opcję Nowy arkusz.

 13. Opcjonalnie można zmienić właściwości połączenia (wraz z plikiem połączenia), klikając przycisk Właściwości, wprowadzając zmiany w oknie dialogowym Właściwości połączenia , a następnie klikając przycisk OK.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości połączenia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×